Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія"
Том 56, №3, 2022

Цитокіновий профіль у хворих на атрофічний гастрит в умовах коморбідності з патологією щитоподібної залози
Автори: Мосійчук Л.М., Татарчук О.М., Коненко І.С., Петішко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Модуляція ліпопероксидації та енергетичного обміну в слизовій оболонці шлунка як механізм активності кріоекстракту плаценти в загоєнні стрес-індукованого ерозивно-виразкового ушкодження
Автори: Кошурба І.В. (1), Гладких Ф.В. (2, 3), Чиж М.О. (2)
(1) — Комунальне некомерційне підприємство «Чернівецький обласний перинатальний центр», м. Чернівці, Україна
(2) — Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України, м. Харків, Україна
(3) — Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. С.П. Григор’єва
Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості гістоструктури слизової оболонки шлунка у хворих на атрофічний гастрит, поєднаний із патологією щитовидної залози
Автори: Yu.M. Stepanov, L.M. Mosiychuk, Yu.A. Gaidar, O.M. Shevtsova, O.P. Petishko, D.F. Mylostiva
SI “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клініко-лабораторне та інструментальне дослідження ефективності та безпечності гепатотропного комплексу Ліводінол
Автори: Степанов Ю.М. (1), Косинська С.В. (2), Горбунцова В.І. (1), Кленіна І.А. (1), Петішко О.П. (1)
(1) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(2) — Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Гісто- та морфометричні зміни слизової оболонки товстого кишечника при хворобі Крона залежно від наявності фіброзу
Автори: Гайдар Ю.А., Стойкевич М.В., Милостива Д.Ф., Петішко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Інсулінорезистентність та мікробні метаболіти кишечника при дитячому ожирінні
Автори: Завгородня Н.Ю., Кленіна І.А., Татарчук О.М., Грабовська О.І., Петішко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Раціональний вибір гепатопротекторів при медикаментозно-індукованих ураженнях печінки
Автори: Осьодло Г.В., Бойчак М.П., Федорова О.О.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: A.M. Halinska, N.V. Prolom, O.O. Halinskyi
SI “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: O.O. Halinskyi, N.V. Prolom, A.M. Halinska
SI “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: N.V. Prolom, O.O. Halinskyi, A.M. Halinska
SI “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: M.V. Stoikevich, V.A. Karachynova, I.A. Klenina, O.P. Petishko
SI “Institute of Gastroenterology of the NAMS of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Абатуров О., Нікуліна А.
Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Бабій О.М., Шевченко Б.Ф., Пролом Н.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Бабінець Л.С.
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Бондаренко О.О.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Бондаренко О.О.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Височина І.
Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Гайдар Ю.А., Стойкевич М.В., Милостива Д.Ф., Татарчук О.М.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Гріднєв О.Є.
ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Демешкіна Л.В., Мосійчук Л.М., Зигало Е.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Діденко В.І., Ягмур В.Б., Меланіч С.Л., Кленіна І.А., Коненко І.С., Дементій Н.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Драгомирецька Н.В., Іжа Г.М.
ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України», м. Одеса, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Завгородня Н.Ю., Грабовська О.І., Кленіна І.А.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Зигало Е.В., Кислова Р.М., Демешкіна Л.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Карачинова В.А., Кленіна І.А., Стойкевич М.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Карачинова В.А., Мосійчук Л.М., Кленіна І.А.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Кулаєць В.М., Кулаєць Н.М.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Левченко О.М.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна
КНП «ООКЛ» ООР, м. Одеса, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Мосійчук Л.М., Cімонова О.В., Петішко О.М.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Мосійчук Л.М., Карачинова В.А.,Кленіна І.А., Петішко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Осьодло Г.В., Федорова О.О.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Палій І.Г.
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Сімонова О.В., Стойкевич М.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Сірчак Є.С.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Степанов Ю.М., Діденко В.І., Кленіна І.А., Татарчук О.М., Петішко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Степанов Ю.М., Завгородня Н.Ю., Татарчук О.М., Кленіна І.А., Петішко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Степанов Ю.М., Мосійчук Л.М., Татарчук О.М., Петішко О.П., Шевцова О.М.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Тарасова Т.С.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Тарасова Т.С., Стойкевич М.В., Татарчук О.М.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: Філіппова О.Ю.
Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Віра Коростовцева: «У нас була одна батьківщина…»
Автори: Чабан М.П. (1), Шевцова З.І. (2), Гапонов В.В. (3)
(1) — Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія, м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Історія медицини