Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Міжнародний ендокринологічний журнал 6 (54) 2013

Гормональная и биохимическая характеристика больных с ишемической болезнью сердца и дефицитом гормона роста взрослых
Автори: Шакирова М.Ю., Урманова Ю.М., Шек А.Б., Мадмусаева А.Р. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз; Республиканский специализированный центр кардиологии МЗ РУз; Ташкентский педиатрический медицинский институт
Рубрики: Кардіологія, Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Сравнительная характеристика нарушений физического и полового развития у детей и подростков (мальчиков) с различными объемными образованиями гипоталамо-гипофизарной области
Автори: Урманова Ю.М., Мавлонов У.Х. - Ташкентский педиатрический медицинский институт; Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз, г. Ташкент; Бухарский государственный медицинский институт, Республика Узбекистан
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія, Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Новые возможности профилактики сахарного диабета 2-го типа
Автори: Зуев К.А., Когут Д.Г. - Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Концепция профилактики сахарного диабета 2-го типа: время действовать
Автори: Кравчун Н.А., Ильина И.М. - ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Сахарный диабет 2-го типа: выбор препарата сульфонилмочевины с учетом пищевого поведения пациента
Автори: Панькив В.И. - Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Синдром Нельсона
Автори: Панькив В.И. - Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Ендокринологія
Розділи: Медична освіта
Бренды и генерики: критерии оценки эффективности*
Автори: Полторак В.В., Липсон В.В. - Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины, г. Харьков
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Нові можливості в лікуванні цукрового діабету
Автори: Кравчун Н.О., Романова І.П., Тихонова Т.М., Чернявська І.В., Гасанова О.О. - ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Історія розвитку ендокринології на Північній Буковині
Автори: Бойчук Т.М., Пашковська Н.В., Ляшук П.М., Леонова М.О. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Особливості варіабельності ритму серця у хворих на цукровий діабет 2-го типу з кардіоваскулярною формою діабетичної автономної невропатії серця
Автори: Ажмі Самір, Сергієнко В.О., Сегін В.Б., Сергієнко О.О. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Вплив селеновмісних препаратів на тиреоїдний статус в осіб з артеріальною гіпертензією на тлі абдомінального ожиріння
Автори: Абрамова Н.О., Пашковська Н.В., - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Катан В.Г. - ОКУ «Обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни», м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Характеристика тиреоїдного статусу в осіб із артеріальною гіпертензією на тлі абдомінального ожиріння залежно від HOMA-IR
Автори: Абрамова Н.О., Пашковська Н.В. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Індекс деформабельності еритроцитів у хворих на діабетичну нефропатію III–IV стадії з супутнім ожирінням
Автори: Акентьєва М.С., Безрук Т.О. - Кафедра внутрішньої медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Морфофункціональні характеристики ендотеліоцитів судин проміжного мозку щурів з експериментальним порушенням каротидного кровообігу на тлі цукрового діабету
Автори: Бойчук Т.М., Савчук Т.П. - Кафедра гістології, цитології та ембріології; Кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Особливості лікування переломів шийки стегнової кістки у пацієнтів в умовах селенодефіцитного регіону
Автори: Васюк В.Л., Ковальчук П.Є., Тулюлюк С.В. - Кафедра травматології, ортопедії та нейрохірургії, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Корекція інсулінорезистентності у хворих на первинний гіпотиреоз в умовах йодної недостатності
Автори: Вацеба Т.С., Скрипник Н.В. - Кафедра ендокринології, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Остеоартроз і цукровий діабет: епідеміологічні особливості, клініко-патогенетичні, гендерні та вікові аспекти
Автори: Волошина Л.О., Ковалишин І.Р., Марчук Ю.Ф. - Кафедра внутрішньої медицини; Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Гормональна активність щитоподібної залози залежно від клінічної форми туберкульозу легень
Автори: Герман А.О., Тодоріко Л.Д. - Кафедра фтизіатрії та пульмонології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Порушення вуглеводного обміну в хворих на хронічний панкреатит за коморбідності з ІХС у поєднанні з ХСН
Автори: Гонцарюк Д.О. - Кафедра внутрішньої медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Взаємозв’язок електронейроміографічних показників та поліморфізму гена ендотеліальної NO-синтази (eNOS) з заміною G894→T  у хворих на цукровий діабет 2-го типу, ускладнений діабетичною  полінейропатією
Автори: Зорій І.А., Пашковська Н.В. - Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка; Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Вміст інтерлейкіну-10 в крові хворих на хронічну хворобу нирок II–III стадії з ураженням шлунка та дванадцятипалої кишки
Автори: Зуб Л.О., Калугін В.О., Вівсянник В.В., Спащук Н.С., Воронюк А.Г., Вишневська Л.Т. - Кафедра внутрішньої медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Особливості добових ритмів артеріального тиску у хворих на стабільну стенокардію та метаболічний синдром
Автори: Ілащук Т.О., Бачук-Понич Н.В., Малишевська І.В. - Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Діабетична нефропатія та нефропротекторний ефект ірбесартану у хворих із хронічною хворобою нирок
Автори: Ілюшина А.А., Вівсянник В.В., Спащук Н.С., Заболотна Т.В., Сажин Н.І., Ісаєв О.К. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Оцінка впливу лікування аторвастатином на ліпідний профіль у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет типу 2
Автори: Ілюшина А.А., Кушнір Л.Д., Вівсянник В.В., Бойко Л.Д., Сажин Н.І., Гретчин В.М. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Порушення мікробіоценозу кишечника при метаболічному синдромі
Автори: Ілюшина А.А., Павлович Л.Б., Оленович О.А., Маслянко В.А. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Корекція мікробіологічних змін кишечника у хворих на цукровий діабет
Автори: Ілюшина А.А., Пашковська Н.В., Павлович Л.Б., Оленович О.А., Маслянко В.А. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Мікробіоценоз кишечника за умов експериментального гіпотиреозу
Автори: Ілюшина А.А., Пашковська Н.В., Павлович Л.Б., Оленович О.А., Маслянко В.А. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології? Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Нейропротекторний ефект цитиколіну після панретинальної лазеркоагуляції у хворих на цукровий діабет
Автори: Карлійчук М.А. - Кафедра офтальмології ім. Б.Л. Радзіховського, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Пінчук С.В. - Клініка мікрохірургії ока «Ваш зір», м. Чернівці; Зубович М.П.3 - ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Досвід лікування діабетичної полінейропатії у пацієнтів на цукровий діабет II типу
Автори: Квасницька О.Б., Каньовська Л.В., Корконішко О.І. - Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Стан моторно-евакуаторної функції шлунка — діагностичний маркер лабільного перебігу цукрового діабету
Автори: Костіцька І.О. - Кафедра ендокринології, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Особливості перебігу цукрового діабету 1-го типу в дітей Чернівецької області
Автори: Крецу Т.М., Дмитрук В.П., Костів М.І. - Обласна дитяча клінічна лікарня, м. Чернівці; Ризничук М.О. - Кафедра педіатрії та медичної генетики Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Показники ліпідограми у хворих із дифузним токсичним зобом до лікування
Автори: Ліщук О.З., Кіхтяк О.П. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Синдром «порожнього» турецького сідла
Автори: Ляшук П.М. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Бойко І.В., Куляк Л.Д., Фукс А.М. - Чернівецький обласний ендокринологічний центр
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Віддалені результати лікування токсичного зоба
Автори: Ляшук П.М., Ілюшина А.А. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Буймістр Н.І. - Чернівецький обласний діагностичний центр; Рибак О.В. - Чернівецький обласний ендокринологічний центр
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Синдром Шмідта
Автори: Ляшук П.М., Ляшук Р.П., Марчук Ю.Ф., Сходницький І.В. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Диференціальна діагностика адреногенітального синдрому у жінок
Автори: Ляшук П.М., Оленович О.А. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Проценко О.В., Ватаманюк М.М. - Чернівецький обласний ендокринологічний центр
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Лікування автоімунного тиреоїдиту
Автори: Ляшук П.М., Пашковська Н.В. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Білоока І.О., Клименко Л.І. - Чернівецький обласний ендокринологічний центр
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Актуальні питання первинного гіпотиреозу
Автори: Ляшук П.М., Пашковська Н.В., Ляшук Р.П. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Чорна О.О. - Чернівецький обласний ендокринологічний центр
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Природжені порушення статевого диференціювання
Автори: Ляшук П.М. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Станкова Н.І., Глуговська С.В., Ленковська Г.С. - Чернівецький обласний ендокринологічний центр
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Інсулінорезистентність при синдромі полікістозних яєчників
Автори: Ляшук П.М., Морозюк Я.В. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Шкрібляк Н.М.,Проценко О.В. - Чернівецький обласний ендокринологічний центр
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Вплив тиреотоксикозу на розвиток і перебіг серцево-судинних захворювань
Автори: Макар О.Р., Макар Р.Д. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Інсулінорезистентність як можливий фактор розвитку гестаційного цукрового діабету у жінок з надлишковою масою тіла
Автори: Маслянко В.А., Пашковська Н.В., Павлович Л.Б., Оленович О.А., Ілюшина А.А., Морозюк Я.В. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Шкрібляк Н.М. - Чернівецький обласний ендокринологічний центр
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Стан щитоподібної залози при неспецифічних інфільтративних змінах у легенях запального характеру
Автори: Мигайлюк Л.Д. - Кафедра фтизіатрії та пульмонології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Можливості впливу піоглітазону на функцію щитоподібної залози у хворих із гіпотиреозом та предіабетом
Автори: Москва Х.А., Лаповець Л.Є., Кіхтяк О.П. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Деякі діагностичні критерії метаболічного синдрому у хворих на ревматоїдний артрит
Автори: Оліник О.Ю., Федів О.І., Телекі Я.М. - Кафедра внутрішньої медицини Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Гавриш Л.О., Лазарук Т.Ю. - ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня»
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Ацетил-L-карнітин у лікуванні діабетичної нейропатії
Автори: Павлович Л.Б., Білоус І.І., Маслянко В.А., Ілюшина А.А., Оленович О.А. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка; Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Тівортін® у лікуванні діабетичної полінейропатії
Автори: Павлович Л.Б., Білоус І.І., Маслянко В.А., Оленович О.А., Ілюшина А.А. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка; Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Лікування метаболічного синдрому з застосуванням препарату Ліволін форте
Автори: Павлович Л.Б., Білоус І.І., Маслянко В.А., Оленович О.А., Ілюшина А.А. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка; Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Терапевтичні можливості телмісартану у хворих на цукровий діабет 2-го типу на тлі супутньої патології
Автори: Павлюкович Н.Д., Павлюкович О.В., Трефаненко І.В. - Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Козар М.Ф. - ОКУ «Обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни», м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Зміни мікрофлори товстої кишки у хворих на неалкогольний стеатогепатит на тлі цукрового діабету II типу
Автори: Патратій М.В., Ступницька Г.Я., Паліброда Н.М. - Кафедра внутрішньої медицини Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Олексюк С.І. - КУ «Обласна клінічна лікарня», м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Участь часових генів у гормональній регуляції функцій нирок
Автори: Пішак В.П., Кривчанська М.І., Булик Р.Є., Черновська Н.В. - Кафедра медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Стан системи «ліпопероксидація —  антиоксидантний захист» у селезінці щурів з ускладненням стрептозотоцин-індукованого діабету неповною глобальною ішемією-реперфузією головного мозку
Автори: Повар М.А., Ткачук О.В. - Кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата, Кафедра анестезіології та реаніматології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Вплив омега-3 поліненасичених жирних кислот на некласичні фактори кардіоваскулярного ризику з урахуванням поліморфізму гена параоксонази-1 у пацієнтів із діабетом 2-го типу
Автори: Полторак В.В., Караченцев Ю.І., Кравчун Н.О., Атраментова Л.О., Лещенко Ж.А., Гладких О.І., Красова Н.С., Тижненко Т.В., Опалейко Ю.А., Почерняев А.К., Плохотніченко О.О. - ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків; Йенсен Є. - Національний інститут охорони здоров’я та довкілля, м. Білтховен, Нідерланди; Горшунська М.Ю. - Харківська медична академія післядипломної освіти
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Зміни мінеральної щільності кістки в жінок, хворих на цукровий діабет
Автори: Сафонова О.В., Сафонов А.С. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
N-термінальний мозковий натрійуретичний пептид, ригідність артерій і циркулюючий інсулін при кардіоваскулярній формі діабетичної автономної невропатії серця
Автори: Сергієнко В.О., Ажмі Самір, Сегін В.Б. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Оцінка клінічної ефективності та безпеки застосування Краталу в лікуванні хворих на цукровий діабет 2-го типу
Автори: Сергієнко О.О., Сергієнко В.О., Гоцко М.Є. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького; Саєнко Т.В., Усенко В.Ф. - «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Дисліпідемія у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднану з метаболічним синдромом
Автори: Сіцінська І.О. - Кафедра внутрішньої медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
NGAL (neutrophil gelatinas-associated lipocalin) як ранній маркер діагностики діабетичної нефропатії в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу
Автори: Снітинська О.В., Гоцко М.Є. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Випадок гігантської неактивної аденоми гіпофіза
Автори: Станкова Н.І., Грабовецький О.В. - Чернівецький обласний ендокринологічний центр; Ляшук П.М. , Ляшук Р.П. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Циркадіанні хроноритми функціональної активності надниркових залоз при свинцевому отруєнні
Автори: Степанчук В.В. - Кафедра медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Ефективність застосування препаратів цинку у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з абдомінальним ожирінням та цукровим діабетом II типу
Автори: Ступницька Г.Я., Федів О.І. - Кафедра внутрішньої медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Притуляк О.В., Юхимчук В.В. КУ «Обласна клінічна лікарня», м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Порушення макро- та мікроелементного гомеостазу у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням
Автори: Cуслик Г.І. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Проліферативна активність тимоцитів у щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом, ускладненим неповною  глобальною ішемією-реперфузією головного мозку
Автори: Ткачук О.В., Ткачук С.С., Мислицький В.Ф. - Кафедра анестезіології та реаніматології, Кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата, Кафедра патологічної фізіології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Рівень sР-селектину у хворих на цукровий діабет 2-го типу із різною тривалістю захворювання та артеріальною гіпертензією
Автори: Урбанович А.М., Вендзилович Ю.М., Макаровська Р.Є. - Кафедра ендокринології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Стан ліпідного обміну при хронічному панкреатиті у хворих на гіпотиреоз
Автори: Федів О.І., Раца В.В. - Кафедра внутрішньої медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Особливості функціонального стану щитоподібної залози у хворих із хронічними гепатопатіями залежно від поліморфізму гена дейодинази 1-го типу
Автори: Чимпой К.А., Пашковська Н.В. - Кафедра внутрішньої медицини, Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Стан сполучної тканини та протеїназоінгібіторної системи крові при неалкогольному стеатогепатиті у хворих із різними фенотипами метаболічного синдрому
Автори: Шевчук В.В., Федів О.І. - Кафедра внутрішньої медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Дія різної активності епіфіза на хроноритми функцій нирок
Автори: Шумко Н.М., Хоменко В.Г., Сметанюк О.І. - Кафедра медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Virus induced diabetes in animals (short review)
Автори: Grytsiuk M.I., Boychuk T.M., Petryshen O.I., Olenovych O.A. - Department of Social Medicine and Public Health Service Organization, Department of Histology, Cytology and Embryology, Department of Clinical Immunology, Allergology and Endocrinology, Bukovinian State Medical University, Chernivtsi
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Promoting oligodendrogenesis and myelin repair using the multiple sclerosis medication glatiramer acetate
Автори: Skihar V., Silva C., Chojnacki A., Döring A., Stallcup W.B., Weiss S., Yong V.W. - Hotchkiss Brain Institute, University of Calgary, Calgary, Canada
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Reproductive health of adolescent girls with endocrine disorders
Автори: Tsysar Yu.V., Andriiets’ O.A. - Department of Obstetrics and Gynecology with the Course of Infantile and Adolescent Gynecology, Bukovinian State Medical University, Chernivtsi
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Взаємозв’язок поширеності Й рівня мікроальбумінурії залежно від параметрів артеріального тиску у хворих на гіпотиреоз
Автори: Дідушко О.М. - Кафедра ендокринології, Івано-Франківський національний медичний університет
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Особливості структурно-функціонального стану кісткової тканини у жінок різного віку, які проживають за умов йодної недостатності
Автори: Поворознюк В.В., Паньків І.В., Балацька Н.І. - Державна установа «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України», м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Алергенспецифічна імунотерапія: історія, сучасні погляди та проблеми
Автори: Деркач М.І., Чоп’як В.В. - Обласна клінічна лікарня, м. Івано-Франківськ; Західний регіональний центр клінічної імунології та алергології, м. Львів
Рубрики: Алергологія, Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Этногенетические особенности бронхиальной астмы
Автори: Батожаргалова Б.Ц., Петрова Н.В., Тимковская Е.Е. - Медико-генетический научный центр РАМН, г. Москва, Россия; Мизерницкий Ю.Л., Зинченко Р.А. - Московский научно-исследовательский институт педиатрии и детской хирургии МЗ РФ, Россия
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Чи відображують імунологічні маркери крові характер запального процесу дихальних шляхів при бронхіальній астмі в дітей?
Автори: Безруков Л.О., Іванова Л.А. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Діагностичне значення імунологічних показників у верифікації атопічного фенотипу бронхіальної астми в дітей
Автори: Бєлашова О.В., Марусик У.І. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Клініко-імунологічна характеристика фенотипової неоднорідності атопічної та неатопічної бронхіальної астми дітей шкільного віку
Автори: Богуцька Н.К. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Роль нейроімуноендокринного механізму при лікуванні хворих на захворювання органів дихання
Автори: Бровчук М.П. - Рахівська станція екстреної медичної допомоги; Букач О.П. - Кафедра сімейної медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Булеза Б.Я. - Обласна клінічна лікарня ім. А. Новака, м. Ужгород; Кузьмик Б.В. - Ужгородський національний університет, медичний факультет; Чонка Я.В., Бровчук П.В. - Українська алергологічна лікарня МОЗ України; Кузьмик М.А. - Кафедра психології, Ужгородський національний університет; Кузьмик В.М. - Кафедра громадського здоров’я, Ужгородський національний університет; Білинець Ф.В. - Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги, м. Ужгород
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Вікові особливості клініки й перебігу подагри на тлі метаболічного синдрому
Автори: Волошин О.І., Доголіч О.І. - Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Діагностична цінність вмісту сироваткового IgE у виявленні фенотипу тяжкої бронхіальної астми у школярів
Автори: Гарас М.Н. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Вплив ендогенних та екзогенного естрогенів на концентрацію С-реактивного білка та рівень автоантитіл у оваріоектомованих щурів із метаболічним синдромом на тлі гіпотиреозу
Автори: Горбенко Н.І., Козар В.В., Іванова О.В. - ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Терапія цитомегаловірусної інфекції за умови супутнього імунодефіциту
Автори: Господарський І.Я., Господарська Х.О. - Кафедра клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими, Тернопільський медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Показники атопічної реактивності у дітей шкільного віку, які хворіють на бронхіальну астму фізичного напруження
Автори: Григола О.Г. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Ретроспекція стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у 2008–2011 рр. у Чернівецькій області
Автори: Єременчук І.В. - Кафедра фтизіатрії та пульмонології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Стан імунної системи у хворих на рак щитоподібної залози з метастазами в легені за лікування йодом-131
Автори: Замотаєва Г.А., Степура Н.М. - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Иммунотерапия в онкологии
Автори: Запольская Е.Б. - Областной медицинский онкологический диспансер, г. Черновцы
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Визначення радіочутливості до йоду-131 функції NK-клітин у хворих на тиреоїдний рак залежно від віку та наявності віддалених метастазів
Автори: Захарченко Т.Ф., Замотаєва Г.А. - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Вікова залежність зв’язків шишкоподібної залози з хроноритмічними змінами імуноструктурного гомеостазу
Автори: Захарчук О.І. - Кафедра медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Пішак О.В. - Кафедра безпеки життєдіяльності Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Алергічні реакції на інсулін у хворих із метаболічним синдромом
Автори: Каспрук Н.М. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Синдром хронічної втоми у хворих на хронічний обструктивний бронхіт
Автори: Каспрук Н.М. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Медикаментозна алергія у хворих на бронхіальну астму
Автори: Каспрук Н.М., Кушнір Л.Д. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Кафедра внутрішньої медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Алергічні та псевдоалергічні реакції на інсулін
Автори: Каспрук Н.М. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Притуляк О.В., Юхімчук В.В. - ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня», м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Взаємозв’язок між експресією матричних металопротеїназ та локальним рівнем фактора некрозу пухлини альфа у жінок з ендометріозом
Автори: Коваль Г.Д. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, Чернівці; Чоп’як В.В. - Кафедра клінічної імунології та алергології Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Експресія матричної металопротеїнази-2 як можливий імуногістохімічний маркер запалення у жінок з ендометріозом
Автори: Коваль Г.Д. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Курченко І.Ф. - Кафедра клінічної імунології, алергології та генетики Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Особливості експресії матричної металопротеїнази-9 в ектопічному ендометрії жінок із ендометріозом та її роль у локальному імунітеті
Автори: Коваль Г.Д. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Курченко І.Ф. - Кафедра клінічної імунології, алергології та генетики Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Клініко-анамнестичні показники фенотипової неоднорідності бронхіальної астми у дітей
Автори: Колюбакіна Л.В., Хільчевська В.С., Власова О.В. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Застосування імуномодуляторів у лікуванні хронічного гіпертрофічного фарингіту
Автори: Коляда Т.І., Тупотілов О.В., Вдовіченко Н.І., Аттіков В.Є. - ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України», м. Харків
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Прогностичне значення імунної дисфункції у розвитку хронічних синуїтів у дітей
Автори: Левицька С.А., Сидорчук І.Й., Сидорчук Л.П. - Кафедра дитячої хірургії та отоларингології, Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Кафедра сімейної медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Распределение аллелей генов АСЕ, PPARA, PPARGC1A у юных спортсменов-хоккеистов
Автори: Маринич В.В. - Полесский государственный университет, г. Пинск, Республика Беларусь
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Показники гуморального імунітету крові у дітей, хворих на бронхіальну астму, з урахуванням астма-фенотипів
Автори: Марусик У.І., Бєлашова О.В. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Новые возможности фракционного определения у детей уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе и его клиническое значение
Автори: Мизерницкий Ю.Л., Цыпленкова С.Э. - ФГБУ «Московский НИИ педиатрии и детской хирургии» Минздрава РФ, г. Москва, Россия
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Вміст імуноглобулінів у конденсаті та сироватці крові дітей, хворих на бронхіальну астму
Автори: Микалюк Л.В., Білоус Т.М., Білоус В.В. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Катамнестические особенности детей, перенесших в раннем возрасте острый обструктивный бронхит
Автори: Павленко В.А., Мельникова И.М., Бережанский П.В. - Ярославская государственная медицинская академия, Россия; Мизерницкий Ю.Л. - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии, Россия
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Особливості первинних імунодефіцитів у дітей
Автори: Поліщук М.І., Дмитрук Т.В. - Обласна дитяча клінічна лікарня, м. Чернівці; Підвисоцька Н.І. - Кафедра педіатрії та медичної генетики, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Динаміка імунологічних показників крові на тлі базисної терапії бронхіальної астми в дітей шкільного віку
Автори: Сажин С.І. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Екзогенний стрес — індуктор порушення харчової поведінки та ожиріння в нащадків гестаційно стресованих матерів
Автори: Сергієнко Л.Ю., Перець О.В., Бондаренко Т.В., Черевко Г.М. - ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Мікробіологічні та імунологічні аспекти негоспітальної пневмонії
Автори: Сидорчук І.Й., Каспрук Н.М., Сидорчук Л.І., Сидорчук Р.І. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Михалко А.Д., Довбуш Н.М., Іфтодій О.А. - Лікарня СОЗ УМВС України в Чернівецькій області, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Вплив провідних збудників негоспітальної пневмонії  на фагоцитарну активність моноцитів  і нейтрофільних лейкоцитів периферійної крові хворих
Автори: Сидорчук І.Й., Коваль Г.Д., Сидорчук Л.П., Каспрук Н.М., Сидорчук А.С., Ляшук Р.П., Сидорчук А.Р., Сидорчук Л.І. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Резистентність еритроцитів у хворих на поширені дерматози з ускладненим алергологічним анамнезом
Автори: Солошенко Е.М., Кондакова Г.К., Семко Г.О., Земляна Т.В. - ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМНУ», м. Харків
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Сенситивні властивості ендотоксинів ціанобактерій
Автори: Тупотілов О.В., Похил С.І., Коляда О.М., Дмитрієва О.А., Коляда Т.І. - ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМНУ», м. Харків
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Автоімунні хвороби та репродуктивна функція жінки
Автори: Чоп’як В.В., Гаврилюк А.М. - Кафедра клінічної імунології та алергології, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Оцінка ризику втримання та втрати контролю в підлітків із різним ступенем тяжкості астми
Автори: Шахова О.О., Тарнавська С.І. - Кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми
Гендерні особливості перебігу бронхіальної астми у дітей шкільного віку
Автори: Шевченко Н.О. - Чернівецький медичний коледж Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Медичні форуми