Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал 6 (54) 2013

Повернутися до номеру

Індекс деформабельності еритроцитів у хворих на діабетичну нефропатію III–IV стадії з супутнім ожирінням

Автори: Акентьєва М.С., Безрук Т.О. - Кафедра внутрішньої медицини, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Одним із найсерйозніших мікроваскулярних ускладнень цукрового діабету (ЦД) є діабетична нефропатія (ДН), оскільки ушкодження нирок, що виникає при ЦД, неспинно прогресує та врешті призводить до розвитку хронічної ниркової недостатності. Зміни морфофункціонального стану еритроцитів впливають на реологічні властивості крові, а також на різноманітні регуляторні процеси, що забезпечують гемомікроциркуляцію, зокрема у нирках.

Мета дослідження — вивчити особливості індексу деформабельності еритроцитів у хворих на ДН ІІІ–IV ст. під впливом статинів.

Матеріал і методи дослідження. Під спостереженням перебувало 54 хворих на ЦД 1­го та ЦД 2­го типів віком від 40 до 65 років із тривалістю захворювання 10–15 років. Всіх пацієнтів розподілено на дві групи: до І групи увійшло 26 хворих на ДН ІІІ–ІV ст. без супутнього ожиріння, до ІІ групи — 28 хворих на ДН ІІІ–ІV ст. із наявністю супутнього ожиріння. Групу контролю становили 15 практично здорових осіб. Всім обстеженим хворим визначали ЗХС, ТГ, ХС ЛПВЩ, ХС ЛПНЩ. Критеріями включення в дослідження були: НbА1с ≥ 7,0 %, АТ не більше 140/90 мм рт.ст., ЗХС ≥ 5,0 ммоль/л, ХС ЛПНЩ ≥ 3,0 ммоль/л, ТГ > 1,77 ммоль/л, ХС ЛПВЩ < 1,2 ммоль/л.

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз клінічно­лабораторних показників обстежених пацієнтів виявив вірогідну різницю між показниками практично здорових осіб та всіх хворих на ДН ІІІ–IV ст. до проведення лікування.

У пацієнтів без наявності супутнього ожиріння спостерігалося вірогідне зниження індексу деформабельності еритроцитів (ІДЕ) порівняно зі здоровими (р < 0,05), подібні зміни відбувалися й у хворих за наявності супутнього ожиріння (р < 0,05). Необхідно зазначити, що в пацієнтів із супутнім ожирінням показники ІДЕ були вірогідно нижчими, ніж у хворих, які не мали супутнього ожиріння (р < 0,05).

Проведений аналіз динаміки морфофункціональних властивостей еритроцитів у хворих на ДН ІІІ–IV ст. із супутнім ожирінням під впливом статинів показав вірогідне покращення показників у результаті тримісячної терапії як аторвастатином, так і симвастатином (р < 0,05).

Висновок. Діабетична нефропатія з супутнім ожирінням у пацієнтів із цукровим діабетом як 1­го, так і 2­го типів характеризується зменшенням показників індексу деформабельності еритроцитів. Застосування статинів позитивно впливає на динаміку показників мікроциркуляторних порушень у хворих із даною патологією та супроводжується корекцією показників індексу деформабельності еритроцитів порівняно з визначеними показниками до проведеного лікування (р < 0,05).Повернутися до номеру