Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал 6 (54) 2013

Повернутися до номеру

Взаємозв’язок між експресією матричних металопротеїназ та локальним рівнем фактора некрозу пухлини альфа у жінок з ендометріозом

Автори: Коваль Г.Д. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, Чернівці; Чоп’як В.В. - Кафедра клінічної імунології та алергології Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Рубрики: Ендокринологія, Імунологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку

Численні дослідники припустили, що існує зв’язок між наявністю ендометріозу й змінами локального імунітету. Посилення запальної реакції в очеревині, про що свідчать підвищені рівні цитокінів у перитонеальній рідині, добре відоме в жінок з ендометріозом. Хоча до цих пір не ясно, причиною чи результатом хвороби є підвищені рівні цитокінів, разом із тим зрозуміло, що їх високі рівні можуть мати глибокі наслідки й призвести до подальшого прогресування захворювання. Так, цитокіни можуть стимулювати адгезію клітин ендометрію в перитонеальний мезотеліальний моношар клітин у лабораторних умовах. Це стосується також аналогічних функцій конкретних білків позаклітинного матриксу. При цьому роль молекул клітинної адгезії в ранніх стадіях розвитку ендометріозу стає очевидною. В подальшому клітини ендометрію прилипають до очеревини, з якою вони вступають у контакт, і беруть участь у наступному можливому етапі розвитку та прогресуванні ендометріозу — вторгненні цих клітин в основну тканину. Дослідження показують, що й у пробірці, й у природних умовах ендометріоз є інвазивним захворюванням. Існує припущення, що важливу роль у розвитку цих інвазивних процесів відіграють матриксні металопротеїнази (ММР). ММР виробляються ендометріоїдною тканиною, і цей патерн експресії ММР змінюється порівняно з еутопічним ендо­метрієм.

Було продемонстровано наявність змін у структурі експресії для кількох членів системи MMP в еутопічному та ектопічному ендометрії, отриманому від жінок з ендометріозом. Ендометріоїдні імплантати виражають аберантні або підвищені рівні MMP­1, MMP­2, ММР­3, MMP­7 і MMP­9, а також зниження рівня інгібіторів TIMP­1 і TIMP­2. Разом ці дані можуть бути інтерпретовані як припущення, що посилення експресії MMP, чи то у зв’язку зі збільшенням експресії MMP, чи зниженням експресії TIMP, буде означати інвазивний характер ендометріоїдних імплантатів. На додаток до цих даних, що припускають роль ММР у патофізіології ендометріозу, функціональні дослідження також вказують на їх роль у розвитку ендометріозу. Добре відомо, що жінки з ендометріозом мають підвищений рівень прозапальних цитокінів у перитонеальній рідині порівняно зі здоровими жінками. З декількох десятків прозапальних цитокінів, які були розглянуті, функція одного цитокіну була ретельно вивчена щодо регулювання експресії ММР в ендометріоїдних тканинах і розвитку ендометріозу. Ним виявився фактор некрозу пухлини альфа (ФНП­) — плейотропний цитокін із широким впливом на клітинний ріст, диференціювання та міграцію, який відіграє важливу роль у фізіології ендометрію. У пробірці ФНП­стимулює експресію MMP на тканині ендометрію, а також пригнічує вироблення ендогенного TIMP. Стимулювання експресії ММР при впливі ФНП­ було відзначено в ендометрії у жінок із ендометріозом. Функціональні дослідження, які включали тваринні моделі ендометріозу, також свідчать про роль ФНП­ у розвитку ендометріозу. Було показано, що блокування дії ФНП­ скоротили розвиток ендометріозу. Взяті разом, ці дані дозволяють припустити, що ФНП­ може відігравати роль у розвитку ендометріозу і що механізм дії цього цитокіну пов’язаний з регулюванням експресії MMP.

Мета дослідження — визначити взаємозв’язок між активністю ММР2, ММР9 та локальною продукцією ФНП­ в ендометріозних вогнищах жінок із безпліддям, асоційованим з ендометріозом.

Матеріал і методи дослідження. Обстежено 150 жінок із безпліддям, асоційованим з ендометріозом. Контрольну групу становили 26 практично здорових жінок віком від 21 до 44 років, зі встановленим чоловічим фактором безпліддя в шлюбі. Перитонеальна рідина відбиралася під час проведення лапароскопії. Дослідження ФНП­ проводили на приладі Stat Fax 303 Plus. Всі отримані цифрові дані обробляли за допомогою комп’ютерної програми «Past» з використанням критерію Стьюдента. Активність ММР­2 та ­9 виявляли на 50 зразках ектопічного ендометрію імуногістохімічним методом за стандартною методикою з використанням кролячих моноклональних антитіл проти людських ММР­2 та ­9 виробництва фірми Dako. Результати оцінювалися з використанням світлового мікроскопа Olympus CH20, підключеного до цифрової камери Nikon D90. Дані оброблялися в Adobe Photoshop, версії 3.0.

Результати дослідження та висновки. Отримано результати, що свідчать про підвищення активності ММР­2 та ­9 на межі ендометріозної тканини та очеревини. У перитонеальній рідині жінок з ендометріозом, асоційованим із безпліддям, відмічається суттєве (у 5,41 раза, Р < 0,001) підвищення ФНП­ та збільшення рівня ІФН­, що свідчить про взаємозв’язок між цими прозапальними маркерами та їх можливу взаємоопосередковану роль в імунопатогенезі ендометріозу.Повернутися до номеру