Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Журнал "Травма" Том 14, №5, 2013

Лікування постраждалих із високоенергетичними переломами кісток нижніх кінцівок у гострому періоді травматичної хвороби
Автори: Кривенко С.М., Гребенюк А.М., Бодня О.І. - Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького; Одеський національний медичний університет
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Биомеханическое обоснование устройства и способа стабильного остеосинтеза многооскольчатых переломов дистального отдела плечевой кости
Автори: Лобанов Г.В., Медведев Д.И., Карпинский М.Ю. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; НИИ травматологии и ортопедии Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины, г. Харьков
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Причини виникнення, класифікація та лікування перипротезних переломів стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглоба
Автори: Герцен Г.І., Штонда Д.В. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Применение инъекционного глюкозамина сульфата в комплексной терапии пациентов с остеоартритом
Автори: Коструб А.А., Засаднюк И.А., Котюк В.В., Канюс С.М. - ГУ «НИИ травматологии и ортопедии АМН Украины», г. Киев
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Ушкодження променевого нерва, поєднані з переломом плечової кістки
Автори: Лузан Б.М. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра нейрохірургії, м. Київ; Кучерук О.Є. - Рівненська обласна лікарня; Татарчук М.М., Цимбалюк Ю.В. - ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», клініка відновної нейрохірургії, м. Київ;
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Профилактика тромбоэмболии при лечении переломов проксимального отдела бедренной кости в условиях районного травматологического отделения
Автори: Ивченко Д.В., Лубенец А.А., Бондарь Д.В., Ивченко А.В., Родичкин В.А. - Луганский государственный медицинский университет
Рубрики: Хірургія
Розділи: Клінічні дослідження
Инфузионно-трансфузионная терапия в лечении эндотоксемического синдрома у больных с тяжелой травмой таза
Автори: Гридасова Е.И. - НИИТО Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького МЗ Украины
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Использование проксимальной бедренной блокирующей пластины для напряженного остеосинтеза вертельных переломов бедра
Автори: Ивченко А.В., Самойленко А.А., Швец А.И., Брысюк Г.П., Шалимов С.А., Кобыленко А.Л. - Луганский государственный медицинский университет; Луганская городская многопрофильная больница № 8; Лисичанская городская больница им. Титова; Краснодонская городская больница;
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Використання вертебропластики при пухлинах тіл хребців
Автори: Шимон В.М., Василинець М.М., Шимон М.В., Петейчук В.В., Пушкаш І.І. - Вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», медичний факультет
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості структурно-функціональних порушень при нестабільності наколінка, що супроводжується дисплазією виростків стегнової кістки (клініко-експериментальне дослідження)
Автори: Бур’янов О.А., Лиходій В.В., Задніченко М.О. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра травматології та ортопедії; Крищук М.Г., Єщенко В.О. - НТУ України Київський політехнічний інститут», кафедра динаміки, міцності машин та опору матеріалів; Костогриз О.А. - 3ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль VAC-дренирования в лечении обширных некротических мягкотканных дефектов у больных с высокоэнергетическими открытыми переломами длинных трубчатых костей конечностей
Автори: Бодаченко К.А., Рушай А.К. - Клиника политравмы и костно-гнойной инфекции ДНИИТО Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Фармакологічна корекція розладів репаративного остеогенезу при гіпергомоцистеїнемії та асоційованих станах
Автори: Безсмертний Ю.О. - Науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Математическое моделирование геометрической оси костномозгового канала длинных костей кисти
Автори: Науменко Л.Ю., Маметьев А.А., Погребной О.В. - ГУ «Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности МЗ Украины», г. Днепропетровск
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Теоретическое исследование биомеханических аспектов малоконтактного и полноконтактного остеосинтеза оскольчатого перелома большеберцовой кости (Сообщение третье)
Автори: Билинский П.И., Чаплинский В.П. - Национальная академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев; Самборская центральная районная больница; Ивано-Франковский национальный медицинский университет
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Ламінарний потік стерильного повітря та ультрафіолетове опромінення в ортопедичних операційних
Автори: Васюк С.В., Васильчишин Я.М., Васюк В.Л. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Роль эндогенных и экзогенных факторов в развитии остеопороза у детей (обзор литературы)
Автори: Статинова Е.А., Омельченко Р.Я., Васковская Л.С., Сохин С.А. - Кафедра неврологии и медицинской генетики Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Возможности и перспективы остеосинтеза микропластинами у детей
Автори: Скоробогатов А.Н. - Луганский государственный медицинский университет; Семина В.Н., Бундзяк Л.М. - Луганская областная детская клиническая больница
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Цефалгический синдром у детей при диспластической нестабильности шейного отдела позвоночника
Автори: Кравченко А.И. - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Фактори ризику виникнення синдрому фемороацетабулярного конфлікту в дітей та підлітків при хворобі Легга — Кальве — Пертеса
Автори: Філіпчук В.В., Голюк Є.Л., Біла І.І. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Лікувально-організаційна допомога хворим із поєднаною травмою кісток таза на догоспітальному та ранньому госпітальному етапах
Автори: Козопас В.С., Філь А.Ю., Філь Ю.Я., Пушкар В.Я., Мельник В.В. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького; Львівська комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Зміни органічного та мінерального компонентів кісткової тканини нижньої щелепи за репаративного остеогенезу на тлі хронічної інтоксикації нітратом натрію
Автори: Аветіков Д.С., Локес К.П., Ставицький С.О., Яценко І.В. - ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Реологические свойства сыворотки крови у больных гонартрозом и коксартрозом
Автори: Лукашенко Л.В., Головкина Е.С., Синяченко О.В., Чубенко С.С. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Лечение и профилактика пролежней у больных с травматической болезнью спинного мозга
Автори: Бублик Л.А., Сербин Г.О., Титов Ю.Д., Дмитриев К.Н., Мироненко И.В.
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Физиотерапия у больных с гнойно-некротическими поражениями конечностей
Автори: Рушай А.К., Макаренко А.В., Бодаченко К.А., Чучварев Р.В.
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Новый способ сухожильного шва
Автори: Оприщенко А.А., Борзых А.В., Борзых Н.А.
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця