Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Клінічні дослідження

Роль лептинорезистентності в розвитку неоплазій щитоподібної залози
Автори: Мірошниченко О.С.
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Україна

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №6, 2023
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Патогенез діабетичного макулярного набряку: роль гліального компонента (огляд літератури та власні дані)
Автори: Кирилюк М.Л. (1, 2), Сук С.А. (3)
(1) — ТОВ «Академічний медичний центр», м. Київ, Україна
(2) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(3) — Центр мікрохірургії ока, Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня МОЗ України, м. Київ, Україна

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №6, 2023
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Нове уявлення про гістопатологічні особливості Warthin-подібної папілярної карциноми щитоподібної залози
Автори: V. Hoperia (1), O. Mostiuk (1), A. Dinets (1–3), S. Sheptukha (4), O. Hubar (4), M. Gorobeiko (1, 3)
(1) — Institute of Biology and Medicine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
(2) — Verum Expert Clinic, Kyiv, Ukraine
(3) — Institute of Healthcare, Kyiv Agrarian University, Kyiv, Ukraine
(4) — State Scientific Institution “Scientific and Practical Center of Preventive and Clinical Medicine” State Administration of Affairs, Kyiv, Ukraine

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №6, 2023
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Зміни кишкової мікробіоти у пацієнтів з метаболічно-асоційованим стеатозом печінки
Автори: Комариця О.Й., Радченко О.М., Москва Х.А., Боровець М.О.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №6, 2023
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Інсулінорезистентність та гіперурикемія у хворих на цукровий діабет 1-го типу: клініко-біохімічні кореляти
Автори: Черняєва А.О.
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Україна
Харківський національний медичний університет МОЗ України, м. Харків, Україна

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №6, 2023
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Плейотропні ефекти замісної терапії левотироксином у хворих на субклінічний гіпотиреоз та артеріальну гіпертензію
Автори: Орел М.А., Мартинюк Л.П.
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №5, 2023
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив емпагліфлозину на діастолічну функцію лівого шлуночка в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу і супутньою серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду
Автори: Геращенко А.С., Федоров С.В., Бєлінський М.В., Середюк Н.М., Геник Б.Л.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №5, 2023
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Глюко- і кардіоцентричний підхід до досягнення компенсації цукрового діабету 2-го типу
Автори: Паньків В.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №5, 2023
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Застосування екстракту леспедези головчастої в комплексному лікуванні хронічної хвороби нирок
Автори: Соколова Л.К., Бельчіна Ю.Б., Цимбал Т.С., Черв’якова С.А., Соколова А.М.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №5, 2023
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив блокади тирозинових протеїнкіназ на стан мікроглії сітківки при діабетичній ретинопатії
Автори: Водяник В.В., Зябліцев С.В., Андрущенко В.І.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №5, 2023
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Стан мікробіому товстої кишки в жінок при гестаційному діабеті
Автори: Джуряк В.С., Міхєєв А.О., Сидорчук Л.І., Паньків І.В.
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №4, 2023
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження