Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


International journal of endocrinology 2 (50) 2013

Дієта при цукровому діабеті 1-го типу
Authors: Швець О.В., головний позаштатний дієтолог МОЗ України
Categories: Family medicine/Therapy, Endocrinology, Dietetics
Sections: Manuals
Diabetic Nephropathy and Silent Myocardial Ischemia in Asymptomatic Type 2 Diabetic Patients
Authors: Yllka Themeli1, 6, 8, Fecor Agaci2, Valbona Bajrami3, Myftar Barbullushi4, 6, Alma Idrizi4, Daniela Teferici5, 6, 8, Lutfie Muka7: 1Service of Endocrinology, DC IKEDA-Euromedica, 2Service of Endocrinology, Hygeia Hospital, 3Service of Nephrology, DC IKEDA-Euromedica, 4Service of Nephrology, UHC Mother Teresa, 5Department of Cardiology, UHC Mother Teresa, 6Internal Disease Department, DC Med.al, 7Service of Cardiology, DC IKEDA-Euromedica, 8Nursing Faculty, Tirana, Albania
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
От эпидемии ожирения к эпидемии сахарного диабета
Authors: Бутрова С.А., ГУ «Эндокринологический научный центр РАМН», г. Москва
Categories: Family medicine/Therapy, Endocrinology, Epidemiology
Sections: Specialist manual
Инсуман® Базал, Инсуман® Комб, Инсуман® Рапид  в одноразовых шприц-ручках СолоСтар® —  единственные в Украине человеческие инсулины  в одноразовых шприц-ручках СолоСтар®
Authors: Корпачева-Зиныч О.В., Гурина Н.М., Корпачев В.В., ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ имени В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Использование сахарозаменителей  и подсластителей в диетотерапии сахарного диабета и ожирения
Authors: Генделека Г.Ф., Генделека А.Н., Одесский национальный медицинский университет КУ «Городская поликлиника № 29» МЦ «Сімейний лікар»
Categories: Endocrinology, Dietetics
Sections: Specialist manual
Ефективність метформіну та аторвастатину  в корекції показників вуглеводного  й ліпідного обміну у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Authors: Паньків В.І., Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Стан гормональних і біохімічних показників у вагітних із дистресом плода
Authors: Хоменко В.А., Яковлева Е.Б., Могілевкіна І.О., Донецький регіональний центр охорони материнства та дитинства, Кафедра акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету імені М. Горького
Categories: Obstetrics and gynecology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Место глибенкламида в диалектике современной  сахароснижающей терапии с позиций  безопасности и кардиопротекции
Authors: Панькив В.И., Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Categories: Cardiology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Тиреоидная функция при сахарном диабете,  осложненном хронической болезнью почек
Authors: Сазонова Е.Г., Мохорт Т.В., Белорусский государственный медицинский университет УЗ «10-я городская поликлиника», г. Минск
Categories: Cardiology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Феномен ишемического прекондиционирования: эффект глюкозного дисбаланса и антидиабетической терапии
Authors: Полторак В.В., ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского АМН Украины», г. Харьков
Categories: Cardiology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Фотоперіодизм і функціонування репродуктивної системи у ссавців і людини
Authors: Пішак В.П., Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Нервно-психическое развитие детей первых трех лет при врожденном транзиторном гипотиреозе
Authors: Ахмедова Ш.У., Ташкентский педиатрический медицинский институт, Узбекистан
Categories: Neurology, Pediatrics/Neonatology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Застосування аналогів інсуліну в дітей та підлітків: проблемні питання та можливості досягнення  оптимальної компенсації  цукрового діабету 1-го типу
Authors: Будрейко О.А., ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків
Categories: Pediatrics/Neonatology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Ендокринологія: огляд медичної періодики України та Російської Федерації
Authors: Паньків І.В., Коломийська центральна районна лікарня
Categories: Endocrinology
Sections: News
Гипопаратиреоз
Authors: Панькив В.И., Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Categories: Family medicine/Therapy, Endocrinology, Therapy
Sections: Medical education