Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


International neurological journal 5 (59) 2013

Нейромышечные заболевания у детей: проблемы ранней диагностики и современной медицинской и социальной реабилитации
Authors: Евтушенко С.К., Шаймурзин М.Р., Евтушенко О.С. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецкий областной детский клинический центр нейрореабилитации
Categories: Neurology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Возможности лечения когнитивных и эмоциональных нарушений в остром периоде инфаркта мозга
Authors: Зозуля И.С., Сыч Н.С., Боброва В.И. - Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев; Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. М.П. Мясникова; Институт биохимии им. А.В. Палладина, г. Киев
Categories: Medicine of emergency, Neurology
Sections: Clinical researches
Результати довготривалої електростимуляції при наслідках ушкодження малогомілкового нерва
Authors: Цимбалюк Ю.В. - Клініка відновлювальної нейрохірургії, ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics, Neurology
Sections: Clinical researches
Мозочковий руховий синдром при гострих ізольованих інфарктах мозочка: клінічні прояви, діагностика та лікування
Authors: Віничук С.М., Трепет Л.М. - Олександрівська клінічна лікарня, м. Київ; Мяловицька О.А., Трепет Г.С. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Categories: Medicine of emergency, Gerontology
Sections: Clinical researches
Морфометричні показники серця як предиктори перебігу ішемічного гемодинамічного інсульту у гострому періоді
Authors: Сохор Н.Р., Шкробот С.І. - Кафедра неврології, психіатрії, наркології та медичної психології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»; Грубяк Л.М. - Тернопільська обласна комунальна клінічна психоневрологічна лікарня
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology
Sections: Clinical researches
Особливості васкулярного депресивного розладу на етапах розвитку субкортикальної судинної деменції у похилому та старечому віці
Authors: Левада О.А. - ДЗ «Запорізька медична академія МОЗ України», Пінчук І.Я. - Український НДІ соціальної та судової психіатрії і наркології МОЗ України, м. Київ
Categories: Neurology, Psychiatry, Gerontology
Sections: Clinical researches
Нейровизуализационные и клинические параллели у молодых пациентов с ишемическим инсультом, обусловленным аномалиями церебральных артерий
Authors: Коценко Ю.И., Статинова Е.А., Соловьева Е.М., Селезнева С.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра неврологии и медицинской генетики, Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение
Categories: Medicine of emergency, Neurology
Sections: Clinical researches
Аналіз демографічних даних та скарг хворих на цервікогенну вертебробазилярну недостатність мозкового кровообігу на ранній стадії захворювання
Authors: Козар-Гуріна О.М. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Кафедра невропатології та нейрохірургії
Categories: Family medicine/Therapy, Neurology
Sections: Clinical researches
Влияние вирусов группы герпеса на развитие патологии нервной системы у дерматологических больных: обзор литературы и собственные наблюдения
Authors: Мавров Г.И., Запольский М.Э. - ГУ «Институт дерматологии и венерологии НАМН Украины», г. Харьков
Categories: Neurology, Dermatology
Sections: Specialist manual
Нарушения ходьбы после инсульта и при других неврологических заболеваниях: современный междисциплинарный подход к диагностике, лечению и реабилитации
Authors: Фломин Ю.В. - Инсультный центр, МЦ «Универсальная клиника «Оберіг», г. Киев; Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Neurology, Gerontology
Sections: Specialist manual
Імплементація національних клінічних настанов з надання допомоги хворим з мозковим інсультом та ТІА у спеціалізованому медичному закладі третинного рівня
Authors: Клочко В.Л., Височанська Т.Г., Височанський О.В., Вознюк Л.В., Гельман Г.Г., Капітанчук І.В., Карпенко Н.В., Коробчук Н.В., Костенко Т.В., Матіюк С.І., Паненко Є.В., Смотрицька Т.В., Московко С.П. - Інсультне відділення Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім. акад. О.І. Ющенка
Categories: Anesthesiology and intensive therapy, Medicine of emergency, Neurology
Sections: Specialist manual
Клинический случай наследственной мотосенсорной полиневропатии
Authors: Мироненко Т.В., Семененко И.А., Бондаренко В.Н., Витаева Н.В., Мельников А.В. - ГУ «Луганский государственный медицинский университет», Кафедра нервных болезней с нейрохирургией
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Синдром гіпотиреозу
Authors: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
Categories: Family medicine/Therapy, Endocrinology
Sections: Medical education