Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний неврологічний журнал 5 (59) 2013

Повернутися до номеру

Відгук на підручник Мироненко Т.В., Борисенко В.В., Мироненко М.О. «Нервові хвороби»

Для лікарів-інтернів за фахом «загальна практика — сімейна медицина»

Підготовка лікарів-інтернів, майбутніх лікарів загальної практики є перспективним напрямком сучасної медицини. У зв’язку з цим посилюється відповідальність клінічних кафедр за якість забезпечення навчального процесу для післядипломної освіти на кафедрах і оволодіння практичними навичками лікарів-інтернів з спеціальних клінічних дисциплін.

Видання підручника з нервових хвороб за фахом «сімейна медицина — загальна практика» є одним із заходів, спрямованих на покращення ефективності підготовки лікарів загальної практики.

Підручник складається з дев’яти розділів, в яких послідовно розглядаються питання загальної і спеціальної неврології, що передбачені Робочою програмою МОЗ України циклу «Сімейна медицина — загальна практика».

Автори узагальнили дані про топографічну анатомію нервової системи, її функції, семіотику ураження.

Серед розділів, присвячених приватній неврології, значне місце відведено цереброваскулярним захворюванням, невідкладним станам при мозкових інсультах, диференціації ішемічних і геморагічних інсультів, первинній й вторинній профілактиці мозкових інсультів, реабілітації постраждалих із даною патологією, що особливо важливо для сімейних лікарів.

Досить детально розглянуті розділи з нейроінфекцій, приділена значна увага гострим запаленням головного і спинного мозку — менінгітам, енцефалітам, синдрому Гійєна — Барре. Висвітлені питання клініки, діагностики, надання невідкладної допомоги при гострих менінгітах та енцефалітах, лікувальної тактики, диференціальної діагностики менінгітів, неврологічних ускладнень СНІДу.

Приділена увага новим методам діагностики і лікування захворювань периферичної нервової системи.

Один із розділів автори присвятили гострій черепно-мозковій травмі та її наслідкам, висвітлені особливості діагностичних критеріїв легкої, середньотяжкої і тяжкої черепно-мозкової травми, диференціації травматичних гематом, лікувальним підходам до гострого і віддаленого періодів.

У підручнику є розділ із дитячої неврології, у якому відображені особливості анатомії нервової системи дітей різного віку, методи догляду за пацієнтами з неврологічним статусом, патологічні стани, що найчастіше зустрічаються, — нейроінфекції, дитячий церебральний параліч, судомний синдром.

Позитивне значення має й те, що у підручнику вміщений розділ з особливостей застосування лікарських неврологічних засобів, їх фармакокінетика, класифікація, показання та протипоказання до використання.

Авторами підручника використані сучасні літературні джерела, узагальнені їх дані, висвітлений інформативний матеріал у вигляді численних рисунків, зображень магнітно-резонансної і комп’ютерної томографії.

Підручник написаний доступною літературною мовою, гарно оформлений, у цілому відповідає вимогам вищої навчальної освіти.

С.К. Євтушенко,
завідуючий кафедрою дитячої та загальної неврології ФІПО ДонНМУ ім. М. Горького, лауреат Державної премії України,
заслужений діяч науки і техніки України,
д.м.н., професоПовернутися до номеру