Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний неврологічний журнал

Про видання

Головний редактор

Смоланка Володимир Іванович

д.мед.н., професор, ректор ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Заступник головного редактора:

  • Тріщинська Марина Анатоліївна - д.мед.н., професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ, Україна

Засновано: Листопад 2004

Періодичність виходу:  8 разів на рік.

Реєстраційне свідоцтво КВ № 21281-11081 ПР. Видано Міністерством юстиції України 26.03.2015 р.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Наказ МОН України від 26.11.2020 № 1471. Категорія Б.

Передплатний індекс (Україна): 91338.

ISSN 2224-0713 (print)
ISSN 2307-1419 (online)