Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Газета "Новини медицини та фармації" Гастроэнтерология (382) 2011 (тематический номер)

Автори: Д.С. Бордин, А.А. Машарова, В.Н. Дроздов, Л.Д. Фирсова, Т.С. Кожурина Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии, г. Москва
Автори: Ступенчатая ферментотерапия воспалительных заболеваний кишечника
Автори: И.В. Кушниренко, Т.В. Майкова, И.А. Сиротенко ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМНУ», г. Днепропетровск
Автори: Я.О. Михалко, М.М. Гечко, І.В. Чопей, Ю.І. Маді ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Автори: С.В. Заїка Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Автори: В.Д. Пасечников, Д.В. Пасечников Ставропольськая государственная медицинская академия, Россия
Автори: И.Л. Кляритская, Е.В. Максимова Государственное учреждение «Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского», г. Симферополь
Автори: О.Є. Самогальська, Н.В. Лобанець ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»
Автори: В.М. Гладун ДУ «Інститут гастроентерології АМН України», м. Дніпропетровськ
Автори: Е.И. Сергиенко Харьковская медицинская академия последипломного образования
Автори: І.Ю. Скирда ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Автори: О.В. Закревська, м. Дніпропетровськ ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»
Автори: Т.М. Христич, д.м.н., професор, О.І. Федів, д.м.н., професор, Я.М. Телекі, к.м.н., О.Ю. Оліник, к.м.н. Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Автори: Л.С. Бабінець, Л.М. Мігенько Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Автори: М.А. Бичков, Я.С. Денисюк, Б.Б. Бодревич Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Автори: О.І. Сергієнко, О.В. Безсонова Харківська медична академія післядипломної освіти