Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Нирки"

Про видання

Головний редактор
Іванов Дмитро Дмитрович

Доктор медичних наук, професор, кафедра нефрології та екстракорпоральних технологій, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України, спеціальність – нефрологія, дитяча нефрологія, вищі кваліфікаційні категорії.

Засновано: Вересень 2012

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Категорія Б. Наказ МОН України від 11.07.2019 р. № 975.

Реєстраційне свідоцтво КВ № 24960-14900ПР.  Видане Міністерством юстиції України 13.08.2021 р.

Передплатний індекс (Україна): 68277.

ISSN 2307-1257 (print)
ISSN 2307-1265 (online)