Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Медицина невідкладних станів"

Про видання

Головний редактор
Ніконов Вадим Володимирович

Ніконов Вадим Володимирович — д. мед. н., професор, провідний науковий співробітник відділу кардіохірургії та патології кровообігу, Державна установа «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева» НАМН України, Харків, Україна.

Науковий редактор

Бойко Валерій Володимирович — д. мед. н., професор, директор державної установи «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева» НАМН України, Харків, Україна.

Засновано: Серпень 2005

Періодичність виходу: раз на рік.

Реєстраційне свідоцтво КВ № 17278-6048 ПР. Видано Міністерством юстиції України 27.10.2010 р.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких  можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Наказ МОН України від 17.03.2020 р. № 409. Категорія Б.

Передплатний індекс (Україна): 94563.

ISSN 2224-0586 (print)
ISSN 2307-1230 (online)