Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Oral and General Health

Редакційна колегія

  • Цимбалюк Віталій Іванович - д.мед.н., професор, академік НАМНУ, Президент Національної медичної академії наук України, Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова, Київ, Україна.
  • Татарчук Тетяна Феофанівна - д.мед.н., професор, член -кореспондент НАМНУ, заступник директора ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», Київ, Україна.
  • Хайтович Микола Валентинович - д.мед.н., професор, завідуючий кафедрою клінічної фармакології та клінічної фармації Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Київ, Україна.
  • Маланчук Владислав Олександрович - д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМНУ, завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Київ, Україна.
  • Рибачук Анна Володимирівна – к.мед.н., доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Київ, Україна.
  • Дєньга Оксана Василівна, д.мед.н., професор, завідувач відділом епідеміології та профілактики основних стоматологічних захворювань, стоматології дитячого віку та ортодонтії ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України», Одеса, Україна.
  • Шнайдер Станіслав Аркадійович, д.мед.н., професор, директор ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»