Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


"Internal medicine" 1-2(13-14) 2009

Authors: Нетяженко В.З., член-кореспондент АМН України, д.м.н., професор, зав. кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця; Пузанова О.Г., к.м.н., асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Authors: Коржелецький О.С., завідувач відділення функціональної та ультразвукової діагностики КЛ «Феофанія» ДУС
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Authors: Сахарчук И.И., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии стоматологического факультета Национального медицинского университета имени О.О. Богомольца, г. Киев
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Authors: Целуйко В.И., д.м.н., профессор, зав. кафедрой кардиологии и функциональной диагностики; Белостоцкая Е.А., Кафедра кардиологии и функциональной диагностики Харьковской медицинской академии последипломного образования МЗ Украины
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Authors: Долженко М.Н., д.м.н., профессор кафедры кардиологии и функциональной диагностики, Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Authors: Волошин О.І., д.м.н., професор, Сплавський О.І., Руснак І.О., Волошина Л.О., Васюк В.Л., Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Authors: Пархоменко О.М., д.м.н., професор, Кожухов С.М., к.м.н., Відділ реанімації та інтенсивної терапії ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска»; Ткачук З.Ю., Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, м. Київ
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Authors: Беловол А.Н., член-корр. АМН Украины, д.м.н., профессор; Князькова И.И., к.м.н., Харьковский национальный медицинский университет
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Authors: Крутиков Е.С., д.м.н., доцент, Кафедра внутренней медицины № 2, Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Authors: Синяченко О.В., член-корр. АМН Украины, д.м.н., профессор; Гюльмамедова М.Ф., Кафедра пропедевтики внутренних болезней Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Authors: Войцеховский Д., Пападеметрио В., Медицинский центр ветеранов и Медицинский центр университета Джорджтауна, Вашингтон, США
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Authors: Zorica M. Zivkovic, Head of Department of Pediatric Pulmonology, Chief of Bronchoscopy Unit of Children’s Hospital for Lung Diseases and TB Medical Center «Dr Dragisa Misovic»
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Authors: Briner Verena, MD, FACP, Department of Medicine, Luzern, Switzerland
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Authors: Dr. Christopher DAVIDSON, Present Appointment: Consultant cardiologist (1989), Consultant Physician (1976–1989), Brighton & Sussex University Hospitals Trust, Royal Sussex County Hospital, England
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy