Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Міжнародний ендокринологічний журнал Том 18, №3, 2022

Комплексний підхід в лікуванні ожиріння: ефективність застосування агоніста глюкагоноподібного пептиду 1 та дозованого фізичного навантаження
Автори: Дінець А.В. (1, 2), Горобейко М.Б. (1, 3), Здорна В.В. (1, 4), Хоперія В.Г. (1), Льовін А.В. (1)
(1) — Інститут біології та медицини, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
(2) — Національний науковий центр «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича», м. Київ, Україна
(3) — Verum Expert Clinic, м. Київ, Україна
(4) — Медичний центр «Андроцентр», м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Дослідження варіабельності серцевого ритму у хворих на цукровий діабет
Автори: Srinivasa Jayachandra, Satyanath Reddy Kodidala
Department of Physiology, Zydus Medical College and Hospital, Dahod, Gujarat, India

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Тривога та депресія у жінок репродуктивного віку з ураженнями щитоподібної залози
Автори: Пасєчко Н.В., Кульчінська В.М.
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України, м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностичне значення антимюллерового гормону в дівчат-підлітків із синдромом полікістозних яєчників
Автори: Сорокман Т.В., Макарова О.В., Остапчук В.Г.
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Епігенетика, клітинний цикл та метаболізм стовбурових клітин. Формування інсулін-продукуючих клітин
Автори: Тронько М.Д., Пушкарьов В.М., Ковзун О.І., Соколова Л.К., Пушкарьов В.В.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Патогенез діабетичного макулярного набряку: роль прозапальних та судинних факторів. Огляд літератури
Автори: Кирилюк М.Л. (1), Сук С.А. (2)
(1) — Академічний медичний центр, Інститут біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна
(2) — Міська клінічна офтальмологічна лікарня, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Асоціативні зв’язки між ожирінням і ступенем забезпеченості вітаміном D як чинником ризику первинного гіперпаратиреозу
Автори: Гончарова О.А. (1, 2), Дубовик В.М. (2)
(1) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(2) — ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Клінічний випадок масивної тромбоемболії легеневої артерії у молодого чоловіка з ожирінням
Автори: Нетяженко В.З., Мальчевська Т.Й., Шкала Л.В., Пузанова О.Г., Алтуніна Н.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Синдром Ларона: клініка, діагностика (клінічний випадок)
Автори: Ляшук П.М. (1), Ляшук Р.П. (1), Станкова Н.І. (2), Кудіна М.Б. (2)
(1) — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
(2) — Чернівецький обласний ендокринологічний центр, м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Диференційований пошук захворювання у пацієнта з гіпертиреозом при превалюючому синдромі серцево-судинних порушень. Клінічний випадок
Автори: Шкала Л.В., Мальчевська Т.Й., Шкала О.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця