Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Міжнародний ендокринологічний журнал
Том 15, №5, 2019

Звернення головного редактора
Автори: Володимир Іванович Паньків
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Від першої особи
Существует ли связь между болезнью Хашимото и уровнем йода в моче?
Автори: A. Turgut(1), M. Erdogan(2), B.S. Yurekli(2), E. Sezer(3), I.Y. Simsir(2), H. Rouhrazi(3), N. Turgan(3,4)
(1) — Ege University Medical School, Department of İnternal Medicine, Bornova, Izmir, Turkey
(2) — Ege University Medical School, Department of Endocrinology and Metabolic Diseases, Bornova, Izmir, Turkey
(3) — Ege University Medical School, Department of Medical Biochemistry, Bornova, Izmir, Turkey (4) — Medical Biochemistry Department of the Medical Faculty of Near East University in Nicosia, Cyprus

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність використання метилкобаламіну в комплексному лікуванні діабетичної периферичної нейропатії
Автори: Соколова Л.К., Бельчіна Ю.Б., Озерянська О.Є., Черв’якова С.А., Тронько М.Д.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості систем антиоксидантного захисту та оксиду азоту головного мозку щурів з експериментальним цукровим діабетом 2-го типу після застосування карбацетаму
Автори: Кметь О.Г.(1), Зябліцев С.В.(2), Філіпець Н.Д.(1)
(1) — Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
(2) — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка ефективності лікування пацієнтів з ознаками затримки внутрішньоутробного розвитку при оптимізації дози препаратів рекомбінантного гормону росту
Автори: Большова О.В., Музь Н.М.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Застосування Нуклео Ц.М.Ф. форте в комплексному лікуванні діабетичної полінейропатії
Автори: Власенко М.В.(1), Паламарчук А.В.(1), Шкарівська С.В.(2)
(1) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(2) — Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Показники трансферину та феритину в дітей із надлишковою масою тіла й ожирінням
Автори: Сорокман Т.В., Сокольник С.В., Попелюк Н.О., Колєснік Д.І.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Конституциональная задержка роста и пубертата у мальчиков: обзор литературы
Автори: Grossman A.B.(1), Исмаилов С.И.(2), Кулмирзаева М.Г.(2), Урманова Ю.М.(2), Гилязитдинов К.Н.(2)
(1) — Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology and Metabolism, University of Oxford, Oxford, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
(2) — Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Некоторые аспекты лекарственной терапии сахарного диабета 2-го типа у лиц с избыточной массой тела
Автори: Яргин С.В.
Российский университет дружбы народов, г. Москва, Российская Федерация

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Андрологія та здоров’я чоловіків: чиї це проблеми?
Автори: Прудиус П.Г.(1), Прудиус В.Є.(2), Чеботарьова Н.Ю.(2)
(1) — Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр, м. Вінниця, Україна
(2) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Ендокринологія