Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Міжнародний ендокринологічний журнал Том 14, №2, 2018

Біологічна роль йоду та йодна недостатність як патогенетичний фактор виникнення тиреоїдної патології у вагітних та її профілактика
Автори: Кравченко В.І., Медведєв Б.К.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості клінічно-діагностичних параметрів дистальної симетричної полінейропатії у хворих на цукровий діабет типу 2 в динаміці лікування залежно від поліморфізму G894Т гена ендотеліальної NO-синтази
Автори: Зорій І.А., Пашковська Н.В.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості добового профілю артеріального тиску у хворих на цукровий діабет залежно від ендотеліальної дисфункції
Автори: Перцева Н.О., Чуб Д.І.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив дифузного нетоксичного зоба на розвиток плацентарної недостатності, перебіг гестації та пологів
Автори: Паєнок О.С.(1), Паньків І.В.(2), Грицишин Б.Р.(1), Костів М.О.(1)
1 - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
2 - ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Протромбогенний фенотип тромбоцитів у пацієнтів із непроліферативною діабетичною ретинопатією
Автори: Гудзь А.С.(1), Максимців М.Л.(1), Зябліцев С.В.(2), Могілевський С.Ю.(3)
1 - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
2 - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
3 - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив тестостерону на якість та мінеральну щільність кісткової тканини в чоловіків
Автори: Поворознюк В.В., Мусієнко А.С.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Риск развития синдрома обструктивного апноэ сна у больных сахарным диабетом 2-го типа
Автори: Даминова Л.Т.(1), Есимова Д.М.(2), Муминова С.У.(3), Садыкова Д.Ш.(3), Султанова Ф.Т.(3)
1 - Ташкентский государственный стоматологический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан
2 - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии, г. Ташкент, Республика Узбекистан
3 - Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Аналіз морфології зубця Т у фазовому просторі на одноканальній електрокардіограмі у дітей із цукровим діабетом 1-го типу
Автори: Морозик А.О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Антигіперглікемічна терапія хворих похилого та старечого віку в умовах реальної клінічної практики
Автори: Паньків В.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Гликемический скрининг и вторичные нарушения углеводного обмена при эндокринной патологии
Автори: Луценко Л.А.
Киевский городской клинический эндокринологический центр, г. Киев, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Эффективный вариант лечения сахарного диабета 2-го типа
Автори: Чернявская И.В., Земляницына О.В., Романова И.П., Кравчун Н.А.
Государственное учреждение «Институт проблем эндокринной патологии имени В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Показатели качества жизни женщин с диффузным токсическим зобом после лечения радиоактивным йодом
Автори: Мирзаева У.З., Гулямова Х.Р.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Частота и структура заболеваний щитовидной железы у детей и подростков по данным обращаемости
Автори: Урманова Ю.М., Азимова Ш.Ш., Рихсиева Н.Т.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Гипофизарный синдром Кушинга. Анализ впервые выявленных случаев
Автори: Кирилюк М.Л., Дашук Т.И., Кирилюк Н.В.
Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості ураження нервової системи при первинному гіпотиреозі (огляд літератури)
Автори: Білоус І.І., Павлович Л.Б.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Иммунные и противовоспалительные факторы в механизме лечебного действия метформина при сахарном диабете 2-го типа (аналитический обзор с включением собственных данных)
Автори: Зак К.П., Фурманова О.В.
ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Модифікація способу життя та дієтичне харчування хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з цукровим діабетом: рекомендації європейських консенсусів та реалії життя (огляд літератури)
Автори: Милославський Д.К., Коваль С.М., Снігурська І.О., Старченко Т.Г., Божко В.В., Юшко К.О., Щенявська О.М.
ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Кардіологія, Ендокринологія, Дієтологія
Розділи: Довідник фахівця
Review of the monograph “Diabetic cardiovascular neuropathy”
Автори: Victoria Serhiyenko, Alexandr Serhiyenko
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця