Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Ukrainian journal of surgery 1-2 (30-31) 2016

Непряма реваскуляризація нижніх кінцівок при хронічній ішемії як альтернатива ампутації
Authors: Русин В.І., Корсак В.В., Русин В.В., Горленко Ф.В., Машура В.В., Пекарь М.І. - Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Інтраопераційні зміни гемостазу при реконструктивних операціях на атеросклеротично уражених магістральних артеріях
Authors: Венгер І.К., Костів С.Я., Вайда А.Р., Буднік Д.Ю. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Вибір терміну каротидної ендартеректомії  у хворих із симптоматичним стенозом внутрішньої сонної артерії
Authors: Кополовець І.І. - Клініка судинної хірургії, Cхідно-Словацький інститут серцево-судинних хвороб «VÚSCH», Університет П.Й. Шафарика, медичний факультет, м. Кошице, Словаччина; Ужгородський національний університет, медичний факультет, кафедра хірургічних хвороб, м. Ужгород, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Ультрасонографічна діагностика та моніторинг лікування тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок
Authors: Василюк С.М., Клим’юк В.М. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Оцінка безпосередніх і віддалених результатів преперитонеальних пластик у лікуванні пахвинних гриж
Authors: Клименко В.М., Клименко А.В., Білай А.І. - Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Радикальное хирургическое лечение больших солитарных кист печени
Authors: Лупальцов В.И. - Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Нейронавігація в лікуванні абсцесів головного мозку
Authors: Яшаров Ю.А. - ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Пластика обширных ран стоп мегалоскутами на суральной артерии с использованием Рropeller-техники
Authors: Самойленко Г.Е. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Краматорск, Украина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Опыт применения иммунофлазида в комплексном лечении различных форм герпесвирусных инфекций у детей с врожденными пороками кишечной трубки
Authors: Веселый С.В., Климанский Р.П. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Лиман, Украина
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Хірургічна корекція травм сечоводу при гінекологічних операціях
Authors: Серняк Ю.П.(1), Рощин Ю.В.(2), Слободянюк Є.М.(3), Фуксзон О.С.(1), Мех В.А.(3) - (1) Міський урологічний центр, Олександрівська клінічна лікарня, м. Київ, Україна; (2) Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна; (3) Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Лиман, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Діагностика та фактори ризику післяопераційних жовчотеч
Authors: Волченко І.В. - ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», м. Харків, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Діагностика гострого біліарного панкреатиту
Authors: Василюк С.М., Іванина В.В. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Роль лапароскопической контактной термометрии в диагностике интерстициального панкреатита
Authors: Капшитарь А.В. - Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Особливості фетальної адаптації при хронічному пієлонефриті та прееклампсії на тлі хронічного пієлонефриту
Authors: Ольшевська О.В., Ольшевський В.С. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Лиман, Україна
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Морфоанатомическое обоснование раннего удержания мочи после выполнения радикальной простатэктомии
Authors: Серняк Ю.П.(1), Фуксзон А.С.(1), Рощин Ю.В.(2), Литвинов А.И.(1), Дядык Е.А.(3), Бургело Е.В., Фролов А.С.(1) - (1) Городской урологический центр, Александровская клиническая больница, г. Киев, Украина; (2) Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина; (3) Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Успішне лікування тяжкого ускладненого холангіту з використанням регіонарної антибактеріальної терапії (випадок із практики)
Authors: Десятерик В.І., Котов О.В., Бровко О.В., Алімов К.П., Гуль О.А. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна; Міська клінічна лікарня, м. Кривий Ріг, Україна
Categories: Surgery
Sections: Specialist manual
Формы усовершенствования качества обучения врачей-интернов
Authors: Чернышева О.Е., Самойленко И.Г., Балычевцева И.В., Хапченкова Д.С., Герасименко В.В., Полесова Т.Р. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Лиман, Украина
Categories: Surgery
Sections: Specialist manual