Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Журнал "Гастроентерологія" 2 (56) 2015

Діагностичні можливості 200-хвилинного постпрандіального мультиканального інтралюмінального імпеданс-РН-моніторингу стравоходу порівняно з добовим варіантом
Автори: Мелащенко С.Г., Чернобровий В.М., Ксенчин О.О. — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вікові особливості структурних та гемодинамічних показників магістральних судин шиї при неалкогольній жировій хворобі печінки та підвищеній масі тіла
Автори: Бульда В.І. – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра внутрішньої медицини № 3, м. Київ; Терсіна О.Д. – Діагностичний центр ТОВ «Сучасні діагностичні системи», м. Київ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Пути оптимизации лечебно-диагностической тактики у больных с неопухолевой обтурационной желтухой
Автори: Kрышень В.П., Рязанов Д.Ю. — Днепропетровская медицинская академия; Запорожская медицинская академия последипломного образования; Кудрявцева В.Е. — ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск; Полюдов А.А., Задорожный В.В., Рубан А.Г. — Днепропетровская медицинская академия; Запорожская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка ефективності гепатопротектора Гепа Веда у хворих із патологією печінки
Автори: Степанов Ю.М. — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ; Чухрієнко Н.Д., Саленко А.В. — Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Бреславець Ю.С., Плещенко М.Л. — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ; Степанова Ж.В. — Поліклініка ПАТ «Інтерпайп НТЗ», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностика мінімальної печінкової енцефалопатії за допомогою нейропсихометричних тестів
Автори: Ягмур В.Б., Меланіч С.Л., Недзвецька Н.В. — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Взаимосвязь индекса массы тела и углеводного обмена у больных с хроническим панкреатитом
Автори: Исмаилов С.И., Назыров Ф.Г., Азизов Б.А. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии; Республиканский специализированный центр хирургии им. академика В. Вахидова МЗ Республики Узбекистан, г. Ташкент
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Гемодинамічні зміни у хворих на хронічний панкреатит на фоні ішемічної хвороби серця
Автори: Мишанич Т.В., Созонюк О.В., Архій Е.Й. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет», медичний факультет, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностика та корекція порушень травлення в практиці сімейного лікаря
Автори: Решетілов Ю.І., Дмитрієва С.М., Проценко Н.М., Васильченко О.Ю., Кузнєцова Л.П., Богослав Т.В., Гуз Н.П., Цаприка О.Ф. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Исследование показателей качества жизни по данным SF-8 у пациентов с функциональными гастроинтестинальными заболеваниями
Автори: Дорофеев А.Э., Куглер Т.Е., Бутова А.Ю. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Біоімпедансметрія в оцінці нутритивного статусу хворих на хронічні запальні захворювання кишечника
Автори: Степанов Ю.М., Бойко Т.Й., Сорочан О.В., Стойкевич М.В. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ; Шкаредна А.С. - ТОВ «Медичний центр «Дієт плюс», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Якість життя хворих на неспецифічний виразковий коліт із супутнім субклінічним атеросклерозом
Автори: Чопей І.В., Тернущак Т.М. - Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; Філіп С.С. - Медичний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль адипоцитокінів у ремоделюванні підшлункової залози при хронічному панкреатиті
Автори: Журавльова Л.В., Шеховцова Ю.О. - Харківський національний медичний університет
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Использование количественного определения HbsAg для мониторинга противовирусной терапии хронической HBV-инфекции
Автори: Зайцев И.А. — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Ингибиторы протонной помпы и риск межлекарственных взаимодействий
Автори: Ткач С.М., Онищук Л.А. — Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Неалкогольна жирова хвороба печінки в дітей: сучасний погляд на можливості діагностики та лікування (I частина)
Автори: Степанов Ю.М. — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ; Абатуров О.Є. — ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Завгородня I.Ю., Скирда І.Ю. — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Антибактеріальна терапія гострого холециститу та холангіту (за Токійськими рекомендаціями, 2013)
Автори: Степанов Ю.М., Скирда І.Ю., Гладун В.М. — Державна установа «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Звіт про роботу Проблемної комісії «Гастроентерологія» МОЗ та НАМН України у 2014 році
Автори: І.Ю. Скирда — секретар ПК «Гастроентерологія» МОЗ та НАМН України
Рубрики: Гастроентерологія
Оказание медицинской помощи в Екатеринославе в период Первой мировой войны
Автори: Гапонов В.В. — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»; Шевцова З.И. — ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Історія медицини