Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Газета "Новини медицини та фармації" 20 (522) 2014

Ефективність призначення Тіотриазоліну® в комплексному лікуванні пацієнтів з гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST
Автори: Тащук В.К., Маковійчук І.О., Турубарова-Леунова Н.А., Ілащук І.І., Поліщук О.Ю., Іванчук П.Р. - Буковинський державний медичний університет; КМУ «Чернівецький обласний клінічний кардіологічний диспансер», м. Чернівці
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Олмесартан уменьшает проявления кардиоренального метаболического синдрома у больных с артериальной гипертензией
Автори: Савустьяненко А.В. - Доцент кафедры фармакологии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Рубрики: Кардіологія
Розділи: Клінічні дослідження
Перитонеальные спайки: патогенез и профилактика
Автори: Феськов А.Э. - врач-хирург, к.м.н., доцент кафедры медицины неотложных состояний и медицины ­катастроф ХМАПО; Гавриков А.Е. - врач-хирург, к.м.н., доцент кафедры медицины неотложных состояний и медицины ­катастроф ХМАПО, главный врач ХОКТБ
Рубрики: Хірургія
Розділи: Довідник фахівця
Актуальные вопросы современной терапии
Автори: Несен А.А., Ярына Н.А., Строна В.И., Пивовар С.Н. - ГУ «Национальный институт терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков
Розділи: Медичні форуми
Лихорадка неясного генеза
Автори: Цогоева Л.М., Снопков Ю.П., Лаврова Е.В., Павлова Е.А. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Розділи: Довідник фахівця
А.Л. Чижевский: вехи жизни и творчества
Автори: Никберг И.И. - д.м.н., профессор, член Международной академии экологии и здоровья человека, чл.-корр. Российской академии естествознания, Сидней, Австралия
Розділи: Історія медицини
Возможности дальнейшей оптимизации фармакотерапии и фармакопрофилактики когнитивных расстройств
Автори: Бурчинский С.Г. - д.м.н., профессор ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Вроджені порушення метаболізму у новонароджених: необхідність скринінгу
Автори: Мавропуло Т.К. - д.м.н., професор, Кафедра госпітальної педіатрії та неонатології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості перебігу та лікування артеріальної гіпертензії
Автори: Соломенчук Т.М. - д.м.н., професор, Восух О.В. - Кафедра сімейної медицини ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія
Розділи: Довідник фахівця
Фитотерапия в комплексном лечении сахарного диабета 2-го типа в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени
Автори: Чернявская И.В., Захарова А.А., Романова И.П., Кравчун Н.А. - ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков
Розділи: Клінічні дослідження
ВИЧ/СПИД-пандемия — проблема, требующая переосмысления. К 30-летию открытия вируса иммунодефицита человека
Автори: Супотницкий М.В. - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва
Розділи: Довідник фахівця