Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Тrauma" Том 15, №3, 2014

Риск развития местного гипертензионного ишемического синдрома при травме
Authors: Страфун С.С. - ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины», г. Киев; Ткач А.В. - ГУ «Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского», г. Симферополь; Страфун А.С. - ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины», г. Киев; Салий А.П. - ГУ «Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского», г. Симферополь;
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Cамовправившиеся вывихи предплечья в структуре переломовывихов локтевого сустава
Authors: Мателенок Е.М. - ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины», г. Харьков; Бузницкий Р.И. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Роль інтерлейкіну-6 у діагностиці інфекційних ускладнень у постраждалих із політравмою
Authors: Гур’єв С.О.1, Танасієнко П.В. - Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, м. Київ; Танасієнко О.М. - Вінницька обласна лікарня ім. М.І. Пирогова; Цвях А.І. - Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Методика автоматизированного моделирования и оптимизация размещения фиксирующих элементов на корпусе пластины при накостном остеосинтезе
Authors: Белов М.Е. - Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича; Василов В.М. - Черновицкая областная клиническая больница; Дудко А.Г., Олексюк И.С. - Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы; Шайко-Шайковский А.Г. - Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Аналіз результатів оперативного лікування пацієнтів з хворобою Ерлахера — Блаунта
Authors: Кабацій М.С., Голюк Є.Л., Немеш М.М. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Влияние 60-дневного введения бензоата натрия на прочностные характеристики костей скелета белых крыс в период реадаптации
Authors: Лукьянцева Г.В., Лузин В.И., Морозов В.Н. - Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, г. Киев; ГУ «Луганский государственный медицинский университет»
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Порівняльний аналіз результатів лікування переломів проксимального відділу стегнової кістки
Authors: Моргун М.І., Вінник О.О., Головко Є.В., Кузьмин М.В., Моргун Ю.М. - КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 2» ДОР»; КЗ «Дніпропетровське клінічне лікувально-профілактичне об’єднання «Фтизіатрія» ДОР»
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Порівняльний аналіз надійності фіксації кісткових відламків при переломах латерального виростка великогомілкової кістки (біомеханічне моделювання)
Authors: Лазарев І.А., Бруско А.Т., Самохін А.В., Мельник І.В., Скибан М.В. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ; Київська міська клінічна лікарня № 12
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Вывихи после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава
Authors: Вакуленко В.М., Вакуленко А.В., Неделько А.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, НИИТО
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Клінічні результати одновиросткового ендопротезування колінного суглоба при медіальному остеоартрозі
Authors: Білоножкін Г.Г. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Изменения метаболических процессов в зависимости от степени диспластического сколиоза у детей
Authors: Донченко Л.И., Арар Таер Джамал, Кравченко А.И., Степура А.В. - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Метаболізм гострофазних білків сироватки крові у хворих на ревматоїдний артрит з ураженням суглобів верхньої кінцівки
Authors: Герасименко С.І., Магомедов О.М., Полулях М.В., Бабко А.М., Криницька О.Ф. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Остеосинтез перипротезних переломів стегнової кістки (тип В1) після ендопротезування кульшового суглоба
Authors: Герцен Г.І., Штонда Д.В., Рижак І.В., Шапошніков О.В., Ломінашвілі Н. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Хирургическое лечение больных с последствиями травматических повреждений сухожилий и нервов предплечья и кисти
Authors: Науменко Л.Ю., Доманский А.Н., Богуславский А.С. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»; Перепелица В.Ф. - КУ «Днепропетровская шестая городская клиническая больница»
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Розробка способу остеосинтезу внутрішньосуглобових переломів п’яткової кістки блокованим стрижнем (остеометричне дослідження)
Authors: Радомський О.А., Рябоконь П.В. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Консервативна терапія в комплексі лікування пацієнтів похилого віку після ендопротезування
Authors: Шимон В.М., Литвак В.В., Шимон М.В., Шерегій А.А. - ДВНЗ «Ужгородський національний університет», медичний факультет, кафедра загальної хірургії, травматології, оперативної хірургії, судової та екстремальної медицини
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Особливості виконання корегувальних остеотомій першої плеснової кістки при hallux valgus
Authors: Герцен Г.І., Остапчук Р.М., Лісовий О.В., Магеровський С.В., Ломінашвілі Н. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Комбінований остеосинтез при багатофрагментарних переломах проксимального відділу плечової кістки як альтернатива ендопротезуванню
Authors: Півень Ю.М. - ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава; Литвин Ю.П. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія»
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Посттравматические абсцессы печени: ультразвуковая диагностика и мини-инвазивное эхоконтролируемое лечение
Authors: Зубов А.Д., Вилсон Дж.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Діагностика та консервативне лікування хворих на вітамін-D-залежний рахіт
Authors: Гук Ю.М., Марциняк С.М., Кінча-Поліщук Т.А., Науменко Н.О. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Перипротезні переломи: структура та чинники виникнення
Authors: Гайко Г.В., Калашніков О.В., Сулима О.М., Нізалов Т.В., Козак Р.А., Галузинський О.А., Черняк П.С. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Ендопротезування кульшових та колінних суглобів у хворих на ревматоїдний артрит при їх одночасному ураженні
Authors: Герасименко А.С. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Псевдосаркома у пацієнтів із недосконалим остеогенезом: диференціальна діагностика та особливості клініко-рентгенологічного перебігу
Authors: Науменко Н.О., Гук Ю.М., Зима А.М., Кінча-Поліщук Т.А. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Методика восстановительного лечения пострадавших с нестабильными повреждениями таза типа В, леченных аппаратами внешней фиксации (в помощь практическому врачу)
Authors: Боровой И.С., Лобанов Г.В. - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Определение оптимальной хирургической тактики при переломах длинных костей с учетом объективных методов оценки тяжести политравмы (обзор литературы)
Authors: Лапшин Д.В., Березка Н.И., Литовченко В.А., Гарячий Е.В. – Харьковский национальный медицинский университет, кафедра экстренной неотложной медицинской помощи, травматологии и ортопедии
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Особливості оперативного лікування застарілих поперечно-поздовжніх розривів ротаційної манжети плеча
Authors: Литвин Ю.П., Логвиненко В.В. – ДЗ «Дніпропетровська медична академія»; Литвин В.В. – КЗ «Міська клінічна лікарня № 16» ДОР»; Чабаненко І.П. – Діагностичний центр комп’ютерної томографії «ТОВ Євро Сервіс Україна», м. Дніпропетровськ
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums
Особенности тактики лечения нарушений репаративного остеогенеза переломов костей голени
Authors: Анкин Н.Л., Шмагой В.Л. - НМАПО им. П.Л. Шупика, кафедра травматологии и ортопедии № 2, г. Киев
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums
Остеосинтез тазового кольца
Authors: Анкин Н.Л., Петрик Т.М. - Киевская областная клиническая больница
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums
Доступ к локтевому суставу при эндопротезировании
Authors: Науменко Л.Ю., Носивец Д.С. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums
Центральное холиномодулирующее влияние на летальность и степень неврологического дефицита у крыс с черепно-мозговой травмой
Authors: Ельский В.Н., Худолей С.А., Судиловская Ю.Л. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums
Вертебральні пошкодження при політравмі
Authors: Хвисюк М.І., Ринденко В.Г., Завеля М.І., Хоменко М.А. - Харківська медична академія післядипломної освіти
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums
Предварительные результаты применения гибридных динамических пластин в лечении травм шейного отдела позвоночника
Authors: Барыш А.Е. - ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. М.И. Ситенко НАМН України»; Козырев С.А. - Харьковская областная клиническая травматологическая больница
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums
Вибір засобу фіксації переломів дистального відділу променевої кістки у пацієнтів похилого віку
Authors: Анкін М.Л., Петрик Т.М., Голомовзий О.В. – КЗКОР «Київська обласна клінічна лікарня»
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums
Порівняння ефективності методів лікування хворих з інфекційними ураженнями хребта, а саме: хірургічного та консервативного
Authors: Смаль А.К., Надіжко С.В. – КЗ «Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих ім. Ю. Липи», відділення кістково-гнійної хірургії
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums
Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава у больных сахарным диабетом
Authors: Ивченко Д.В., Ивченко А.В., Швец А.И., Антонова Т.С. - ГУ «Луганский государственный медицинский университет», кафедра ортопедии, травматологии и ЛФК
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums
Оперативное лечение туберкулезного спондилита
Authors: Голка Г.Г., Гресько И.В. - Харьковский национальный медицинский университет; Львовский национальный медицинский университет
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Medical forums