Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Міжнародний неврологічний журнал 2 (48) 2012

Применение экстракта гинкго билобы в лечении пациентов с хроническими сосудистыми заболеваниями головного мозга
Автори: Мищенко Т.С., Мищенко В.Н., Лапшина И.А., Институт неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины, г. Харьков
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
До питання сучасної клініко-вірусологічної класифікації герпесвірусних нейроінфекцій
Автори: Мальцев Д.В., Казмірчук В.Є., Євтушенко С.К., Інститут імунології та алергології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
К вопросу о краниовертебральной дисфункции и особенностях ее диагностики: научный обзор и личные наблюдения
Автори: Зозуля И.С., д.м.н., профессор1, Бредихин А.В., к.м.н.2, Бредихин К.А.2, Зозуля А.И., к.м.н.1, Чеха О.А.2, 1Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, 2Неврологическое отделение, 4-я городская больница, г. Никополь
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Современные представления о диагностике и терапии тревожных расстройств
Автори: Хаустова Е.А., Безшейко В.Г., Украинский НИИ социальной и судебной психиатрии и наркологии, г. Киев
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Комплексный регионарный болевой синдром — регионарная скелетно-мышечная боль
Автори: Иваничев Г.А., Казанская государственная медицинская академия, Россия
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Применение Эпилептала® в комплексном лечении детей с аутизмом
Автори: Литвин Л., президент Всеукраинской ассоциации детских психиатров (UACP), член Европейской ассоциации детских и подростковых психиатров (ESCAP), г. Киев
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Эффективность и безопасность Эпилептала® у больных с посттравматической эпилепсией
Автори: Колесник Е.А., Беляев А.А., Муратова Т.Н., Сон А.С., Кафедра нейрохирургии и неврологии, Одесский национальный медицинский университет
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вегетативная и вестибулярная дисфункция: вопросы коморбидности и возможности терапии
Автори: Морозова О.Г., Ярошевский А.А., Здыбский В.И., Липинская Я.В., Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості синдрому помірних когнітивних порушень у хворих на гіпертонічну дисциркуляторну енцефалопатію та можливості корекції когнітивних змін препаратом Прамістар
Автори: Бачинська Н.Ю., Демченко О.В., Полєтаєва К.М., Холін В.О., ДУ «Інститут геронтології НАМН України ім. Д.Ф. Чеботарьова», м. Київ
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Імуностимулюючий вплив Тренталу на перебіг і частоту загострень розсіяного склерозу
Автори: Євтушенко С.К., Грищенко А.Б., Євтушенко И.С., Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клінічні, психологічні та психосоціальні особливості вживання психоактивних речовин дітьми та підлітками як мішені системних корекційних та профілактичних впливів
Автори: Вієвський А.М., к.м.н., Український медичний та моніторинговий центр з алкоголю та наркотиків МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Исследование эффективности нейропротекторов при острой церебральной недостаточности с применением метода нейросетевого моделирования
Автори: Черний Т.В., Натрус Л.В., Черний В.И., Андронова И.А., Гурьянов В.Г., Городник Г.А., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Проявления тревожности в структуре расстройств адаптации у школьников Украины, здоровых и страдающих лудоманией
Автори: Осуховская Е.С., Украинский НИИ социальной, судебной психиатрии и наркологии МЗ Украины, г. Киев
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка когнітивної дисфункції у пацієнтів із різними формами гострої серцево-судинної патології
Автори: Московко С.П., Стаднік С.М., Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Принципы дифференцированной терапии мышечно-скелетной боли, связанной с нарушениями биомеханики позвоночного столба
Автори: Ярошевский А.А., Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Карбамазепин в лечении синдрома отмены алкоголя
Автори: Кремец К.Г., Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова АМН Украины, г. Киев
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Современные подходы к комплексной терапии болевых синдромов в области спины
Автори: Товажнянская Е.Л., Харьковский национальный медицинский университет
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Видеоанализ шагового движения: феноменология визуальной оценки
Автори: Лихачев С.А., Лукашевич В.А., Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии, г. Минск, Республика Беларусь
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Сезонное аффективное расстройство: диагностика и терапия
Автори: Хаустова Е.А., Украинский НИИ социальной и судебной психиатрии и наркологии МЗ
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Применение блокатора глутаматных рецепторов амантадина в неврологии
Автори: Карабань И.Н., д.м.н., профессор, ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Применение экстракта зверобоя в комплексной терапии психоэмоциональных расстройств у пациентов с гипертонической болезнью
Автори: Грицай А.В., Томах Н.В., Запорожский государственный медицинский университет, лечебно-диагностический центр «Салюс-плюс», г. Запорожье
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Алкогольные поражения нервной системы
Автори: Евтушенко С.К., Грищенко А.Б., Евтушенко И.С., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра детской и общей неврологии ФИПО
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Анестезіология-реаніматологія, Медицина невідкладних станів, Неврологія, Терапія
Розділи: Медична освіта