Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Газета "Новини медицини та фармації" 1-2 (351-352) 2011

Автори: В.Б. Зингеренко, А.Е. Шестопалов, Кафедра хирургии Государственного института усовершенствования врачей МО РФ, г. Москва, Главный военный клинический госпиталь им. акад. Н.Н. Бурденко, г. Москва
Автори: В.Н. Жакова, заведующая ЛОР-отделением, Городская больница № 5, г. Запорожье
Автори: C.A. Nowson, School of Exercise and Nutrition Sciences, Deakin University, Burwood, Australia
Автори: А.Я. ТЕЛЕНГАТОР, д.м.н., профессор Киевской АН, академик Украинской АН, Киевской АН
Автори: М.Н. Долженко, профессор, д.м.н., Киевская медицинская академия последипломного образования
Автори: Ю.В.Линевский, д.м.н., профессор, К.Ю.Линевская, к.м.н., доцент, К.А.Воронин, Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького, кафедра внутренней медицины им.А.Я.Губергрица, кафедра внутренней медицины №2
Автори: С.И. Каплин, врач-дерматовенеролог, городской внештатный дерматовенеролог, г. Макеевка
Автори: К.А. Посохова1, В.Г. Ніколаєв2, О.О. Шевчук1, О.М. Олещук1, І.М. Кліщ1, Т.В. Дацко1, 1Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, 2Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАНУ, м. Київ
Автори: W.S. Lim, S.V. Baudouin, R.C. George, A.T. Hill, C. Jamieson, I. Le Jeune, J.T. Macfarlane, R.C. Read, H.J. Roberts, M.L. Levy, M. Wani, M.A. Woodhead, Pneumonia Guidelines Committee of the BTS Standards of Care Committee
Автори: Л.М. Цогоева, Ю.П. Снопко, Е.В. Лаврова, Харьковская медицинская академия последипломного образования
Автори: В.І. Паньків, д.м.н., професор, завідувач відділу профілактики ендокринних захворювань Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, член Європейської тиреоїдної асоціації, заслужений лікар України
Автори: В.В. Василенко, Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Автори: О.И. ШУШЛЯПИН, член Всемирной организации семейных врачей (WONCA), член Международной Петровской академии наук и искусств, Нью-Йоркской академии наук и Лондонской дипломатической академии, к.м.н., Харьковский национальный медицинский университет