Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Oral and General Health Том 4, №3-4, 2023

Повернутися до номеру

Міждисциплінарні підходи до діагностики й лікування стоматологічних хвороб у безперервному професійному розвитку лікаря-стоматолога

Автори: Слободяник-Коломоєць М.В., Хлєбас С.В.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Трансформація системи охорони здоров’я України вносить зміни в організацію надання стоматологічної допомоги. Під егідою ГО «Асоціація стоматологів України» організовано низку інформаційно-освітніх заходів, у рамках яких розглянуто нові закони України, накази МОЗ України з питань якості і стандартизації медичної стоматологічної допомоги, інфекційного контролю в стоматологічних закладах і медичних практиках ФОП. Разом з експертами зі стоматології МОЗ України учасники освітніх заходів порушували питання про сучасні методи діагностики, лікування і профілактики основних стоматологічних хвороб, призначення фармакологічних засобів у практиці лікаря-стоматолога згідно з новими медико-технологічними й законодавчими документами.

The transformation of the health care system of Ukraine introduces changes to the organization of dental care. Under the auspices of the NGO “Ukrainian Dental Association”, a series of informational and educational events were organized in the framework of which the new Laws of Ukraine, Orders of the Ministry of Health of Ukraine on the quality and standardization of medical dental care, infection control in dental institutions and medical practices of FOP were reviewed. In collaboration with experts in dentistry from the Ministry of Health of Ukraine, issues were addressed related to modern methods of diagnosis, treatment, and prevention of major dental diseases, prescription of pharmacological agents in the practice of a dentist in accordance with new medical-technological and legislative documents.


Ключові слова

Асоціація стоматологів України; безперервний професійний розвиток

Ukrainian Dental Association; continuous professional development


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Mazur I., Hasiuk N., Radchuk V., Stadnyk M. Aspects of continuing professional development of dentists in wartime conditions through the prism of self-education and self-improvement. Oral and General Health. 2022. 3(4). 61-8. https://doi.org/10.22141/ogh.3.4.2022.141.
2. Khlyebas S., Slobodyanik-Kolomoyets M. Через освіту і безперервний професійний розвиток — до нових професійних звершень і здобутків. Oral and General Health. 2023. 4(2). 41–48. https://doi.org/10.22141/ogh.4.2.2023.162.
3. Mazur I., Hasiuk N., Suprunovych I., Radchuk V., Mazur P. Issues of self-education in the continuous professional development of dentists of Ukraine in the conditions of the Covid-19 pandemic. Acta Stomatologica Naissi. 2022. 38(85). 2370-80. doi: 10.5937/asn2285370M.
4. Mazur I.P., Lekhan V.N., Rybachuk A.V. Transformations of the dental industry during the period of independence of Ukraine and their impact on the availability of dental care. Medicni perspektivi. 2022. 27(1). 184-192. https://doi.org/10.26641/2307-0404.2022.1.254470.

Повернутися до номеру