Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Oral and General Health Том 4, №1, 2023

Повернутися до номеру

Визначні події стоматологічної спільноти України (анонс наукового видання)

Автори: Дєньга О.В.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Анонси заходів

Версія для друку


Резюме

Науково-історичне видання професора Ірини Мазур «Визначні події стоматологічної спільноти України (в документах, статтях, світлинах)» ґрунтується на архівних матеріалах, історичних та нормативних документах, наукових статтях, публікаціях, світлинах. У хронологічній послідовності висвітлено основні етапи формування стоматологічної школи — з’їзди, конгреси, конференції тощо. Подано статті про історичні події, фотокопії документів і резолюцій, що віддзеркалюють важливі рішення стоматологічної спільноти, у наукових програмах заходів задокументовано прізвища основних учасників та їх особистий внесок. Відображено роль громадського об’єднання фахівців у розвитку стоматології в Україні.

The scientific and historical publication of professor Iryna Mazur “Important events of the Ukrainian dental community (in documents, articles, photos)” is based on archival materials, historical and regulatory documents, scientific articles, publications, and photographs. The main stages of the dental community formation such as congresses, conferences, etc. are highlighted in chronological order. Articles about historical events, photocopies of documents, resolutions reflecting the main decisions of the dental community are presented, the names of the main participants and their personal contributions are documented in the scientific programs of the events. The role of the public association of specialists in the development of dentistry in Ukraine is reflected.


Ключові слова

стоматологічна спільнота України; історія стоматології України

dental community of Ukraine; history of stomatology in Ukraine


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.Повернутися до номеру