Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Oral and General Health Том 3, №4, 2022

Повернутися до номеру

Робота групи експертів МОЗ України за стоматологічними напрямами та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги

Автори: Вахненко О.М.
ГО «Асоціація стоматологів України», м. Київ, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

У статті наведені ключові положення щодо створення групи експертів МОЗ України. Подається короткий аналіз роботи групи експертів МОЗ України за напрямами «терапевтична стоматологія», «хірургічна стоматологія», «ортопедична стоматологія», «дитяча стоматологія», «ортодонтія», «стоматологія». Наведено чинну систему створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України. Аналізується сьогоднішній стан справ із впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної стоматологічної допомоги.

This article presents the key regulations on the creation of a group of experts of the Ministry of Health of Ukraine. A brief analysis of the work of the group of experts of the Ministry of Health of Ukraine in the areas of “therapeutic dentistry”, “surgical dentistry”, “orthopedic dentistry”, “pediatric dentistry”, “orthodontics”, “dentistry” is presented. The current system of creating and implementing medical and technological documents for the standardization of healthcare in the system of the Ministry of Health of Ukraine is given. Current situation with regards to the implementation of medical and technological documents on the standardization of dental healthcare is analyzed.


Ключові слова

група експертів Міністерства охорони здоров’я; документи, підготовлені групою експертів; медико-технологічні документи зі стандартизації медичної допомоги; галузеві стандарти у сфері охорони здоров’я; опрацювання клінічних протоколів

group of experts of the Ministry of Health; documents prepared by a group of experts; medical and technological documents on the standardization of healthcare; industry standards in the field of healthcare; development of clinical protocols


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Мазур І.П., Вахненко О.М. Сторіччя української стоматології: здобутки та сучасні виклики. Українські медичні вісті. 2020. Т. 12. № 1 (84). С. 70-76.
2. Мазур І.П., Вахненко О.М., Рибачук А.В., Мазур П.В. Аналіз основних показників стоматологічної допомоги в Україні за 2020 рік. Oral and General Health. 2021. Т. 2. № 3. С. 44-50.
3. Мазур І.П., Лехан В.М., Рибачук А.В. Трансформації стоматологічної галузі за період незалежності України та їх вплив на доступність стоматологічної допомоги. Медичні перспективи. 2022. № 1. С. 184-192.
4. Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги за спеціальностями «ортопедична стоматологія», «терапевтична стоматологія», «хірургічна стоматологія», «ортодонтія», «дитяча терапевтична стоматологія», «дитяча хірургічна стоматологія»: Наказ МОЗ України № 566 від 23 листопада 2004 р.
5. Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України: Наказ МОЗ України № 751 від 28 вересня 2012 р.
6. Про затвердження Положення про групи експертів МОЗ України: Наказ МОЗ України № 302 від 21.03.2017 р.
7. Устінов О.В. Стандартизація надання медичної допомоги в Україні: сучасний стан проблеми. Український медичний часопис. 2022, IX/X. № 5 (151). 
8. Ліщишина О.М. Методичні рекомендації «Національні підходи до стандартизації медичної допомоги». Київ, 2017.
9. Про затвердження складу груп експертів МОЗ України: Наказ МОЗ № 2455 від 28.10.2020 р. 
10. Про внесення змін до персонального складу групи експертів за напрямами «Терапевтична стоматологія. Хірургічна стоматологія. Ортопедична стоматологія. Дитяча стоматологія. Ортодонтія. Стоматологія»: Наказ МОЗ № 88 від 20.01.2021 р.

Повернутися до номеру