Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 18, №1, 2022

Повернутися до номеру

Характеристика деменції у хворих на цукровий діабет

Автори: Shorena Vashadze (1), Mariam Kekenadze (2), Sophio Brunjadze (1), Ana Chikhradze (1), Shorena Katamadze (3), Medea Kajaia (3)
(1) — Shota Rustaveli State University, Batumi, Georgia
(2) — Tbilisi State Medical University, Tbilisi, Georgia
(3) — High-Tech Clinic Medical Center, Batumi, Georgia

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. У дослідженнях показано, що в пацієнтів із цукровим діабетом ймовірність розвитку когнітивних проблем більша порівняно з особами без діабету. Мета дослідження: аналіз клінічних характеристик деменції у хворих на цукровий діабет. Для діагностики деменції використовували Коротку шкалу оцінки психічного статусу, що дозволяє виявити когнітивні зміни. Для підтвердження етіології когнітивних розладів проводили комп’ютерну або магнітно-резонансну томографію головного мозку. Матеріали та методи. Oбстежено 120 пацієнтів (58 чоловіків і 62 жінки) із цукровим діабетом віком від 32 до 70 років. Середня тривалість захворювання становила 5–10 років. Ocіб із цукровим діабетом 1-го типу було 75 (62,5 %), 2-го типу — 45 (37,5 %). У 45 (37,5 %) випадках цукровий діабет 1-го типу був пов’язаний із високим артеріальним тиском. Кількість пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу і підвищеним артеріальним тиском становила 43 (35,83 %). Результати. Найбільш виражений атрофічний процес у скроневій і лобовій ділянках зареєстровано в 41 (34,16 %) випадку, з ушкодженням півкулі — в 13 (10,83 %), стовбурових структур — у 9 (7,5 %). Когнітивні зміни більш виражені і стійкіші у хворих на цукровий діабет 1-го типу, ніж у хворих на цукровий діабет 2-го типу. Висновки. Пацієнтам із когнітивними порушеннями призначати протидіабетичні препарати рекомендується тільки після детального обстеження. На жаль, механізм розвитку деменції сьогодні до кінця не вивчений, ефективних методів профілактики не розроблено. Проте існує можливість проведення скринінгу хворих на цукровий діабет для виявлення когнітивних розладів. У дослідженнях продемонстровано, що особи з цукровим діабетом вдвічі частіше мають серйозні проблеми з мисленням і пам’яттю, у них також вищий ризик розвитку транзиторної ішемічної атаки. Хворі з високим артеріальним тиском у середньому віці вдвічі частіше страждають на черепно-мозкову травму. До групи високого ризику входять пацієнти віком 40–64 роки з цукровим діабетом і підвищеним артеріальним тиском. Доведено, що в них зменшується об’єм мозку, виникають проблеми з пам’яттю та мисленням. Підвищений артеріальний тиск в оcіб цього віку може викликати багато негативних наслідків. У пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу когнітивні розлади проявляються в дефіциті праксису, а потім гнозису і мовленнєвої функції. Однак орієнтація в часі, а також короткочасна пам’ять порушуються менше. У попередніх дослідженнях вказують на зв’язок між діабетом і високим артеріальним тиском та підвищеним ризиком деменції. Потрібні додаткові дослідження, щоб отримати повне розуміння їх впливу на мозок.

Background. Studies have demonstrated that patients who have diabetes are more likely to develop cognitive problems compared to people without diabetes. The aim of the research: analysis of clinical characteristics of dementia in patients with diabetes mellitus. The Mini-Mental State Examination was used to diagnose dementia, which enables the detection of cognitive changes. Computed tomography or magnetic resonance imaging of the brain was performed to confirm the etiology of cognitive disorders. Materials and methods. We have examined 120 patients (58 men and 62 women) with diabetes mellitus aged 32 to 70 years. The average disease duration was 5–10 years. There were seventy-five (62.5 %) patients with type 1 diabetes mellitus and 45 (37.5 %) with type 2 diabetes mellitus. In 45 (37.5 %) cases, type 1 diabetes mellitus was associated with high blood pressure. The number of patients with type 2 diabetes and high blood pressure was 43 (35.83 %). Results. The atrophic process in the temporal and frontal regions is most pronounced in 41 (34.16 %) cases, with damage to the hemisphere occurring in 13 (10.83 %) and to the stem structures in 9 (7.5 %). Cognitive changes are more pronounced and more persistent in patients with type 1 diabetes than in patients with type 2 diabetes. Conclusions. In patients with cognitive impairment, the prescription of antidiabetic drugs is recommended only after a detailed study. Unfortunately, the mechanism of dementia development is not fully understood today, no effective prevention methods have been developed. However, there is a possibility to conduct screening in patients with diabetes mellitus to detect cognitive disorders. Research has shown that people with diabetes are twice as likely to have severe thinking and memory problems, and they also have a higher risk of developing a transient ischemic attack. Individuals with high blood pressure in the middle age are twice as likely to have brain injury. The high-risk group includes patients aged 40–64 years with diabetes mellitus and high blood pressure. It has been proven that their brain volume is reduced, they have problems with memory and thinking. High blood pressure in people of this age can cause many negative effects. In patients with type 2 diabetes, cognitive impairment is manifested in deficits in praxis, thеn gnosis and language function. However, time orientation, as well as short-term memory is less disrupted. Previous researches indicate connection between diabetes and high blood pressure and an increased risk of dementia. More research is needed to gain a full understanding of their effects on the brain.


Ключові слова

деменція; цукровий діабет; Коротка шкала оцінки психічного статусу

dementia; diabetes mellitus; Mini-Mental State Examination


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

  1. Вашадзе Ш. Инсомния — серотонин и депрессия. Georgian Medical News. Tbilisi — New York, 2007. 22-24.
  2. Bangen K.J., Gu Y., Gross A.L. et al. Relationship between type 2 diabetes mellitus and cognitive change in a multiethnic elderly cohort. J. Am. Geriatr. Soc. 2015. 63. 1075-83.
  3. Yaffe K., Peltz C.B., Ewing S.K. et al. Long-term cognitive trajectories and mortality in older women. J. Gerontol. A Biol. Sci. Med. Sci. 2016. 71. 1074-1080.
  4. Goveas J.S., Rapp S.R., Hogan P.E. et al. Predictors of optimal cognitive aging in 80+ women: the Women’s Health Initiative Memory Study. J. Gerontol. A Biol. Sci. Med. Sci. 2016. 71 (Suppl. 1). S62-S71.
  5. Willette A.A., Modanlo N., Kapogiannis D., for the Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative. Insulin resistance predicts medial temporal hypermetabolism in mild cognitive impairment conversion to Alzheimer disease. Diabetes. 2015. 64. 1933-40.
  6. Walter S., Marden J.R., Kubzansky L.D. et al. Diabetic phenotypes and late-life dementia risk: a mechanism-specific Mendelian randomization study. Alzheimer Dis. Assoc. Disord. 2016. 30. 15-20.

Повернутися до номеру