Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Архів офтальмології України Том 9, №3, 2021

Повернутися до номеру

Ефективність контактної корекції гіперметропії в дітей шкільного віку у віддалені терміни спостереження

Автори: Алеєва Н.М.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Офтальмологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Окуляри та контактна корекція добре переносяться дітьми при аметропії слабкого та середнього ступеня. При аметропії високого ступеня поліпшення монокулярної гостроти зору з контактною лінзою порівняно з корекцією окулярами вище в 3,8 раза. Матеріали та методи. Під спостереженням перебували 56 дітей (112 очей) віком від 6 до 16 років із гіперметропічною рефракцією та астигматизмом, у яких використовували м’які силікон-гідрогелеві контактні лінзи для корекції аметропії. У цих пацієнтів було проведено дослідження гостроти зору, показників об’єктивної та суб’єктивної клінічної рефракції, аксіальної довжини ока, товщини та діаметра рогівки, показників кератометрії, а також форометричних даних (акомодація, вергенція, диспаратні ділянки окорухового апарату та їх взаємодія) в ранні та пізні строки спостереження. Результати. При застосуванні контактної корекції у дітей шкільного віку з гіперметропією та гіперметропічним астигматизмом статистично значуще через 3 роки спостережень спостерігалося підвищення некоригованої гостроти зору на 85 % (t = 7,9; p < 0,01), коригованої гостроту зору — на 7 % (t = 7,4; p < 0,01), показника кератометрії у слабкому меридіані — на 1 % (t = 6,1; p < 0,01), на 1 % (t = 8,9; p < 0,01) — у сильному меридіані, товщини рогівки у центральній зоні — на 4 % (t = 4,6; p < 0,01), а також зменшення показника сфероеквівалента на 38 % (t = 3,1; p < 0,01), амплітуди акомодації — на 20 % (t = 5,8; p < 0,01), негативної частини відносної акомодації — на 20 % (t = 3,0; p < 0,01), позитивної частина відносної акомодації — на 18 % (t = 3,5; p < 0,01), надлишку акомодаційної відповіді — на 64 % (t = 7,2; p < 0,01), форії вдалину — на 33 % (t = 4,4; p < 0,01), форії зблизька — на 22 % (t = 2,8; p < 0,01), відношення акомодаціоної конвергенції до акомодації — на 18 % (t = 3,1; p < 0,01).

Background. Glasses and correction by wearing contact lenses are well tolerated by children with mild to moderate ametropia. In ametropia of high degree, an improvement of mo­nocular visual acuity with a contact lens compared to correction by glasses is 3.8 times higher. Materials and methods. The study included 56 children (112 eyes) aged 6 to 16 years with hypero­pic refraction and astigmatism, who used soft silicone hydrogel contact lenses to correct ametropia. In these patients, visual acui­ty, objective and subjective clinical refraction, axial length of the eye, corneal thickness and diameter, keratometry indicators were investigated, as well as phorometric data (accommodation, vergence, disparity areas of the oculomotor system and their inte­raction) in the early and late observation periods. Results. When using contact lenses for correction in school-age children with hyperopia and hyperopic astigmatism, after 3 years of observation there was a statistically significant increase in uncorrected visual acuity by 85 % (t = 7.9; p < 0.01), corrected visual acuity by 7 % (t = 7.4; p < 0.01), keratometry indicator in the weakest meridian by 1 % (t = 6.1; p < 0.01), in the strongest meridian by 1 % (t = 8.9; p < 0.01), central corneal thickness by 4 % (t = 4.6; p < 0.01), as well as a decrease in the spherical equivalent by 38 % (t = 3.1; p < 0.01), the amplitude of accommodation by 20 % (t = 5.8; p < 0.01), the negative relative accommodation by 20 % (t = 3.0; p < 0.01), the positive relative accommodation by 18 % (t = 3.5; p < 0.01), excessive accommodative response by 64 % (t = 7.2; p < 0.01), near phoria by 33 % (t = 4.4; p < 0.01), distance phoria by 22 % (t = 2.8; p < 0.01), the accommodation convergence to accommodation ratio by 18 % (t = 3.1; p < 0.01).


Ключові слова

гіперметропія; астигматизм; контактна корекція; форометрія

hyperopia; astigmatism; contact correction; phoro­metry


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

  1. Курганова О.В. Клинико-экономические аспекты диагностики аномалий рефракции у детей с содружественным косоглазием [диссертация]. Москва: ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 2018. 161 с.
  2. Селезнев АВ. Восстановление бинокулярных зрительных функций при содружественном косоглазии у детей с использованием вращающихся призм и динамических цветовых импульсов [диссертация]. Москва, 2010. 11-20. 
  3. Куликова ИЛ. Комплексные методы лечения осложненной гиперметропии у детей и подростков [диссертация]. Москва: ГУ «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза», 2005. 149 с.
  4. Лещенко И.А., Лобанова И.В., Рыбакова Е.Г. Показания к подбору контактных линз у детей и подростков. Российская детская офтальмология. 2016. 3. 33-45. 
  5. Белевитин А.Б. Офтальмоконтактология. СПб.: ВМедА, 2010. 520 с.
  6. Нероев ВВ. Офтальмология: клинические рекомендации. Москва: ГЭОТАР‑Медиа, 2019. 496 с. 
  7. Prousali E., Haidich A.B., Fontalis A., Ziakas N., Brazitikos P., Mataşsi A. Efficacy and safety of interventions to control myopia progression in children: an overview of systematic reviews and meta-analyses. BMC Ophthalmology. 2019. 19. 106.
  8. Аветисов С.Э., Мягков А.В., Егорова А.В. Коррекция прогрессирующей миопии бифокальными контактными линзами с центральной зоной для дали: изменения аккомодации и передне-задней оси (предварительное сообщение). Вестник офтальмологии. 2019. 135(1). 42-46.

Повернутися до номеру