Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Архів офтальмології України

Про видання

Головний редактор
Сергій Олександрович Риков

Риков С.О. — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, Голова правління ВГО “Асоціація дитячих офтальмологів України”, Київ, Україн.

Відповідальний секретар:

  • Петренко Оксана Василівна  - професор кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, Київ, Україна.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія KB № 24953-14893ПР. Видано Міністерством юстиції України 03.09.2021 р.

Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Наказ МОН України від 17.03.2020 р. № 409. Категорія Б.

Періодичність виходу: 3 номери на рік.

Засновано: Лютий 2013

Передплатний індекс (Україна): 98063.

ISSN 2309-8147 (print)
ISSN 2311-2999 (online)

DOI: 10.22141/2309-8147