Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Oral and General Health Том 2, №2, 2021

Повернутися до номеру

Чи ми змінюємось у часі, чи то час змінює нас?

Автори: Ошурко А.П.
ГО «Асоціація стоматологів Рівненської області», м. Рівне, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку


Резюме

Безперервний професійний розвиток (БПР) став ключем до прогресу нововведень і впроваджень у практичну діяльність лікаря-стоматолога. Такий нормативно-регулюючий механізм забезпечує всебічний процес саморозвитку та гарантує прогнозовані результати лікування, побудовані на основі доказової медицини. Метою даної роботи є висвітлення розробленої ГО «Асоціація стоматологів України» та апробованої моделі організації БПР на регіональному рівні з національною та міжнародною участю, адаптованої до карантинних вимог та поданої у реальному часі. Такий підхід забезпечує всіх учасників БПР необхідними теоретичними та практичними знаннями для збереження стоматологічного здоров’я людини.

Continuing professional development (CPD) has become the key to the progress of innovations and implementations in the practice of the dentist. Such a regulatory mechanism provides a balanced process of self-development and guarantees the predicted results of treatment based on evidence medicine. The purpose of this work is to cover the developed by the Association of Dentists of Ukraine and tested model of CPD organization at the regional level with national and international participation, adapted to quarantine requirements, and submitted in real time. This approach provides all CPD participants with appropriate theoretical and practical knowledge to preserve human dental health.


Ключові слова

безперервний професійний розвиток; історія стоматології; актуальні конференції

continuing professional development (CPD); history of dentistry; current conferences

28–29 травня 2021 року була проведена науково-практична конференція «Сучасні аспекти клінічної стоматології: впровадження інноваційних технологій в практичну стоматологію» (Київ — Рівне), що була внесена до реєстру Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації МОН України (реєстраційне посвідчення № 319 від 13 травня 2021 року), під егідою ГО «Асоціація стоматологів України». З огляду на складну епідеміологічну ситуацію освітній захід був проведений у новому очно-заочному форматі.
Стоматологи України могли долучитися до заходу в форматі телеучасті, а лікарі-стоматологи Рівненської області після онлайн-формату взяли участь у навчальних тренінгах і підвищили свою професійну майстерність. До участі в офлайн-конференції 29 травня в м. Рівному залучили лекторів із Рівного, Києва та Львова. Обговорювали наукові, практичні та організаційні питання стоматології, проблеми фармакотерапії у стоматології, питання діагностики та лікування атрофії кісткової тканини щелеп [1] та онкологічних уражень щелепо-лицевої ділянки. Разом із представниками Національної служби здоров’я України (НСЗУ) розглянули питання фінансування стоматологічної допомоги за Програмою медичних гарантій — 2021 та основні нормативно-правові документи, що регламентують роботу лікаря-стоматолога. 
Науки ні вода не затопить, ні вогонь не спалить!..
Народна мудрість свідчить: «Як відступиш від грамоти на аршин, то вона від тебе — на сажень». А навчання стає результативним тільки тоді, коли цілком захоплює слухача, надаючи гарантований обсяг знань, і розширює кругозір лікаря, який займається саморозвитком.
Принцип безперервного професійного розвитку (БПР) фахівців сфери охорони здоров’я давно є поширеною практикою в розвинутих країнах світу, проте для українських лікарів він став нормою з 2019 року. Упродовж року лікар має набирати щонайменше 50 балів за різні види навчання, які він вільно обирає на основі запропонованого МОЗ України переліку видів діяльності як провайдера послуг формальної, неформальної та інформальної освіти.
Останнім часом лікарі все частіше стали обирати неінституціоналізовані форми БПР, що передбачають здобуття лікарями необхідних знань під час повсякденної діяльності або організованих професійно-орієнтованих заходів. Всі форми заслуговують на належну увагу, але потребують значних організаційних цілеспрямованих і ретельно спланованих вкладень.
Пріоритетними у виборі лікарів серед провайдерів послуг БПР стали профільні асоціації, які поєднали професійні потреби лікарів і повагу до автономії пацієнтів, що мають вирішальне значення в якості, своєчасності та повноті послуг.
Адже життя для інших — це закон природи!
Завдяки злагодженій, попередньо та всебічно узгодженій підготовці ГО «Асоціація стоматологів України» в особі президента Ірини Мазур, координатора групи експертів МОЗ України Олександра Вахненко, ГО «Асоціація стоматологів Рівненської області» в особі Анатолія Ошурко, Валентини Сухляк та лідера думок БТІ Назара Яремчука заплановані дводенні заходи з проведення науково-практичної конференції для лікарів-стоматологів у новому онлайн/офлайн цифровому форматі відбулися!
І попри те, ще нас роз’єднують карантинні обмеження, завдяки видавничому дому «Заславський» телеміст «Київ — Рівне» об’єднав стоматологів єдиною метою — забезпечення професійного розвитку лікаря заради здоров’я наших пацієнтів.
Взаємна відкритість побудувала стежку довіри в обговоренні негайних питань комунальних стоматологічних закладів, зокрема комунікації приватних кабінетів і клінік щодо скерування на третинний рівень стоматологічного лікування або вузькопрофільних консультацій суміжних спеціалістів.
Актуальною темою в обговоренні з НСЗУ є та залишається контрактування та середньозважений показник оплати стоматологічної послуги. Досягнута домовленість про подальшу співпрацю Асоціації стоматологів України з НСЗУ у сфері надання пропозицій щодо формування пакету послуг та адекватних коригувальних коефіцієнтів.
Не менш очікуваною подією було проведення в перший день як для слухачів-учасників, так і для лекторів двох майстер-класів у рамках конференції на теми: «Технології ENDORET. Клінічні результати застосування автоклітинних трансплантатів при лікуванні «атрофії від бездіяльності» [2] та «Від простого до складного у клінічній рентгенологічній діагностиці доброякісних та злоякісних пухлин щелепо-лицевої ділянки».
«Пухлини, пухлини, пухлини… Говорити можна і потрібно багато, — зазначив автор-лектор Володимир Студент. — Перший день конференції «Сучасні аспекти клінічної стоматології» — онлайн-лекція в телемості «Рівне — Київ» та «радіологічні посиденьки» з розбором складних випадків на майстер-класі. До речі, формат «посиденьок» (це я їх так назвав) з розбором складних випадків — дуже цікавий формат, який я давно хотів спробувати провести, оскільки він дозволяє поспілкуватись з рентгенологом-стоматологом і поділитися практичним досвідом». «Сьогодення вимагає швидкої переорієнтації на потреби пацієнтів, обираючи водночас найефективніші методики з економічно зваженими складовими та простотою застосування, — заявив автор-лектор Анатолій Ошурко. — Отримані нами результати є всесторонньо вражаючими та доступними для пацієнтів, не потребують значних фінансових витрат і забезпечують прогнозований результат — здоров’я наших пацієнтів».
Другий день науково-практичної конференції «Сучасні аспекти клінічної стоматології: впровадження інноваційних технологій в практичну стоматологію» був урочисто розпочатий виконанням Державного Гімну України солістами Здолбунівського будинку культури. Ще більше хвилювання та усвідомлення соціальної відповідальності лікарів за здоров’я нації і важливість безперервного професійного розвитку [3] підкреслили значущість проведення таких заходів як історичної події.
Стоматологічна спільнота «Асоціація стоматологів Рівненської області» висловила впевненість у збереженні дружніх відносин та нашій подальшій плідній і взаємодоповнюючій співпраці на благо спільних інтересів щодо поліпшення стоматологічного здоров’я жителів нашої області з керівниками області та міста Рівного, а саме — головою обласної ради Сергієм Кондрачуком, головою міської ради Олександром Третяком і його заступником із соціальної політики та охорони здоров’я Юрієм Поліщуком і директором департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення РОДА Олегом Вівсянником, які взяли участь у заході та вручили почесні грамоти лідерам стоматології області.
В знак взаємної поваги від Асоціації стоматологів України керівникам Рівненської області та міста Рівного вручили знакові видання — довідники «Стоматологічна допомога в Україні: основні показники діяльності за 2008–2018 рр.» [3], «Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2018 рік» [4], наукові видання, що висвітлюють історію стоматології в Україні: «Стоматологія України. Історичні нариси» [5] та «Українська наукова стоматологічна школа: історичні нариси» [6].
Тепер звичним є вислів, що «школа» БПР — це майстерня, де формується колегіальна думка, яка забезпечує професійний результат майбутнього. Одні промовці розповідають, хороші — пояснюють, чудові — показують, геніальні — надихають. Серед геніальних лекторів, які поділилися власним досвідом, із повагою називаємо імена Ірини Мазур, Олександра Вахненка, Світлани Хлєбас, Валентини Сухляк, Анатолія Ошурко, Оксани Потупа, Юлії Медвідь, Назара Яремчука, Володимира Студента, Юрія Пастернака. Ми не відтворюємо значний багаж їх заслуг і можливостей, адже велика людина — це той, хто не втратив свого простого, людського серця!
Звісно, час загартовує нас і змушує адаптуватись до вимог сьогодення. Через вимоги карантинних заходів міжнародна офлайн-участь була неможливою, проте міжнародна підтримка через підготовлених лекторів-клініцистів надала яскравості даним заходам.
Дослівно цитуємо вітання професора Едуарда Анітуа з Інституту біотехнології людини (м. Віторія, Іспанія):
«Шановні колеги-українці! Як відомо, у відділі досліджень та розробок ми продовжуємо працювати над удосконаленням існуючих хірургічних методик, дотримуючись принципів доказової медицини. Ми підготували багато нових результатів досліджень, якими будемо дуже раді поділитися з вами у м. Рівному 28–29 травня. Я впевнений, що наші дослідження [7] будуть корисними для впровадження у вашу щоденну стоматологічну практику з метою покращення стану здоров’я ваших пацієнтів. І завдяки лекторам, які отримали навчання в нашому інституті у м. Віторія (Іспанія), ви отримаєте належну доказову інформацію. Сподіваюсь, ми зможемо побачитись з вами особисто в нашому науково-дослідному інституті під час наступного курсу для лікарів з України, який відбудеться 18–19 жовтня 2021 року. Будьте здорові, і до нових зустрічей!
Із шануванням до вас, Едуардо Анітуа».
З такою ж щирістю, що зменшує відстані, привітав учасників конференції Даніель Левітас (Ізраїль): 
«Дорогі колеги! Мене звати Даніель Левітас. Я — головний менеджер компанії «Datum Dental» і відповідальний за продукти лінійки Ossix. Вітаємо українських колег, які прагнуть розвивати та вдосконалювати набуті навички впровадження сучасних технологій та продуктів у щоденну практику стоматологів. До зустрічі у м. Рівному 28–29 травня 2021 року. Ми підготували багато нових результатів досліджень, якими будемо раді поділитися з вами. Але через призму вимог карантинних заходів наша присутність, на жаль, є обмеженою. Тому ми представляємо акредитованого стоматолога, доктора медичних наук Оксану Потупу (м. Мадрид, Іспанія). Я сподіваюсь, що її досвід буде корисним для впровадження в щоденну стоматологічну практику та покращить здоров’я українців. Також сподіваюсь, що ви гідно проведете захід і зможете вдосконалити клінічні можливості значно покращувати здоров’я пацієнтів. Бажаю успіху на вашому шляху. З повагою, Даніель Левітас».
Зворушливі, обґрунтовані промови оживили аудиторію та самих лекторів, викликавши дискусійні обговорення та вирій емоцій справжнього свята безперервного професійного розвитку.
Пригадуємо перші обговорення організаційних завдань, як ніби все лише починалося. Проте в усього є початок і кінець. Наші спілкування добігають кінця. Колегам-стоматологам бажаємо хороших практичних результатів у щоденній професійній діяльності, співорганізаторам мережі «Центр 3D-діагностики», стоматологічному медичному центру «Дантист» та «Неоліт» — плідного розвитку і подальших нових звершень. Залишили слова вдячності і самі учасники конференції.
Від імені організаторів висловлюємо всім вдячність за участь у яскравих, емоційно забарвлених заходах, що згуртували нас для спільних здобутків професійної майстерності та розбудови власного бренду й особистої харизматичності.
Ми пишаємося спільними здобутками. Добра та прогресивних звершень на просторах наукового пі-знання!
Шановна медична спільнота! Колеги!
Напередодні Дня медичного працівника хочеться залишити на сторінках журналу «Oral and General Health» живий зміст нашого побажання.
Свою професійну майстерність ми спрямовували і продовжуємо вдосконалювати щодня для подолання недуг наших пацієнтів. Ми отримуємо успіх та визнання, ускладнення та докори, але продовжуємо надавати можливий і необхідний обсяг медичної допомоги, не втрачаючи честі і гідності звання медичного працівника!
Критичні соціальні гарантії медичних працівників та постійне зростання суспільного тиску змушують створювати сучасні моделі, торувати нові шляхи та проходити ними, аби не втратити якість та своєчасність медичної допомоги.
Ви — герої мирного сьогодення!
Бажаємо кожному здоров’я, достатку та всіх можливостей, які потрібні для впровадження в сучасну модель прогресивної медицини.
Бережіть себе та свої родини і всіх оточуючих вас!
Ми впевнені: разом ми зможемо все! Зі святом Дня медичного працівника!
Всім здоров’я та добра!
А тепер — маленька перерва, і... will go in front!
Сьогодення вимагає швидкої переорієнтації для забезпечення пацієнтів своєчасними, якісними стоматологічними послугами з економічно зваженими складовими, що стає можливим з вибором моделі безперервного професійного розвитку лікаря.
Даний досвід з організації безперервного професійного розвитку у формі науково-практичних конференцій із навчальними тренінгами в режимі реального часу, який, за своєю суттю, має науково-дослідницький характер, базується на сучасних і водночас доступних моделях технічного прогресу і заслуговує на подальші вдосконалення та практичні апробації.
Конфлікт інтересів. Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів та власної фінансової зацікавленості при підготовці даної статті.
 
Отримано/Received 31.05.2021
Рецензовано/Revised 07.06.2021
Прийнято до друку/Accepted 18.06.2021

Список літератури

1. Owen R., Reilly G.C. In vitro Models of Bone Remodelling and Associated Disorders. Front. Bioeng. Biotechnol. 2018 October 11. https://doi.org/10.3389/fbioe.2018.00134
2. Рибак В.А., Копчак А.В. та ін. Чинники, що впливають на вміст та функціональні властивості тромбоцитів у плазмі, збагаченій факторами росту (PRGF Endoret). Медицина невідкладних станів. 2017. № 1 (80). С. 159-167. doi: http://dx.doi.org/10.22141/2224-0586.1.80.2017.94469.
3. Стоматологічна допомога в Україні: основні показники діяльності за 2008–2018 рр.: довідник. Під редакцією Ю.В. Вороненко, О.В. Павленко, І.П. Мазур. Кропивницький: Поліум, 2018. 212 с.
4. Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2018 рік: довідник. Під редакцією Ю.В. Вороненко, І.П. Мазур, О.В. Павленко. Кропивницький: Поліум, 2019. 176 с. 
5. Стоматологія України. Історичні нариси. Авт. кол. Баранник Н.Г., Басюк М.О., Близнюк В.Г. та ін.; під. ред. І.П. Мазур, О.В. Павленко, І.Л. Скрипник. Харків: СИМ, 2017. 192 с. 
6. Українська наукова стоматологічна школа: історичні нариси. Під ред. І.П. Мазур, О.В. Павленка, І.Л. Скрипник. Кропивницький: Поліум, 2020. 224 с. 
7. Anitua E., Prado R., Troya M. et al. Implementation of more physiological plasma rich in growth factor (PRGF) protocol: Anticoagulant removal and reduction in activator concentration. J. Platelets. 2016. Vol. 27. № 5. P. 459-466.

Повернутися до номеру