Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Oral and General Health Том 2, №2, 2021

Повернутися до номеру

Чи ми змінюємось у часі, чи то час змінює нас?

Автори: Ошурко А.П.
ГО «Асоціація стоматологів Рівненської області», м. Рівне, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Медичні форуми

Версія для друку


Резюме

Безперервний професійний розвиток (БПР) став ключем до прогресу нововведень і впроваджень у практичну діяльність лікаря-стоматолога. Такий нормативно-регулюючий механізм забезпечує всебічний процес саморозвитку та гарантує прогнозовані результати лікування, побудовані на основі доказової медицини. Метою даної роботи є висвітлення розробленої ГО «Асоціація стоматологів України» та апробованої моделі організації БПР на регіональному рівні з національною та міжнародною участю, адаптованої до карантинних вимог та поданої у реальному часі. Такий підхід забезпечує всіх учасників БПР необхідними теоретичними та практичними знаннями для збереження стоматологічного здоров’я людини.

Continuing professional development (CPD) has become the key to the progress of innovations and implementations in the practice of the dentist. Such a regulatory mechanism provides a balanced process of self-development and guarantees the predicted results of treatment based on evidence medicine. The purpose of this work is to cover the developed by the Association of Dentists of Ukraine and tested model of CPD organization at the regional level with national and international participation, adapted to quarantine requirements, and submitted in real time. This approach provides all CPD participants with appropriate theoretical and practical knowledge to preserve human dental health.


Ключові слова

безперервний професійний розвиток; історія стоматології; актуальні конференції

continuing professional development (CPD); history of dentistry; current conferences


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Owen R., Reilly G.C. In vitro Models of Bone Remodelling and Associated Disorders. Front. Bioeng. Biotechnol. 2018 October 11. https://doi.org/10.3389/fbioe.2018.00134
2. Рибак В.А., Копчак А.В. та ін. Чинники, що впливають на вміст та функціональні властивості тромбоцитів у плазмі, збагаченій факторами росту (PRGF Endoret). Медицина невідкладних станів. 2017. № 1 (80). С. 159-167. doi: http://dx.doi.org/10.22141/2224-0586.1.80.2017.94469.
3. Стоматологічна допомога в Україні: основні показники діяльності за 2008–2018 рр.: довідник. Під редакцією Ю.В. Вороненко, О.В. Павленко, І.П. Мазур. Кропивницький: Поліум, 2018. 212 с.
4. Стоматологічна допомога в Україні: аналіз основних показників діяльності за 2018 рік: довідник. Під редакцією Ю.В. Вороненко, І.П. Мазур, О.В. Павленко. Кропивницький: Поліум, 2019. 176 с. 
5. Стоматологія України. Історичні нариси. Авт. кол. Баранник Н.Г., Басюк М.О., Близнюк В.Г. та ін.; під. ред. І.П. Мазур, О.В. Павленко, І.Л. Скрипник. Харків: СИМ, 2017. 192 с. 
6. Українська наукова стоматологічна школа: історичні нариси. Під ред. І.П. Мазур, О.В. Павленка, І.Л. Скрипник. Кропивницький: Поліум, 2020. 224 с. 
7. Anitua E., Prado R., Troya M. et al. Implementation of more physiological plasma rich in growth factor (PRGF) protocol: Anticoagulant removal and reduction in activator concentration. J. Platelets. 2016. Vol. 27. № 5. P. 459-466.

Повернутися до номеру