Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Книги видавництва

Підтримуюча терапія онкологічних хворих

Підтримуюча терапія онкологічних хворих

У посібнику наведені останні дані щодо показань та особливостей підтримуючої терапії хворих на рак згідно з принципами доказової медицини. Описані найпоширеніші побічні ефекти протипухлинної терапії та методи боротьби з ними. ...
Инфекционный эндокардит

Инфекционный эндокардит

Проблема инфекционного эндокардита — одна из наиболее актуальных и многранных в современной практике внутренних болезней. В монографии представлены основные положения, касающиеся этой проблемы, включая представления об этиологии и патогенезе, патоморфологии, ...
Справочник врача семейной медицины. Стандарты диагностики и лечения инфекционных и паразитарных заболеваний

Справочник врача семейной медицины. Стандарты диагностики и лечения инфекционных и паразитарных заболеваний

Справочник содержит наиболее полные сведения, необходимые для врачей здравоохранения. Даны современные представления об этиологии, эпидемиологии, клинике, диагностических критериях инфекционных заболеваний, представленных в Международной классификации болезней человека (МКБ-10), и новых инфекций, ...
Дефіцит та недостатність вітаміну D: епідеміологія, діагностика, профілактика та лікування

Дефіцит та недостатність вітаміну D: епідеміологія, діагностика, профілактика та лікування

Монографія присвячена епідеміології дефіциту вітаміну D, описано його вплив не лише на кістково-м’язову систему, а й на інші системи та органи, наведено останні рекомендації щодо лікування та профілактики дефіциту та ...
Нефрологія: Національний підручник

Нефрологія: Національний підручник

У національному підручнику з нефрології розглядаються питання етіології, патогенезу, класифікації, діагностики та сучасних методів лікування з позицій сучасної медицини та згідно з останніми клінічними практичними настановами. Дотримано вимоги сучасної міжнародної ...
Нефрологія в практиці сімейного лікаря

Нефрологія в практиці сімейного лікаря

Навчально-методичний посібник розроблений для лікарів загальної практики — сімейної медицини, терапевтів, педіатрів та лікарів-інтернів. У посібнику подані методи обстеження нирок, синдроми, основні нозологічні форми і стани, що характеризують захворювання нирок ...
Медицина неотложных состояний (Том 6)

Медицина неотложных состояний (Том 6)

В книге представлены избранные лекции, посвященные неотложным состояниям в реанимации, неврологии, кардиологии, эндокринологии и других разделах медицины.
Неотложная помощь в стоматологии (2-е изд.)

Неотложная помощь в стоматологии (2-е изд.)

Описаны общая методология, структура и алгоритмы оказания неотложной помощи при проведении стоматологического приема у взрослых и детей. Представлены современные возможности оценки аллергического статуса в стоматологической практике. Описаны побочные реакции во ...
Організаційні основи загальної практики - сімейної медицини

Організаційні основи загальної практики - сімейної медицини

У посібнику наведена основна сучасна інформація з питань організаційних основ загальної практики — сімейної медицини, яка буде корисною для керівників закладів охорони здоров’я, лікарів, курсантів, лікарів-інтернів та студентів.
Справочник врача семейной медицины

Справочник врача семейной медицины

Для врачей всех специальностей, семейных врачей и интернов, желающих знать и выполнять современные протоколы оказания медицинской помощи, всемирные, европейские, национальные рекомендации ассоциаций кардиологов, пульмонологов, гастроэнтерологов, нефрологов, аллергологов, эндокринологов, гематологов. В ...
Неотложная хирургия органов брюшной полости

Неотложная хирургия органов брюшной полости

В настоящем руководстве обобщен опыт организации, диагностики и оказания неотложной помощи пациентам с острыми хирургическими заболеваниями и повреждениями органов брюшной полости. Основной задачей руководства является повышение качества оказания прежде всего ...
Лимфаденопатии при инфекционных заболеваниях у детей

Лимфаденопатии при инфекционных заболеваниях у детей

В монографии представлены современные взгляды на проблему лимфаденопатий у детей. Рассмотрены эволюционное развитие, анатомо-физио логическое строение лимфатической системы и патофизиологические механизмы развития лимфаденопатий. Особое внимание уделено значению синдрома лимфаденопатии в ...
Неотложные состояния у детей. Диагностика и рекомендации по неотложной помощи на различных этапах

Неотложные состояния у детей. Диагностика и рекомендации по неотложной помощи на различных этапах

В справочнике по симптомно-синдромному принципу описаны ургентные состояния в педиатрии, которые нуждаются в проведении неотложных мероприятий. Приведены основные методы и средства оказания медицинской помощи на амбулаторном и госпитальном этапах.
Системные васкулиты в современной клинической практике

Системные васкулиты в современной клинической практике

В данной монографии обобщены современные представления о классификации, номенклатуре и этиологии первичных и вторичных системных васкулитов. Подробно описаны основные звенья их патогенеза. Особое внимание уделяется вопросам диагностики и лечения системных ...
Справочник по неотложной и интенсивной терапии (4-е издание)

Справочник по неотложной и интенсивной терапии (4-е издание)

Для врачей всех специальностей, занимающихся вопросами неотложной и интенсивной терапии. Каждый раздел (17 основных) включает главные проблемы, требующие неотложного разрешения. Каждый подраздел (всего 225) состоит из рекомендаций по организации ведения ...
Рациональная инфузионная терапия

Рациональная инфузионная терапия

В монографии представлена тактика лечебных мероприятий при острых кровопотерях на догоспитальном и госпитальном этапах. Именно инфузионной терапии принадлежит ведущая роль в устранении волемических нарушений при различных видах шоков, на нее ...
Блокатори рецепторів ангіотензину II у лікуванні артеріальної гіпертензії

Блокатори рецепторів ангіотензину II у лікуванні артеріальної гіпертензії

У книзі розглянуто ефекти блокаторів рецепторів ангіотензину II — одного з основних класів препаратів для лікування артеріальної гіпертензії. Докладно описані не тільки антигіпертензивні властивості, але й кардіопротекторна, церебропротекторна, ренопротекторна дія ...
Блокаторы рецепторов ангиотензина II в лечении артериальной гипертензии

Блокаторы рецепторов ангиотензина II в лечении артериальной гипертензии

В книге рассмотрены эффекты блокаторов рецепторов ангиотензина II — одного из основных классов препаратов для лечения артериальной гипертензии. Подробно описаны не только антигипертензивные свойства, но и кардиопротекторное, церебропротекторное, ренопротекторное действие ...
Внутрішньоутробні інфекції. Епідеміологія, клініка, діагностика та сучасні принципи терапії у вагітних жінок та дітей

Внутрішньоутробні інфекції. Епідеміологія, клініка, діагностика та сучасні принципи терапії у вагітних жінок та дітей

У монографії ретельно розглянуто особливості перебігу, діагностики і сучасні принципи лікування внутрішньоутробних інфекцій у вагітних жінок та дітей. Книга розрахована на лікарів-неонатологів і педіатрів, акушерів-гінекологів, лікарів-інтернів з фаху «педіатрія і ...
Управленческий минимум врача

Управленческий минимум врача

Предлагается концепция системы минимально необходимых знаний и навыков в сфере управления ЗИП (задачи, инструменты, принципы), которые полезны каждому врачу, независимо от его профессиональной специализации и уровня оказания медицинской помощи, как ...