Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Вимоги щодо оформлення статей в газету
«Новини медицини та фармації»

Шановні автори!

Для розміщення в газеті «Новини медицини і фармації» приймаються наукові, науково-практичні, науково-публіцистичні, популярні і розважальні матеріали:
 • науковий огляд;
 • клінічні дослідження;
 • опис клінічного випадку;
 • досвід практикуючого лікаря;
 • оригінальний погляд на вирішення медичної проблеми;
 • огляд медичного форуму;
 • статті, присвячені актуальним питанням охорони здоров'я, правовим, юридичним, моральним і громадським аспектам лікарської діяльності;
 • матеріали з історії медицини (відомі діячі медицини, історичні аспекти лікування захворювань);
 • матеріали в рубрику «Улюблена сторінка» (цікаві історії з життя медиків, анекдоти, афоризми, гумористичні вірші і проза).
Прохання дотримуватися таких вимог до надання наукових матеріалів:
1. Повна інформація про автора:
 • П.І.Б.;
 • спеціальність;
 • вуз, кафедра;
 • вчений ступінь, звання;
 • науковий керівник;
 • місце роботи;
 • контактний номер телефону;
 • поштова адресу;
 • посада;
 • E-mail;
 • посада;
 • E-mail.
2. Наявність наступних обов'язкових елементів наукового тексту:
 • заголовок;
 • структурована подача наукового матеріалу.
Для клінічного дослідження: вступ, матеріали і методи, результати, обговорення результатів, висновки, список літератури.
Для наукового огляду: вступ, основна частина, висновок, список літератури.
3. Одиниці виміру наводяться в метричній системі СІ.
4. Усі буквені позначення та абревіатури повинні бути пояснені в тексті при першому використанні.
5. Фотографії повинні бути контрастними, малюнки можуть бути кольоровими або чорно-білими. Графіки та схеми не повинні бути перевантажені текстовими написами. До ілюстрацій даються підписи із зазначенням номера рисунка. У підписах наводиться пояснення значень усіх кривих, букв, цифр та інших умовних позначень.
6. Таблиці повинні бути побудовані наочно, мати назву. Всі цифри, які наводяться в таблиці, повинні бути ретельно вивірені автором і відповідати цифрам, які наводяться в тексті. Необхідно вказати місце таблиці в статті і її порядковий номер. Достовірність розходжень слід підтверджувати статистичним аналізом.
7. Посилання в тексті повинні даватися з номерами в квадратних дужках відповідно до списку літератури.
8. Клінічні дослідження супроводжуються листом від керівництва установи, в якій проводилися дослідження.
9. Матеріали приймаються по електронній пошті. Надання друкованої версії не є обов'язковим.
У разі відправки матеріалу для публікації до редакції видання автор автоматично приймає умови авторської угоди на використання цього матеріалу видавцем.
Статті надсилати за адресою:
E-mail: redactor@mif-ua.com або medredactor@i.ua
(В темі листа обов'язково вказати: У газету "Новини медицини і фармації»)