Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія"
Том 53, №4, 2019

Агресивні і протективні фактори шлункового соку у хворих зі стенозом пілородуоденальної зони виразкового генезу
Автори: Ратчик В.М., Тарабаров С.О., Руденко А.І., Пролом Н.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Изменения пуринового метаболизма при раке желудка
Автори: Синяченко О.В., Алиев Р.Ф., Ермолаева М.В., Бондарь В.Г.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Сахарный диабет 2 типа и неалкогольная жировая болезнь печени: новые возможности терапевтической коррекции
Автори: Дорофеев А.Э.(1), Руденко Н.Н.(2), Ткач С.М.(3), Швец О.В.(4), Чеверда Т.Л.(1)
(1) — Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
(2) — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
(3) — Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев, Украина
(4) — ВГО «Ассоциация диетологов Украины», г. Киев, Украина

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Неінвазивна оцінка структурних змін печінки при її дифузних захворюваннях
Автори: V.I. Didenko, I.S. Konenko, V.B. Yagmur, D.V. Orlovskyi, N.P. Dementii, O.P. Petishko
State Institution “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність рифаксиміну в корекції синдрому надлишкового бактеріального росту при хронічних запальних та функціональних захворюваннях кишечника
Автори: Степанов Ю.М., Федорова Н.С., Зигало Е.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Гендерні особливості рівня маркерів запалення кишечника у хворих на неспецифічний виразковий коліт
Автори: Степанов Ю.М., Псарьова І.В., Татарчук О.М., Стойкевич М.В., Петішко О.П., Сімонова О.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Клінічні дослідження
Асоціація синдрому надмірного бактеріального росту i неалкогольної жирової хвороби печінки в дітей
Автори: Yu.M. Stepanov, N.Yu. Zavhorodnia, O.Yu. Lukianenko, E.V. Zygalo, V.B. Yagmur
State Institution “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Dnipro, Ukraine

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Медичні форуми
Нутритивний статус хворих на хронічні запальні захворювання кишечника і методи його оцінки
Автори: Степанов Ю.М., Тітова М.В., Стойкевич М.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Значення екстрацелюлярних везикул у патогенезі та діагностиці неалкогольної жирової хвороби печінки (огляд літератури)
Автори: Степанов Ю.М., Лук’яненко О.Ю.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Гастроинтестинальные проявления системных васкулитов: спектр клинических симптомов, диагностика и лечение
Автори: Головач И.Ю.(1), Егудина Е.Д.(2)
(1) — Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, г. Киев, Украина
(2) — Клиника современной ревматологии, г. Киев, Украина

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Довідник фахівця
Історія Самуїла Фельдмана — вченого, хірурга і музиканта (1874–1954)
Автори: Чабан М.П.(1), Шевцова З.І.(2), Гапонов В.В.(3)
(1) — Редакція обласної газети «Зоря», м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія
Розділи: Історія медицини