Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Gastroenterology" 3 (57) 2015

Дуоденогастральний рефлюкс та його взаємозв’язок з інфекцією Неlicobacter pylori
Authors: Коваленко О.М. - ДЗ «Дорожня лікарня» державного підприємства «Одеська залізниця»; Саленко А.В. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Бреславець Ю.С. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Особливості клінічної симптоматики у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу при поєднанні з дисфункцією сфінктера Одді
Authors: Мосійчук Л.М., Кушніренко І.В., Демешкіна Л.В., Васильєва І.О., Ярош В.М., Бочаров Г.І. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Эффективность эрадикации инфекции Helicobacter pylori в первичной профилактике НПВП-гастропатий
Authors: Ткач С.М., Онищук Л.А. - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Clinical and Epidemiological Features of Hepatitis among the Residents of the Transcarpathian Region
Authors: Kohutych A.I., Koval H.M. - State Higher Educational Institution «Uzhhorod National University», Medical Faculty Department of Microbiology, Virology and Immunology with the Course of Infectious Diseases; Sirchak Ye.S. - State Higher Educational Institution «Uzhhorod National University», Medical Faculty Department of Propaedeutics of Internal Diseases, Uzhhorod, Ukraine
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Резистин як маркер порушення функції печінки при поєднаному перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки та цукрового діабету 2-го типу
Authors: Журавльова Л.В., Огнєва О.В. - Кафедра внутрішньої медицини № 3, Харківський національний медичний університет
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Нервная анорексия: обзор и клинический случай
Authors: Демешкина Л.В., Сердюченко О.Н., Птушкина Д.А., Петишко О.П. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Алкогольне ураження печінки: морфологічні та біохімічні особливості (експериментальне дослідження)
Authors: Степанов Ю.М., Діденко В.І., Ошмянська Н.Ю., Кленіна І.А., Петрова К.В., Галинський  О.О., Руденко А.І. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Современные достижения в оценке стеатоза печени
Authors: Диденко В.И. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Заболевания кишечника и почки
Authors: Дорофеев А.Э., Руденко Н.Н., Деркач И.А., Чечула Ю.В. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Использование количественного определения HBsAg для мониторинга естественного течения хронической HBV-инфекции
Authors: Зайцев И.А. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Новый эпигенетический путь канцерогенеза, ассоциированного с helicobacter pylori
Authors: Климнюк С.И., Кованова Э.Н., Творко М.С. - ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет им. И.Я. Горбачевского Министерства здравоохранения Украины»
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Неалкогольна жирова хвороба печінки в дітей: сучасний погляд на можливості діагностики та лікування (II частина)
Authors: Степанов Ю.М. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ; Абатуров О.Є. - ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; Завгородня Н.Ю., Скирда І.Ю. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Клінічний досвід застосування біологічного гепатопротектора Прогепар у лікуванні хворих із гепатобіліарною патологією (огляд)
Authors: Степанов Ю.М., Бреславець Ю.С. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Современные подходы к инициальному и противорецидивному лечению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни
Authors: Ткач С.М. - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Хвороба Гоше (сучасний погляд на проблему)
Authors: Ягмур В.Б. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual