Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Актуальна інфектологія"
1 (6) 2015

Підходи до антибактеріальної терапії гострих респіраторних інфекцій у дітей
Автори: Крамарьов С.О., Євтушенко В.В. — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Клінічні форми хронічної Епштейна — Барр вірусної інфекції: питання сучасної діагностики та лікування
Автори: Дуда О.К., Колесник Р.О., Окружнов М.В., Бойко В.О. — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Профилактика гельминтозов при вакцинации
Автори: Ершова И.Б., Мочалова А.А., Лохматова И.А. — ГУ «Луганский государственный медицинский университет»
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Лямбліоз: обстеження і терапія хворих у сучасних умовах
Автори: Бодня К.І., Мочалова Г.О., Кадельник Л.О. — Харківська медична академія післядипломної освіти; Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Особливості перебігу норо- та аденовірусної кишкових інфекцій у дітей
Автори: Палатна Л.О. - Кафедра дитячих інфекційних хвороб НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ; Віленський А.Б., Пранік Н.Б., Ренчковська С.О. - Медична мережа «Добробут», м. Київ
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Вивчення причин вірусологічної неефективності АРТ на ранніх строках лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів
Автори: Люльчук М.Г. — ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Клінічно-імунологічна характеристика гострих тонзилофарингітів у дітей
Автори: Колоскова О.К., Іванова Л.А., Бєлашова О.В., Марусик У.І. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Аналіз повідомлення про інфекційне захворювання у Великобританії
Автори: Сорохан В.Д., Сорохан О.Я., Савка І.В. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Клинико-эпидемиологические особенности коклюша у детей в условиях неполного охвата вакцинацией
Автори: Бобровицкая А.И., Голубова Т.Ф., Беломеря Т.А., Акульшина Н.В., Захарова Л.А., Заяц В.Ю. — Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Главное управление Госсанэпидслужбы Донецкой области; НИИ детской курортологии и физиотерапии, г. Евпатория
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Клініко-патогенетичні особливості ішемічної хвороби серця залежно від інфікованості Helicobacter рylori
Автори: Іванова Л.М., Пілієва О.В., Налапко К.К., Сисойкіна Т.В., Височин М.В., Холіна О.А. – Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини ДЗ «Луганський державний медичний університет»
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Эндотоксинемия у больных циррозом печени
Автори: Домашенко О.Н., Максимцева Н.В., Паниева Д.С., Попова Д.М. – Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Центральная городская клиническая больница № 1, г. Донецк
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Вакцинация против гриппа пациентов с сахарным диабетом 1-го типа
Автори: Тарасова А.А. — ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница»; Лукушкина Е.Ф. — ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России; Колбасина Е.В. — ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница»; Квасова М.А. — ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России; Кузнецова Н.А. — ГБУЗ НО «Борская ЦРБ»
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Анализ видового состава кровососущих комаров Одесской области
Автори: Ахраменко Д.В. — Государственное учреждение «Украинский научно-исследовательский противочумный институт им. И.И. Мечникова» МЗУ, г. Одесса
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Гранулематоз Вегенера і його діагностика в практиці лікаря-пульмонолога
Автори: Ватанська І.Ю., Оленицька О.С., Ярцева С.В., Мякоткіна Г.В., Стрекозова І.П., Покришка І.І. — ДЗ «ЛугГМУ», кафедра госпітальної терапії з профпатологією, Луганська обласна клінічна лікарня
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні підходи до діагностики та терапії бронхообструктивного синдрому інфекційного генезу в дітей
Автори: Бєлих Н.А., Заливна Л.А. - ДЗ «Луганський державний медичний університет»; Луганська обласна дитяча клінічна лікарня
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Болезнь Рейтера как проявление кишечных инфекций
Автори: Домашенко О.Н., Черкасова Т.И. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Туберкулез миндалин и глотки: клинические проявления, диагностика, дифференциальная диагностика
Автори: Разнатовская Е.Н. — Запорожский государственный медицинский университет; Грицова Н.А. — Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев; Михайлова А.А. — Коммунальное учреждение «Специализированное территориальное медицинское объединение "Фтизиатрия"», г. Запорожье
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Генетические ограничения эффективности и безопасности массовых вакцинаций населения
Автори: Супотницкий М.В. — Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Kliniko – epidemiologicheskie ossobennosti whooping – cough for children in the conditions of incomplete scope of vaccination
Автори: A.I. Bobrovitskaya, Т.F, Golubova, T.A. Belomereya, N.V. Akul`shina, L.A. Zakharova, V.Y. Zayats - Donetsk national medical university by M. Gorkiy; Institute of Pediatric balneology and physiotherapy Evpatoria
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Reiter’s disease as manifestation of intestinal infections
Автори: Domashenko O.N., Cherkasova T.I. - M.Gorki Donetsk State Medical University
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Clinical - immunological characteristics of acute tonsillopharyngitis in children
Автори: Koloskova E.K, Ivanova L.A., Belashova O.V., Marusyk U.I. - Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Study the causes of virologic failure in the early stages of art of hiv-infected patients
Автори: Liulchuk M.G. - State institution “The L.V.Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Disease of NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Endotoxemia in patients with liver cirrhosis
Автори: N.V. Maksimtseva, D.S. Panieva, D.M. Popova - Donetsk National Medical University named by M. Gorky; Department of Infectious Diseases and Epidemiology; Supervisor: professor, MD Domashenko O.N., Donetsk, Ukraine
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Peculiarities of norovirus and adenovirus infections in children
Автори: L. Palatna - Department of Paediatric Infectious Diseases Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine; A. Vilensky, N. Pranik, S. Renchkovska - Medical Network "DOBROBUT", Kyiv, Ukraine
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Infuenza vaccination in children with type 1 diabetes mellitus
Автори: Tarasova A.A. - Nizhny Novgorod regional children`s clinical hospital; Lukushkina E.F. - Nizhny Novgorod State Medical Academy; Kolbasina E.V. - Nizhny Novgorod regional children`s clinical hospital; Kvasova M.A. - Nizhny Novgorod State Medical Academy; Kuznetzova N.N. - Bor Central District Hospital
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження