Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Міжнародний ендокринологічний журнал 4 (60) 2014

Аутоиммунные полиэндокринные синдромы: классификация, клиника, диагностика, лечение
Автори: Прилуцкий А.С., Прилуцкая О.А., Стрельченко Е.С. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Ендокринологія, Імунологія
Розділи: Клінічні дослідження
Структурні зміни щитоподібної залози в постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, хворих на цукровий діабет 2-го типу
Автори: Муравйова І.М., Чикалова І.Г. - ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Структура причин бесплодия у мужчин и женщин в г. Ташкенте и Ташкентской области Республики Узбекистан по данным скрининга
Автори: Исмаилов С.И., Халимова З.Ю., Урманова Ю.М., Алиева Д.А., Сафарова Ш.М., Ходжаева Ф.С. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз; Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив гіпотиреозу на окремі ланки метаболізму, структури і функції серця за умов інсулінорезистентності
Автори: Юзвенко Т.Ю. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Тривалість стаціонарного лікування хворих на цукровий діабет 2-го типу із синдромом діабетичної стопи залежно від стану компенсації вуглеводного обміну
Автори: Безродний Б.Г., Приступюк М.О., Мартинович Л.Д. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Порівняльна оцінка ефективності препарату Еспа-карб у лікуванні хворих із гіпертиреозом
Автори: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив пробіотикотерапії на клініко-біохімічні та інструментальні показники неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на цукровий діабет типу 2
Автори: Михальчишин Г.П., Боднар П.М., Кобиляк Н.М. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль вісцеральної жирової тканини у розвитку гормонально-метаболічних порушень у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням та артеріальною гіпертензією
Автори: Зуєв К.О. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка ефективності комбінованої терапії хворих на синдром діабетичної стопи препаратами альфа-ліпоєвої кислоти і низькомолекулярного гепарину
Автори: Горобейко М.Б. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Інциденталоми надниркових залоз: діагностика та вибір тактики ведення хворих
Автори: Луценко Л.А. - Київський міський клінічний ендокринологічний центр; Кваченюк А.М. - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Особенности функционирования щитовидной железы у беременных на фоне йододефицита
Автори: Романенко Т.Г., Чайка О.И. - Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика МЗ Украины, г. Киев
Рубрики: Акушерство та гінекологія, Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Порушення репродуктивної функції жінки на тлі дисфункції щитоподібної залози (огляд проблеми)
Автори: Пасєчко Н.В., Гнат С.В. - Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Рубрики: Акушерство та гінекологія, Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Роль апеліну у розвитку глюкометаболічних порушень (огляд літератури та власних досліджень)
Автори: Демиденко Г.В. - Харківський національний медичний університет МОЗ України
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Лечение аналогами глюкагоноподобного пептида-1 — прорыв в терапии сахарного диабета 2-го типа
Автори: Орленко В.Л., Зак К.П. - ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця