Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


"Medical and social problems of family" 4 (том 18) 2013

Особливості перебігу багатоплідної вагітності після застосування допоміжних репродуктивних технологій
Authors: Бойчук А.Г., Вакалюк Л.М., Дрогомирецький Л.В., Любінець В.О., Юнгер В.І. - Івано-Франківський національний медичний університет
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Regulation of Heart Rate in Pregnant Women with Preeclampsia
Authors: Rabbimova G.T. - Samarkand Medical Institute, Uzbekistan
Categories: Obstetrics and gynecology, Cardiology
Sections: Clinical researches
Роль гомоцистеїнемії в розвитку дистресу плодів у вагітних із багатопліддям
Authors: Гайструк А.Н., Булавенко О.В., Гайструк Н.А., Притуляк Л.В., Вознюк А.В. - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Факторы риска развития пиелонефрита у беременных с бессимптомной бактериурией
Authors: Говоруха И.Т., Степаненко Т.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Донецкий региональный центр охраны материнства и детства
Categories: Obstetrics and gynecology, Nephrology
Sections: Clinical researches
Факторы риска перинатальной смертности, связанные с преждевременным разрывом плодных оболочек
Authors: Зыков А.С. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Донецкий региональный центр охраны материнства и детства
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Завершення вагітності залежно від терміну гестації при штучній редукції та кількості редукованих ембріонів у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій
Authors: Айзятулова Е.М. - Науково-дослідний інститут медичних проблем сім’ї; Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Оцінка ендометріального фактора в пацієнток із звичними неефективними імплантаціями
Authors: Парницька О.І., Гюльмамедова І.Д., Доценко О.С., Козачок А.А., Ільїн І.Є. - ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ; Донецький національний медичиний університет ім. М. Горького; Інститут репродуктивної медицини, м. Київ; Медичний центр ІГР, м. Київ
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Ультразвукова діагностика аденоміозу матки
Authors: Чайка А.В., Носенко О.М., Оразов М.Р., Білоусов О.Г. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Categories: Obstetrics and gynecology, Investigation methods
Sections: Clinical researches
Профілактика порушень у менопаузі в жінок із гіперпроліферативними процесами репродуктивної системи
Authors: Бутіна Л.І. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Гормональний профіль периферичної крові безплідних жінок із комплексною неатиповою гіперплазією ендометрія в динаміці лікування
Authors: Носенко О.М., Дорошенко В.Е. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Невротические расстройства и патология эндометрия у женщин позднего репродуктивного и пременопаузального возраста
Authors: Корниенко С.М. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches
Медико-соціальні чинники демографічної кризи в Україні очима школяра
Authors: Перетятько В.О. - Донецький технічний ліцей; Могілевкіна І.О. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького; Перетятько Г.А. - Центральна міська клінічна лікарня № 24 м. Донецька
Categories: Obstetrics and gynecology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Хирургическое лечение различных типов варикоцеле у мужчин репродуктивного возраста
Authors: Шамраев С.Н., Канана А.Я. - ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака» НАМН Украины, г. Донецк; Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение
Categories: Surgery, Urology
Sections: Clinical researches
Мониторинг распространенности гемангиом в челюстно-лицевой области среди детского населения
Authors: Бугоркова И.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Categories: Pediatrics/Neonatology, Stomatology
Sections: Clinical researches
Ишемическая болезнь сердца и беременность (обзор литературы)
Authors: Н.Т.Ватутин, Г.Г.Тарадин, А.А.Тараторина, С.М.Корниенко, Е.В.Кетинг
Categories: Family medicine/Therapy, Obstetrics and gynecology, Cardiology
Sections: Specialist manual
Postorgasmic illness syndrome: випадок із практики
Authors: Крижановський І.Д. - ДЗ «Дорожня клінічна лікарня ст. Дніпропетровськ»; ДП «Придніпровська залізниця», м. Дніпропетровськ
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Specialist manual
Peculiarities of the antenatal course of multiple pregnancy after the use of assisted reproductive technologies
Authors: L.H. Boichuk, L.M. Vakaliuk, L.V. Drohomyretskyi, V.O. Liubinets, V.I. Yunger - Ivano-Frankivsk National Medical University
Categories: Obstetrics and gynecology
Sections: Clinical researches