Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Журнал "Актуальна інфектологія" 1 (1) 2013

Особливості розвитку ВІЛ-інфікованих дітей першого року життя зі швидким та повільним прогресуванням захворювання
Автори: Чернишова Л.І., Степановський Ю.С., Раус І.В., Юрченко О.В. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ; Київський міський центр профілактики та боротьби зі СНІДом
Рубрики: Інфекційні захворювання, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Якість життя, пов’язана зі здоров’ям, хворих на хронічний гепатит С, які не знають про наявність у них гепатиту С
Автори: Зайцев І.А., Кірієнко В.Т., Мірошниченко В.О., Потій В.В., Жидких В.М., Заплотна Г.О. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, кафедра інфекційних хвороб та епідеміології
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Философские и практические проблемы хронических вирусных гепатитов
Автори: Ершова И.Б., Мочалова А.А., Карпенко И.Н., Нетруненко Л.В. - Луганский государственный медицинский университет; Луганская областная детская инфекционная больница; Луганская областная клиническая больница
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Характер гепатита при инфекционном мононуклеозе у больных разного возраста с типичными и стертыми проявлениями болезни
Автори: Шаапуни А.Р., Мхитарян А.Л. - Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци, кафедра инфекционных болезней; ИКБ «Норк», г. Ереван, Армения
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив активності хронічного вірусного гепатиту С  на кореляційні зв’язки між інтенсивністю перекис - індукованої хемілюмінесценції та вмістом цитокінів у сироватці крові хворих на опіоїдну залежність
Автори: Овчаренко М.О., Пінський Л.Л., Сосін І.К., Казакова С.Є., Радченко Т.М. - ДЗ «Луганський державний медичний університет»; Харківська академія післядипломної освіти
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Клинико-диагностическая характеристика генотипирования облигатно-гепатотропных вирусов. Влияние генотипов вирусов на клинические проявления и исходы болезни
Автори: Малый В.П., Гололобова О.В., - Харьковская медицинская академия последипломного образования; Лядова Т.И. - Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина; Бойко В.В. - Харьковский военно-медицинский госпиталь
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Оксидативний стрес у хворих із ВІЛ-інфекцією
Автори: Мороз Л.В., Андросова О.С. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, кафедра інфекційних хвороб
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Мікроелементи та стан імунітету в дітей
Автори: Марушко Ю.В. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Інфекційні захворювання, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості лікувальної тактики у вагітних  з істміко-цервікальною недостатністю  на фоні інапарантних форм інфекції
Автори: Сімрок В.В., Сівцов С.С. - ДЗ «Луганський державний медичний університет», кафедра акушерства і гінекології
Рубрики: Акушерство та гінекологія, Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Інфекційний мононуклеоз у дітей: клініко-імунологічна характеристика
Автори: Леженко Г.О., Усачова О.В., Сіліна Є.А., Пахольчук Т.М. - Запорізький державний медичний університет, кафедра госпітальної педіатрії і дитячих інфекційних хвороб
Рубрики: Інфекційні захворювання, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Некоторые клинико-эпидемиологические аспекты ротавирусной инфекции на современном этапе
Автори: Бобровицкая А.И., Голубова Т.Ф., Беломеря Т.А., Данилюк А.Н., Демкович О.О., Мальцева Л.А., Заяц В.Ю., Захарова Л.А. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Главное управление Госсанэпидслужбы Донецкой области
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Клінічні дослідження
Стан місцевого імунітету в дітей, які часто хворіють на респіраторні інфекції
Автори: Марушко Ю.В., Зелена Н.А., Мельніков О.Ф., Мовчан О.С. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; ДУ «Інститут отоларингології імені проф. А.І. Коломийченка» НАМН України; Дитяча поліклініка № 1 Святошинського району м. Києва
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Інфекційні захворювання, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности течения инфекционных и эпидемических процессов в настоящее время
Автори: Богадельников И.В., Смирнов Г.И. - Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, г. Симферополь
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Эпштейна — Барр вирусная инфекция у детей
Автори: Крамарев С.А., Выговская О.В. - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Рубрики: Інфекційні захворювання, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Актуальные вопросы алгоритма диагностики и терапии инфекционных диарей
Автори: Прохоров Е.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Мочалова А.А., Ершова И.Б., Осычнюк Л.М., Хабарова А.В. - Луганский государственный медицинский университет
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Особливості ранньої діагностики, етіотропної терапії та хіміопрофілактики грипу
Автори: Зінчук О.М., Зубач О.О. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Лечение и диагностика лямблиоза в современных условиях
Автори: Мочалова А.А., Ершова И.Б., Карпенко И.Н., Черкасоа С.Н. - Луганский государственный медицинский университет; Луганская областная детская инфекционная больница; Луганская 3-я детская многопрофильная больница
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Синдром Кавасаки как причина длительной лихорадки у детей
Автори: Шостакович-Корецкая Л.Р., Будаева И.В. - Государственное учреждение «Днепропетровская медицинская академия»; Кафедра инфекционных болезней
Рубрики: Інфекційні захворювання, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Морфологічні особливості бактеріальних менінгітів, викликаних грампозитивною та грамнегативною флорою у дітей
Автори: Пипа Л.В., Свістільник Т.В., Свістільник Р.В., Бартко В.С. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Рубрики: Інфекційні захворювання, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Інфекційні полінейропатії в дітей
Автори: Ходак Л.А. - Харківська медична академія післядипломної освіти
Рубрики: Інфекційні захворювання, Неврологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Врожденная передача кишечных нематодозов
Автори: Бодня Е.И., Склярова В.А. - Харьковская медицинская академия последипломного образования; Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого
Рубрики: Інфекційні захворювання
Розділи: Довідник фахівця
Менінгококова інфекція (Infectio meningococciea)
Автори: Колоскова О.К., Іванова Л.А.,Марусик У.І., Бєлашова О.В. - Буковинський державний медичний університет, кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, м. Чернівці
Рубрики: Інфекційні захворювання, Неврологія, Педіатрія/Неонатологія
Розділи: Довідник фахівця
Лихоманка Західного Нілу
Автори: Козько В.М., Бондаренко А.В., Могиленець О.І., Бондар О.Є. - Харківський національний медичний університет
Рубрики: Інфекційні захворювання