Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації"
Психиатрия (398) 2011 (тематический номер)

Автори: І.Я. Пінчук, к.м.н., головний позаштатний психіатр головного управління охорони здоров’я Донецької обласної державної адміністрації, головний лікар КЛПУ «Міська психоневрологічна лікарня № 2 м. Донецька»
Автори: Р. Богута 3, А. Бухановский 2, Ю. Закаль 3, К. Зеленов 1, Д. Канавин 3, Д. Катко 1, Е. Киреева 2, Ю. Корниенко 2, С. Костюченко 1, О. Кулик 3, Л. Ларионова 2, А. Мельничук 1, С. Михняк 3, А. Осадчий 1, И. Пинчук 2; (1 - Киев, 2 - Донецк, 3 - Львов)
Автори: Ю. Закаль, головний позаштатний спеціаліст за фахом «психіатрія», м. Львів
Автори: P.Y. Collins, V. Patel, S.S. Joestl, D. March, T.R. Insel, A.S. Daar; (Grand challenges in global mental health // Nature. — 2011 07 July. — 475. — 27-30)
Автори: Джеймс Димер, профессор кафедры детской психиатрии медицинского университета SUNY Upstate штата Нью-Йорк, США
Автори: А.Н. Алехин, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой клинической психологии психолого-педагогического факультета РГПУ им. А.И. Герцена
Автори: Ю.М. ІЛЬІНА, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії Нових інформаційних технологій Інституту психології імені Г.С. Костюка; І.В. ЛОТОЦЬКИЙ, асоційований експерт Дистанційного курсу розвитку «Успіх», психотерапевт проекту лабораторії Нових інформаційних технологій інституту психології імені Г.С. Костюка
Автори: И.А. Марценковский Украинский НИИ социальной и судебной психиатрии и наркологии, г. Киев
Автори: А.А. Самедов, Н.Н. Эльдарова, Л.А. Гасан-заде
Автори: А.Е. Дронов, психолог, Бучанская ИК № 85
Автори: С.Е. Казакова, д.м.н., профессор, зав. кафедрой психиатрии и наркологии ГУ «Луганский государственный медицинский университет»
Автори: Иоганнес Мейер-Линденберг, президент Немецкого общества психиатров и неврологов (1990-е гг.)