Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Журнал "Травма" Том 10, №4, 2009

Особенности распределения коечного фонда и кадров травматологической службы индустриального урбанизированного региона (по материалам Донецкой области)
Автори: В.Г. Климовицкий, В.Ю. Черныш, О.П. Зерний, В.Ю. Худобин - Донецкий национальный медицинский университет им. М Горького, Донецк, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Оценка адекватности анестезии у пациентов, оперированных по поводу субтенториальных новообразований головного мозга
Автори: В.И. Черний, А.Н. Колесников, Себаи Слим, Т.А. Мустафин, Г.И. Лебедева, К.А. Кардаш, А.Г. Колесникова - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Ступінь зрілості диспластичного кульшового суглоба у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку
Автори: Д.М. Мороз, М.С. Кабацій - ДУ „Інститут травматології та ортопедії АМН України”, Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Биомеханическое обоснование эффективности использования механических навигационных устройств при интрамедуллярном остеосинтезе
Автори: С.В.Билык, В.М.Василов, И.С.Олексюк, Д.К.Леник, А.Г.Шайко-Шайковский - Буковинский государственный медицинский университет, Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича, Черновцы, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Розробка та обгрунтування методики термографічного дослідження для ранньої діагностики псоріатичного артриту у хворих з ураженням суглобів кисті
Автори: О.А. Бур’янов, А.В. Самохін, В.П. Кваша, В.В. Котюк - Український національний медичний університет ім. акад. А.А.Богомольця, Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Коррекция ионолом процессов пероксидации липидов в тканях глаза при синдроме длительного раздавливания
Автори: В.Н. Ельский, М.С. Сидун, А.Г. Кривобок, С.В. Колесникова, Т.Л. Заведея - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Маркери кісткового метаболізму й остеоасоційовані хімічні елементи в організмі хворих на ревматоїдний артрит
Автори: О.В.Москаленко, О.В.Синяченко, О.В.Добровинська - Донецький національний медичний університет ім. М.Горького, Донецьк, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Клініко-рентгенологічні особливості остеомієлітів хребта
Автори: Ю.Д. Тітов, Л.О. Бублик, А.П. Енглезі - НДІ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім.М.Горького, Донецьк, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Біомеханічна оцінка способів фіксації нестабільних черезвертлюжних переломів стегнової кістки
Автори: М.В. Полулях, О.А. Бур’янов, Ю.І. Попович, Л.М. Юрійчук, М.С. Шидловський, І.Г. Дацун - ДУ “Інститут травматології та ортопедії АМН України”, Київ, Івано-Франківський національний медичний університет, Івано-Франківськ, Київський наці-ональний технічний університет «Київський політехнічний інститут», Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Изолированное и комплексное влияние транскраниальной низкочастотной электростимуляции совместно с фармакологическими и биологическими методами нейропротекции на состояние перифокальных зон очагов экспериментальной деструкции головного мозга после их хирургической обработки (морфологические аспекты)
Автори: В.И. Цимбалюк, А.Т. Носов, А.П. Энглези - Институт нейрохирургии АМН Украины им. акад. А.П.Ромоданова, Киев, НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького, Донецк, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Современные взгляды на лечение врожденной косолапости у детей
Автори: Е.В.Чугуй - НИИ травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета, Донецк, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Основні напрямки оптимізації надання медичної допомоги постраждалим в дорожньо-транспортних пригодах
Автори: В.В. Бичков - Головне управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації, Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Частота тромбозів глибоких вен нижніх кінцівок після тотального ендопротезування кульшових суглобів при застосуванні низькомолекулярних гепаринів
Автори: І.В. Гужевський, С.І. Герасименко, А.М. Циба - Державна установа «Інститут травматології та ортопедії Академії медичних наук України», Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Лечение контрактур и нестабильности тазобедренных суставов у больных церебральным параличом
Автори: А.А. Данилов, В.Ф.Рыбальченко, О.Р.Пилипчук, В.И.Машуренко, А.А.Нех - Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, Киевская городская детская клиническая больница №1, Киев, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Современные рентгеноанатомические параметры в диагностике поперечно-распластанной деформации переднего отдела стопы
Автори: Н.А.Корж, Д.В. Прозоровский, К.К.Романенко - ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И.Ситенко АМН Украины», Харьков, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Разработка и первый клинический опыт применения интрамедуллярного блокируемого реверсивного фиксатора
Автори: С.Н. Куценко - Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, Симферополь, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Результаты восстановительного лечения больных с посттравматическими деформациями костей и суставов пальцев кисти
Автори: А.А. Маметьев - Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности, Днепропетровск, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Травматическое повреждение апикального периодонта на этапах препарирования корневого канала и его предупреждение
Автори: Н.А. Педорец, А.Г. Пиляев, Е.И. Баркалова, С.В. Исаков - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк, Украина
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Використання імплантатів при лікуванні хворих на гігантоклітинну та злоякісну гігантоклітинну пухлину кістки
Автори: В.В. Проценко - ДУ “Інститут травматології та ортопедії АМН України”, Київ, Україна
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Витамин D, D-гормон и Альфакальцидол: медицинские, молекулярно-биологические и фармакологические аспекты
Автори: Г.Я.Шварц - Институт прикладной фармакологии, Москва, Российская Федерация
Рубрики: Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця