Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації"
5 (356) 2011

Автори: И.И. Вишнивецкий, к.м.н. Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Автори: Е.Н. Охотникова, д.м.н., профессор Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев
Автори: О.О. Попович, Л.В. Мороз, Ф.А. Чабанов Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, кафедра інфекційних хвороб
Автори: Р.Л. Ахметшин, врач-кардиолог, юрист, г. Донецк
Автори: Л.А. Покрышка, главный врач Луганской облбольницы № 2, заслуженный врач Украины, член Национального союза журналистов Украины, член Межрегионального союза писателей Украины
Автори: В.В. Фомин, д.м.н. Кафедра терапии и профболезней ММА им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия
Автори: И.В. Дамулин Кафедра нервных болезней Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова
Автори: А.Э. Дорофеев, д.м.н., профессор Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Автори: Т.О. Литинська Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Автори: W.S. Lim, S.V. Baudouin, R.C. George, A.T. Hill, C. Jamieson, I. Le Jeune, J.T. Macfarlane, R.C. Read, H.J. Roberts, M.L. Levy, M. Wani, M.A. Woodhead, Pneumonia Guidelines Committee of the BTS Standards of Care Committee
Автори: Ю.В. Думанський, д.м.н., професор, чл.-кор. НАМН України, ректор, завідувач кафедри онкології, променевих методів діагностики та лікування ДонНМУ ім. М. Горького, О.В. Синяченко, д.м.н., професор, чл.-кор. НАМН України, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ДонНМУ ім. М. Горького