Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія" Том 57, №4, 2023

Повернутися до номеру

Катеринославська земська фельдшерська школа. До 150-річчя від дня заснування (1870–2020)

Автори: Чабан М.П. (1), Шевцова З.І. (2), Гапонов В.В. (3)
(1) — Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія, м. Дніпро, Україна
(2) — ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна
(3) — Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Історія медицини

Версія для друку


Резюме

У статті йдеться про становлення й етапи розвитку земської фельдшерської школи в Катеринославі. Надана інформація про статут, навчальний процес та умови життя учнів. Подано відомості про її викладачів. Розповідається також про відкриття в 1909 році приватної фельдшерської школи. Її засновником і керівником був хірург Микола Ерліх. Наведено цікаві відомості про діяльність школи лікарських помічників, тобто фельдшерів. Медичний заклад очолював професор Вінсент Томашевич. Надана світлина її викладачів і випускників 1918 року. Нині підготовка середнього медичного персоналу проводиться в Дніпровському базовому медичному коледжі.

The article represents the formation and development stages of the zemstvo paramedic school in Katerynoslav. Information is given on the charter, the educational process and the students’ living conditions. Data about teachers of this school have been provi­ded. It is also told about starting a private paramedic school in 1909. Surgeon Mykola Ehrlich was its founder and director. Interesting information about the activities of the school of medical assistants, i.e. paramedics, has been presented. The medical institution was headed by Professor Vincent Tomashevych. A photo of teachers and graduates of 1918 is provided. Currently, the training of the nursing staff is carried out at the Dnipro Basic Medical College.


Ключові слова

Катеринославська земська фельдшерська школа; приватна школа фельдшерів; хірург Ерліх; школа помічників лікарів; професор Вінсент Томашевич; Дніпровський базовий медичний коледж

Katerynoslav zemstvo paramedic school; private paramedic school; surgeon Ehrlich; school of medical assistants; Professor Vincent Tomashevych; Dnipro Basic Medical College


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

  1. Прокопенко Л.Л. Катеринославське губернське земство і розвиток медичної освіти губернії на початку ХХ ст. Аспекти публіцистичного управління. 2019. 7(11). C. 49-58
  2. Отчет по Екатеринославской губернской земской больнице за 1902 год. Екатеринослав: Типография губернського земства, 1903. С. 217-243.
  3. Весь Екатеринослав. Екатеринослав: Изд. Л.И. Сатановского, 1913. С. 211
  4. Баранник С.І., Трофімов М.В., Кришень В.П., Гузенко Б.В., Томашевич В.Ц. Професійні обов’язки, самовідданість і честь. Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2020. С. 12-14.
  5. Баранник С.І., Мунтян С.О., Трофімов М.В., Кришень В.П. До 140-річчя від дня народження професора Вінсента Цезаревича Томашевича — засновника кафедри загальної хірургії. Південноукраїнський медичний науковий журнал. 2016. № 14. С. 9-12.
  6. Томашевич В.Ц. Професори (біографічний довідник професорів ДДМА): 1916–2001: збірник біографій професорів ДМА. Дніпропетровська державна медична академія: 85; ред. О.В. Люлько. Дніпропетровськ: Пороги, 2002. С. 261.
  7. История развития лечебно-профилактических учреждений г. Днепропетровска / под ред. В.О. Павлова. Днепропетровск: Дніпро-VAL, 2004. С. 29-32.

Повернутися до номеру