Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkrainePediatricGlobal

UkrainePediatricGlobal

Журнал "Здоров`я дитини" Том 18, №6, 2023

Повернутися до номеру

Внесок професора Олександра Бієзiньша в дитячу хірургію: аналіз клінічної та академічної діяльності за кордоном

Автори: K. Antonovičs (1), A. Lejnieks (2), J. Salaks (1)
(1) — Institute of the History of Medicine, Riga Stradins University, Riga, Latvia
(2) — Department of Internal Diseases, Riga Stradins University, Riga, Latvia

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Історія медицини

Версія для друку


Резюме

Вступ. Актуальність дослідження подорожей професора Олександра Бієзiньша полягає в необхідності висвітлити найважливіші для професора поїздки, що вплинули на його подальше навчання, а також особливості застосування його методів у медицині. Метою статті є вивчення діяльності Олександра Бієзiньша, його досягнень та успіхів у дитячій хірургії, а також інших галузях медицини для більш поглибленої характеристики постаті видатного хірурга. Матеріали та методи. Основними методами, використаними в статті, є історичний та аналітичний. Результати. Головним результом є вивчення професійної діяльності професора за кордоном, а також за основним місцем роботи. Лікар-хірург Олександр Бієзiньш (1897–1975), якого називають основоположником дитячої хірургії, активно займався нею та працював над розвитком медицини та науки в цілому. Він є однією з найвидатніших постатей дитячої хірургії та медицини. Використання отриманої в дослідженні інформації буде корисним для більш глибокого та детального вивчення діяльності професора, а також взаємодії хірургів з Олександром Бієзiньшем на початку та в середині ХХ століття. Висновки. Крім практичної роботи в галузі дитячої хірургії та педіатрії, виховання молодих лікарів, для досягнення наукових цілей у відрядженнях він був активним учасником медичних форумів, конгресів, конференцій з педіатрії, дитячої хірургії, спортивної педагогіки, а також активно стажувався в різних закордонних клініках.

Background. The relevance of the study of the trips of Professor Aleksandrs Biezins lies in the need to highlight the most important trips for the professor, which affected his further studies, as well as the features of the application of his methods in medicine. The purpose of the article is to study the activities of Aleksandrs Biezins, his achievements, and successes in the field of pediatric surgery, as well as other areas of medicine for a more in-depth description of the outstanding surgeon. Materials and methods. The main methods used in the article include historical and analytical ones. Results. The main results are the study of the professor’s professional activities abroad, as well as within his main place of work. Medical surgeon, Aleksandrs Biezins (1897–1975), called the founder of pediatric surgery, actively practiced it and worked in the development of medicine and science, is one of the most prominent figures in pediatric surgery and medicine. The use of the information obtained in the study will be useful for a deeper and more detailed study of the work of the professor, as well as for studying the interaction of surgeons with Aleksandrs Biezins in the early and middle of the 21st century. Conclusions. In addition to his practical work in pediatric surgery and science, education of young physicians, for the scientific purposes of his missions, he was an active participant in medical forums, congresses, conferences in pediatrics, pediatric surgery, sports pedagogy, as well as actively trained in various foreign clinics.


Ключові слова

латвійська медицина; педіатрія; дитяча хірургія; наукові цілі; спортивна медицина

Latvian medicine; pediatrics; pediatric surgery; scientific purposes; sports medicine


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Carachi R., Young D.G., Buyukunal C. A History of Surgical Paediatrics. Singapore: World Scientific Publishing; 2009.
 2. Gaujēns J. The beginning and development of pediatric thoracic surgery in Latvia (1959–1997). Acta Medico-Historica Rigensia. 2010. 9. 332-334.
 3. Mežniece I. Sports medicine in Latvia — 75. 2010. Available from: https://medicine.lv/raksti/sporta-medicinai-latvija---75.
 4. Pozemkovska M. Books on the history of medicine published in Latvia (2016–2017). Acta Medico-Historica Rigensia. 2018. 12(31). 162-165.
 5. Priedīte A. Memories. Memories. 1997. Available from: https://www.vestnesis.lv/ta/id/30494.
 6. Rimša R. We ask Professor Aigar Pētersons, laureate of the Aleksandra Bieziņa Award. Medicus Bonus. 2019. 2019. 52-54.
 7. Salaks J., Antonovičs K. Soviet Physicians Visit to the 9th International Pediatric Congress in Montreal (1959). In: 47th Congress of the International Society for the History of Medicine. Riga: RSU; 2021. 171-172.
 8. Sass-Kortsak A. Kernicterus: Report Based on a Symposium Held at the IX International Congress of Paediatrics. Toronto: University of Toronto Press; 2018.
 9. Vīksna A. History of Latvian medicine in Baltic science history conferences: 1958–2008. Acta Medico-Historica Rigensia. 2010. 9. 263-279.
 10. Stradiņš J., Salaks J. Acta medico-historica Rigensia. Riga: Riga Stradins University; 2016.
 11. University of Latvia. Doctoral theses defended in Latvia (1923–1944). Riga: LU Academic Publishing; 2004.
 12. 100 Latvian medical history. 2018. Available from: http://www.ieverojamiemediki.lv/.
 13. Âdamsone B., Edžiņa A., Kristapsons J., Negrejeva S., Skrîvele I., Sloka I., Tâlberga I. Gadagrâmata. Latvian Academy of Sciences; 2006.
 14. Ērglis A., Salaks J. Professor Vladislavs Korzāns. Man and Rector. Riga: RSU Institute of Medical History; 2015.
 15. Vīksna A. Periodicals as a source of history of the Faculty of Me–dicine of LVU (1944–1950). Articles of the University of Latvia, History of Science and Museum Management. 2007. 704. 84-95.
 16. Vilks I. History of science and museology. Articles of the University of Latvia. 2007. 716. 7-36.
 17. Vīksna A., Platkājis E. Golden scalpel. Riga: Star; 1991.
 18. Latvian State Historical archive foundation 7427, description 13, cases NR. 196. 1932. Request No. 153, VI. Riga: University of Latvia.
 19. Latvian State Historical archive foundation 7427, description 13, cases NR. 196. 1935. Mission card No. 126, VII. Riga: University of Latvia.
 20. Latvian State Historical archive foundation 7427, description 13, cases NR. 196. 1936. Mission card No. 129, III. Riga: University of Latvia.
 21. Latvian State Historical archive foundation 7427, description 13, cases NR. 196. 1937. Report No. 127, V. Riga: University of Latvia.
 22. Latvian State Historical archive foundation 7427, description 13, cases NR. 196. 1937. Mission card No. 128, III. Riga: University of Latvia.
 23. Latvian State Historical archive foundation 7427, description 13, cases NR. 196. 1938. Mission card No. 124, V. Riga: University of Latvia.
 24. Latvian State Historical archive foundation 7427, description 13, cases NR. 196. 1939. Mission card No. 111, V. Riga: University of Latvia.

Повернутися до номеру