Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет" Том 13, №3, 2023

Повернутися до номеру

Особливості стану здоров’я ротової порожнини та пародонтального фенотипу у пацієнтів з різною мінеральною щільністю (морфотипом) кісткової тканини

Автори: Мазур І.П., Мазур П.В.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Вивчення системного впливу мінеральної щільності й метаболізму кісткової тканини на стан здоров’я ротової порожнини та пародонтального фенотипу є актуальним для прогнозування перебігу пародонтиту та прийняття клінічних рішень для досягнення передбачуваних результатів лікування. Мета дослідження: вивчення здоров’я ротової порожнини, пародонтального фенотипу та особливостей метаболізму кісткової тканини залежно від мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) скелета. Матеріали та методи дослідження. Обстежено 138 пацієнтів, яких розподілено на три групи дослідження залежно від показників МЩКТ (Z-критерію): І група з підвищеними показниками МЩКТ — Z-критерій +1 SD, ІІ група — Z-критерій від +1 до –1 SD, ІІІ група — Z-критерій менше за –1 SD. Визначали стан здоров’я ротової порожнини, тяжкість та перебіг хвороб пародонта, особливості метаболізму кісткової тканини за біохімічними маркерами кісткового ремоделювання, МЩКТ за результатами двофотонної денситометрії. Результати. У пацієнтів І групи дослідження з підвищеними показниками МЩКТ зареєстровано сповільнені темпи ремоделювання кісткової тканини, зменшення рівня остеокальцину (18,96 ± 1,87 нг/мл у чоловіків та 19,11 ± 1,54 нг/мл у жінок) на тлі підвищених показників сироваткового паратгормону. Виявлені особливості здоров’я ротової порожнини, а саме патологічна втрата твердих тканин зубів — абфракція (84,21 %) та атриція (76,31 %); пародонтальний фенотип характеризувався товстим біотипом ясен, екзостозами на нижній щелепі, діагностували пародонтит і пародонтоз. У пацієнтів ІІІ групи дослідження з низькою МЩКТ зареєстровано підвищені темпи ремоделювання кісткової тканини, активний перебіг генералізованого пародонтиту, тонкий фестончатий біотип ясен, пришийковий карієс та гіперестезію твердих тканин зубів. Висновки. Стан здоров’я ротової порожнини, а саме твердих тканин зубів, фенотип пародонта мають свої особливості та пов’язані з морфотипом кісткової тканини — її мінеральної щільності та метаболізму. Такі особливості необхідно враховувати при плануванні лікувальних заходів у стоматологічних пацієнтів.

Background. Studying the systemic influence of bone mineral density (BMD) and bone turnover on oral health and periodontal phenotype is relevant for predicting the course of periodontitis and making clinical decisions to achieve good treatment results. The purpose of the research is to study the oral health, periodontal phenotype, and bone metabolism depending on the BMD of the skeleton. Material and methods. One hundred and thirty-eight patients were examined and divided into three study groups depending on the BMD (Z-score): group І — increased BMD ­(Z-score > +1 SD), group ІІ (Z-score from +1 to –1 SD), group ІІІ (Z-score < –1 SD). The state of oral health, the severity and course of periodontal diseases, the peculiarities of bone metabolism according to biochemical markers of bone remodeling, and the BMD according to the results of dual-photon densitometry were determined. Results. Reduced bone turnover, resulting in decreased serum osteocalcin (18.96 ± 1.87 ng/ml in men and 19.11 ± 1.54 ng/ml in women), high level of parathyroid hormone was registered in patients with high BMD (group I). The oral health characteristics were identified, namely, the pathological tooth wear — abfraction (84.21 %) and attrition (76.31 %), the periodontal phenotype was characterized by a thick gingival biotype, mandibular exostoses, periodontitis and periodontitis were diagnosed. Increased bone turnover, active course of generalized periodontitis, thin gingival biotype, cervical caries and hyperesthesia of the dental hard tissues were registered in patients with low BMD (group III). Conclusion. The state of oral health, namely, the dental hard tissues, the periodontal phenotype has its own characteristics and are related to the morphotype of bone tissue — its BMD and bone metabolism. Such features must be taken into account when planning treatment measures for dental patients.


Ключові слова

метаболізм кісткової тканини; мінеральна щільність кісткової тканини; пародонтальний біотип; тверді тканини зубів; патологічне стирання зубів

bone metabolism; bone mineral density; periodontal biotype; dental hard tissues; pathological tooth wear


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Papapanou P.N., Sanz M., Buduneli N. et al. Periodontitis: Consensus report of workgroup 2 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. J. Clin. Periodontol. 2018 Jun. 45 Suppl. 20. S162-S170. doi: 10.1111/jcpe.12946. PMID: 29926490.
 2. Vtorynnyj osteoporoz: monografija. Pid redakcijeju V.V. Povoroznjuka, N.V. Grygor’jevoi', N.V. Djeduh. Kropyvnyc'kyj: Polium, 2021. 528 s. Rozdil 11. Osteoporoz i zahvorjuvannja parodonta. S. 331-363. [in Ukrainian]
 3. Mazur I.P. Aspects of osteology in dentistry: monograph. Kropyvnytskyi: PP “Polium”, 2022. 232 s. [in Ukrainian]
 4. Penoni D.C., Fidalgo T.K.S., Torres S.R. et al. Bone density and clinical periodontal attachment in postmenopausal women: A systematic review and meta-analysis. Journal of Dental Research. 2017. 96(3). 261-269. doi: 10.1177/0022034516682017.
 5. Silveira J.L., Albers M., Vargas D.M. et al. Reduced bone stiffness in women is associated with clinical attachment and tooth loss: The study of health in Pomerania. Journal of Dental Research. 2016. 95(13). 1464-1471. doi: 10.1177/0022034516666491.
 6. LaMonte M.J., Hovey K.M., Genco R.J., Millen A.E., Trevisan M., Wactawski-Wende J. Five-year changes in periodontal disease measures among postmenopausal females: The Buffalo OsteoPerio study. J. Periodontol. 2013. 84. 572-584. doi: 10.1902/jop.2012.120137.
 7. Payne J.B., Stoner J.A., Lee H.-M. et al. Serum bone biomarkers and oral/systemic bone loss in humans. Journal of Dental Research. 2013. 90(6). 747-751. doi: 10.1177/0022034511402993.
 8. Ram V.S., Parthiban, Sudhakar U., Mithradas N., Prabhakar R. Bone biomarkers in periodontal disease: a review article. J. Clin. Diagn. Res. 2015 Jan. 9(1). doi: 10.7860/JCDR/2015/11268.5438.
 9. Reckelkamm S.L., Hannemann A., Kocher T. et al. Association between bone turnover markers and periodontitis: A population-based cross-sectional study. Journal of Clinical Periodontology. 2022. 49 (Issue7). 633-641. doi: 10.1111/jcpe.13649.
 10. Eastell R., Szulc P. Use of bone turnover markers in postmenopausal osteoporosis. The Lancet Diabetes & Endocrinology. 2017. 5(11). 908-923. doi: 10.1016/S2213-8587(17)30184-5.
 11. Schulze-Späte U., Turner R., Wang Y. et al. Relationship of bone metabolism biomarkers and periodontal disease: The osteoporotic fractures in men (MrOS) study. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. 2015. 100(6). 2425-2433. doi: 10.1210/jc.2014-4180.
 12. Yoshihara A., Deguchi T., Hanada N., Miyazaki H. Relation of bone turnover markers to periodontal di–sease and jaw bone morphology in elderly Japanese subjects. Oral Dis. 2009. 15. 176-181. doi: 10.1111/j.1601-0825.2008.01511.x.
 13. Grippo J.O., Simring M., Coleman T.A. Abfraction, abrasion, biocorrosion, and the enigma of noncarious cervical lesions: a 20-year perspective. J. Esthet. Restor. Dent. 2012. 24 (1). 10-23. doi: 10.1111/j.1708-8240.2011.00487.x.
 14. Abraham S. et al. Gingival biotype and its clinical significance — A review. King Saud University Journal of Dental Sciences. 2013. doi: 10.1016/j.ksujds.2013.06.003.
 15.  Malpartida-Carrillo V., Tinedo-Lopez P.L., Guerrero M.E., Amaya-Pajares S.P., Özcan M., Rösing C.K. Periodontal phenotype: A review of historical and current classifications evaluating different methods and characteristics. J. Esthet. Restor. Dent. 2021 Apr. 33(3). 432-445. doi: 10.1111/jerd.
 16. Jia-Hui Fu, Chu-Yuan Yeh, Hsun-Liang Chan, Nikolaos Tatarakis, Daylene J.M. Leong, Hom-Lay Wang. Tissue Biotype and Its Relation to the Underlying Bone Morphology. Journal of Рeriodontology. 2010. 81(4). 569-574. doi: 10.1902/jop.2009.090591.
 17.  Zweers J., Thomas R.Z., Slot D.E., Weisgold A.S., Van der Weijden F.G.A. Characteristics of periodontal biotype, its dimensions, associations and prevalence: a systematic review. Journal of Clinical Рeriodontology. 2014. 41(10). 958-971. doi: 10.1111/jcpe.12275.
 18. Akshaya K., Rajasekar A. Association between gingival biotype and crestal bone loss in implants placed in anterior maxilla. Journal of Long-Term Effects of Medical Implants. 2023. 33. doi: 10.1615/JLongTermEffMedImplants.2023045450.
 19. Shah R., Sowmya N.K., Thomas R., Mehta D.S. Periodontal biotype: Basics and clinical considerations. J. Interdiscip. Dentistry [serial online]. 2016 [cited 2023 Jul 25]. 6. 44-9. Available from: https://www.jidonline.com/text.asp?2016/6/1/44/188172.
 20. Quirynen M., Komárek A., van Steenberghe D., Alsaadi G. Impact of local and systemic factors on the incidence of late oral implant loss. Clin. Oral Implants Res. 2008. 19. 670-676.
 21. Oud V., Van Der Veken D., Van Kerckhoven K., Jacobs R., Quirynen M. The effect of bone quality and bone mineral density on dental implant failures — A systematic review. Clinical Oral Implant Research. 2019. 30 Iss. 19. doi: 10.1111/clr.267_13509.
 22. Pisulkar S.G., Mistry R.A., Nimonkar S., Dahihandekar C., Pisulkar G., Belkhode V. The Correlation of Mineral Density of Jaws With Skeletal Bone and Its Effect on Implant Stability in Osteoporotic Patients: A Review of Patient-Based Studies. Cureus. 2022 Jul 30. 14(7). e27481. doi: 10.7759/cureus.27481. PMID: 36060331; PMCID: PMC9422923.

Повернутися до номеру