Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkrainePediatricGlobal

UkrainePediatricGlobal

Журнал "Здоров`я дитини" Том 18, №5, 2023

Повернутися до номеру

Харчова непереносимість у передчасно народжених дітей: можливості додаткової діагностики

Автори: Мавропуло Т.К. (1), Хорош А.А. (2)
(1) — Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна
(2) — КНП «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Унаслідок незрілості травної системи та моторики шлунково-кишкового тракту передчасно народжені немовлята мають критичну проблему становлення адекватного ентерального харчування, яка є частою причиною шлунково-кишкових ускладнень, як-от харчова непереносимість та некротизуючий ентероколіт. Сучасні клінічні методи оцінки зрілості кишечника та готовності дитини до ентерального харчування часто є суб’єктивними, це призводить до уповільнення розширення ентерального харчування, збільшує тривалість парентерального харчування і, відповідно, терміни госпіталізації дитини. Потрібні об’єктивні методи оцінки, які б сприяли ефективній діагностиці і моніторингу харчової непереносимості у передчасно народжених дітей. Отже, метою нашого огляду був пошук та узагальнення даних літератури щодо об’єктивних методів діагностики порушеної харчової толерантності у передчасно народжених дітей, що могли б забезпечувати щоденний моніторинг, були б безпечними, економічно ефективними та легко доступними. Був здійснений пошук у базі PubMed Central® (за період 2008–2022 роки) інформації щодо використання додаткових методів дослідження для оцінки стану шлунково-кишкового тракту та моніторингу харчової переносимості у недоношених немовлят. Відповідно були проаналізовані три провідні і найбільш перспективні методи дослідження шлунково-кишкового тракту новонароджених — ультразвукове дослідження (відсутність або зворотний діастолічний кровотік в артерії пуповини, високий індекс пульсації у венозній протоці плода, показники кровотоку в верхній мезентеріальній артерії новонародженого), спектроскопія в ближньому інфрачервоному діапазоні (оцінка насичення киснем спланхнічної тканини) та аускультація кишкових шумів (фоноентерограма). Кожен з цих методів має переваги та недоліки, але у пошуках вирішення існуючих проблем останнім часом з’являється все більше досліджень щодо використання кишкових шумів (а саме їх комп’ютеризованої оцінки) як нового діагностичного інструменту. Потрібні нові дослідження та подальше вивчення кишкових шумів у недоношених новонароджених різного гестаційного віку з розробкою чітких критеріїв інтерпретації даних, щоб оцінити зрілість шлунково-кишкового тракту, створити план своєчасної діагностики харчової непереносимості та розробити алгоритм раннього втручання.

Due to the immaturity of the digestive system and gastrointestinal motility the preterm infants have a critical challenge in establishing adequate enteral nutrition, which is a frequent cause of gastrointestinal complications such as food intolerance and necrotizing enterocolitis. Modern clinical methods of assessing the maturity of the intestines and the child's readiness for enteral nutrition are subjective, this slows down the expansion of enteral nutrition, increases the duration of parenteral nutrition, and accordingly, period of a child`s hospitalizing. Objective methods of diagnosis are needed, which would contribute to the effective diagnosis and monitoring of food intolerance in preterm infants. Therefore, the purpose of our review was to search and summarize literature data on objective methods of diagnosing impaired food tolerance in premature baby, which could to provide daily monitoring, would be safe, cost-effective and easily accessible. The search was made in the PubMed Central® database (period — 2008 — 2022 years) regarding the use of additional research methods to assess the state of the gastrointestinal tract and monitor food tolerance in the premature infants. Results and their discussion. Accordingly, three leading and most promising methods of examining the newborns gastrointestinal tract were analyzed. The were ultrasound examination (absence or reverse diastolic blood flow in the umbilical artery, high pulsation index in the fetal venous duct, indicators of blood flow in the upper mesenteric artery of the newborn), near-infrared spectroscopy (estimation of oxygen saturation of splanchnic tissue), and auscultation of intestinal sounds (phonoenterogram). Each of these methods has advantages and disadvantages, but to solve these existing problems, there has been recently an increasing amount of research on the bowel sounds using (namely their computerized assessment) as a new diagnostic tool. New research and further study of intestinal murmurs in premature newborns of different gestational ages with the development of clear criteria for data interpretation are needed to assess the maturity of the gastrointestinal tract, to create a diagnosis plan of food intolerance, and to develop an algorithm for early intervention.


Ключові слова

харчова непереносимість; ультразвукове дослідження; спектроскопія в ближньому інфрачервоному діапазоні; аускультація кишкових шумів; новонароджені; передчасно народжені; огляд

food intolerance; ultrasonography (USG); near infrared spectroscopy (NIRS); auscultation of intestinal sounds; newborns; premature newborns; review


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Fanaro S. Feeding intolerance in the preterm infant. Early Hum. Dev. 2013 Oct. 89 Suppl 2. S13-20. doi: 10.1016/j.earlhumdev.2013.07.013. 
2. Indrio F., Neu J., Pettoello-Mantovani M., Marchese F., Martini S., Salatto A., Aceti A. Development of the Gastrointestinal Tract in Newborns as a Challenge for an Appropriate Nutrition: A Narrative Review. Nutrients. 2022 Mar 28. 14(7). 1405. doi: 10.3390/nu14071405.
3. World Review of Nutrition and Dietetics (Ed.) Nutritional Care of Preterm Infants, 2nd ed. S. Karger: Basel, Switzerland, 2021. Р. 459.
4. Thoene M., Anderson-Berry A. Nutrition Support Practices for Infants Born <750 Grams or <25 Weeks Gestation: A Call for More Research. Int. J. Environ Res. Public Health. 2022 Sep 2. 19(17). 10957. doi: 10.3390/ijerph191710957.
5. Македонський І.О., Мавропуло Т.К. Кишкова недостатність у немовлят з некротизуючим ентероколітом. Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. 2018. 8 (2). 111-118.
6. Rysavy M.A., Watkins P.L., Colaizy T.T., Das A. Is routine evaluation of gastric residuals for premature infants safe or effective? J. Perinatol. 2020 Mar. 40(3). 540-543. doi: 10.1038/s41372-019-0582-8. 
7. Parker L.A., Weaver M., Murgas Torrazza R.J., Shuster J., Nan Li, Krueger Ch., Neu J. JAMA Pediatr. 2019 Jun. 173(6). 534-543. Published online 2019 Apr 29. doi: 10.1001/jamapediatrics.2019.0800.
8. Torrazza R.M., Parker L.A., Li Y., Talaga E., Shuster J., Neu J. The value of routine evaluation of gastric residuals in very low birth weight infants. J. Perinatol. 2015. 35(1). 57-60. doi: 10.1038/jp.2014.147.
9. Chen S.S., Tzeng Y.L., Gau B.S., Kuo P.C., Chen J.Y. Effects of prone and supine positioning on gastric residuals in preterm infants: a time series with cross-over study. Int. J. Nurs Stud. 2013. 50(11). 1459-1467. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2013.02.009 с.
10. Metheny N.A., Stewart J., Nuetzel G., Oliver D., Clouse R.E. Effect of feeding-tube properties on residual volume measurements in tube-fed patients. JPEN J. Parenter. Enteral. Nutr. 2005. 29(3). 192-197. doi: 10.1177/0148607105029003192.
11. Sangers H., de Jong P.M., Mulder S.E., et al. Outcomes of gastric residuals whilst feeding preterm infants in various body positions. J. Neonatal Nurs. 2013. 19(6). 337-341. doi: 10.1016/j.jnn.2012.12.003.
12. Elia S., Ciarcià M., Miselli F., Bertini G., Dani C. Effect of selective gastric residual monitoring on enteral intake in preterm infants. Ital. J. Pediatr. 2022 Feb 17. 48(1). 30. doi: 10.1186/s13052-022-01208-7.
13. Terek D., Celik M., Ergin F., Erol E., Altun Koroglu O., Yalaz M., Akisu M., Kultursay N. Omitting routine gastric residual checks may help to accelerate enteral feeds and postnatal growth in stable preterm infants. JPEN J. Parenter. Enteral. Nutr. 2022 Jul. 46(5). 1198-1202. doi: 10.1002/jpen.2270.
14. Abiramalatha T., Thanigainathan S., Ninan B. Routine monitoring of gastric residual for prevention of necrotising enterocolitis in preterm infants. Cochrane Database Syst. Rev. 2019 Jul 9. 7(7). CD012937. doi: 10.1002/14651858.CD012937.pub2.
15. Parker L.A., Weaver M., Murgas Torrazza R.J., Shuster J., Li N., Krueger C., Neu J. Effect of Gastric Residual Evaluation on Enteral Intake in Extremely Preterm Infants: A Randomized Clinical Trial. JAMA Pediatr. 2019 Jun 1. 173(6). 534-543. doi: 10.1001/jamapediatrics.2019.0800.
16. Martini S., Annunziata M., Della Gatta A.N., Aceti A., Brunetti M., Pilu G., Simonazzi G., Corvaglia L. Association between Abnormal Antenatal Doppler Characteristics and Gastrointestinal Outcomes in Preterm Infants. Nutrients. 2022 Dec 2. 14(23). 5121. doi: 10.3390/nu14235121.
17. Maruyama K., Fujiu T., Inoue T., Koizumi A., Inoue F. Feeding interval and postprandial intestinal blood flow in premature infants. Pediatr. Int. 2013 Aug. 55(4). 472-6. doi: 10.1111/ped.12106.
18. van der Heide M., Hulscher J.B.F., Bos A.F., Kooi E.M.W. Near-infrared spectroscopy as a diagnostic tool for necrotizing enterocolitis in preterm infants. Pediatr. Res. 2021 Jul. 90(1). 148-155. doi: 10.1038/s41390-020-01186-8. Epub 2020 Oct 8. PMID: 33036017.
19. Surmeli Onay O., Velipasaoğlu M., Tutal M., Sarılar T.D., Cakıl Saglık A., Bilgin M., et al. The effect of drip versus intermittent feeding on splanchnic oxygenation in preterm infants with intrauterine growth restriction: a prospective randomized trial. Eur. J. Pediatr. 2023 Mar. 182(3). 1317-1328. doi: 10.1007/s00431-023-04810-x.
20. Sirota G.L., Litmanovitz I., Vider C., Arnon S., Moore S.S., Grinblatt E., et al. Regional Splanchnic Oxygenation during Continuous versus Bolus Feeding among Stable Preterm Infants. Children (Basel). 2022 May 9. 9(5). 691. doi: 10.3390/children9050691. 
21. Al-Hamad S., Hackam D.J., Goldstein S.D., Huisman T.A.G.M., Darge K., Hwang M. Contrast-Enhanced Ultrasound and Near-Infrared Spectroscopy of the Neonatal Bowel: Novel, Bedside, Noninvasive, and Radiation-Free Imaging for Early Detection of Necrotizing Enterocolitis. Am. J. Perinatol. 2018 Dec. 35(14). 1358-1365. doi: 10.1055/s-0038-1655768.
22. Oulego-Erroz I., Rodríguez-Fanjul J., Terroba-Seara S., Sorribes-Orti C., Fernandez-Fernández D., Fuentes-Martínez S., Pou-Blázquez Á. Bedside Ultrasound for Early Diagnosis of Necrotizing Enterocolitis: A Pilot Study. Am. J. Perinatol. 2022 Oct 19. doi: 10.1055/a-1925-1797. Epub ahead of print.
23. Kutsumi Y., Kanegawa N., Zeida M., Matsubara H., Murayama N. Automated Bowel Sound and Motility Analysis with CNN Using a Smartphone. Sensors (Basel). 2022 Dec 30. 23(1). 407. doi: 10.3390/s23010407. 
24. Burne L., Sitaula C., Priyadarshi A., Tracy M., Kavehei O., Hinder M., et al. Ensemble Approach on Deep and Handcrafted Features for Neonatal Bowel Sound Detection. IEEE J. Biomed. Health Inform. 2022 Oct 27. doi: 10.1109/JBHI.2022.3217559. 
25. Pan H.F., Gong G.W., Liu X.X., Chu Y.Q., Zhang C., Wang G., Jiang Z.W. Clinical research of a continuous auscultation recorder based on artificial intelligence. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2020 Nov 3. 100(40). 3157-3160. Chinese. doi: 10.3760/cma.j.cn112137-20200303-00570.
26. Redij R., Kaur A., Muddaloor P., Sethi A.K., Aedma K., Rajagopal A., et al. Practicing Digital Gastroenterology through Phonoenterography Leveraging Artificial Intelligence: Future Perspectives Using Microwave Systems. Sensors (Basel). 2023 Feb 18. 23(4). 2302. doi: 10.3390/s23042302.
27. Hill J.M., Maloney A., Stephens K., Adrezin R., Eisenfeld L. Stethoscope for monitoring neonatal abdominal sounds. Proc. IAJC-IJME Int. Conf. 2008. 9. 5-11. 
28. Sitaula C., He J., Priyadarshi A., Tracy M., Kavehei O., Hinder M., Withana A., McEwan A., Marzbanrad F. Neonatal bowel sound detection using convolutional neural network and Laplace hidden semi-Markov model. IEEE/ACM Trans. Audio Speech Lang. Process. 2022. 30. 1853-1864. doi: 10.1109/TASLP.2022.3178225. 
29. Wang N., Testa A., Marshall B.J. Development of a bowel sound detector adapted to demonstrate the effect of food intake. Biomed. Eng. Online. 2022. 21. 1. doi: 10.1186/s12938-021-00969-2.
30. Vizioli L.H., Winckler F.D., da Luz L.C., Marques G.K., Callegari-Jacques S.M., Fornari F. Abdominal Palpation Does Not Modify the Number of Bowel Sounds in Healthy Volunteers and Gastrointestinal Outpatients. Am. J. Med. Sci. 2020. 360. 378-382. doi: 10.1016/j.amjms.2020.05.041.
31. Inderjeeth A.-J., Webberley K.M., Muir J., Marshall B.J. The potential of computerised analysis of bowel sounds for diagnosis of gastrointestinal conditions: A systematic. Syst. Rev. 2018. 7. 124. doi: 10.1186/s13643-018-0789-3. 
32. Ficek J., Radzikowski K., Nowak J.K., Yoshie O., Walkowiak J., Nowak R. Analysis of Gastrointestinal Acoustic Activity Using Deep Neural Networks. Sensors (Basel). 2021 Nov 16. 21(22). 7602. doi: 10.3390/s21227602. 
33. Drake A., Franklin N., Schrock J.W., Jones R.A. Auscultation of Bowel Sounds and Ultrasound of Peristalsis Are Neither Compartmentalized Nor Correlated. Cureus. 2021 May 12. 13(5). e14982. doi: 10.7759/cureus.14982.
34. Elhardello O., Macfie J. Bowel Sounds: Is it Time for Surgeons to Hang-up their Stethoscopes? World J. Surg. Surgical Res. 2018. 1. 1066. http://www.surgeryresearchjournal.com/full-text/wjssr-v1-id1066.php#:~:text=In%20conjunction%20with%20other%20aspects,to%20hang%20up%20their%20stethoscope. 
35. Nowak J.K., Nowak R., Radzikowski K., Grulkowski I., Walkowiak J. Automated bowel sound analysis: An overview. Sensors. 2021. 21. 5294. doi: 10.3390/s21165294.
36. Ching S.S., Tan Y.K. Spectral analysis of bowel sounds in intestinal obstruction using an electronic stethoscope. World J. Gastroenterol. 2012 Sep 7. 18(33). 4585-92. doi: 10.3748/wjg.v18.i33.4585.
37. Ulusar U.D. Recovery of gastrointestinal tract motility detection using Naive Bayesian and minimum statistics. Comput. Biol. Med. 2014 Aug. 51. 223-8. doi: 10.1016/j.compbiomed.2014.05.013.
38. Read T.E., Brozovich M., Andujar J.E., Ricciardi R., Cau–shaj P.F. Bowel Sounds Are Not Associated With Flatus, Bowel Movement, or Tolerance of Oral Intake in Patients After Major Abdominal Surgery. Dis. Colon. Rectum. 2017 Jun. 60(6). 608-613. doi: 10.1097/DCR.0000000000000829.
39. Dumas J., Hill K.M., Adrezin R.S., Alba J., Curry R., Campagna E., Fernandes C., Lamba V., Eisenfeld L. Feasibility of an electronic stethoscope system for monitoring neonatal bowel sounds. Conn. Med. 2013 Sep. 77(8). 467-71. PMID: 24156174.
40. Mohnani A., Eisenfeld L. Electronic stethoscope system for monitoring and analyzing bowel sounds in real-time. Conn. Med. 2018. 82. 401-405. 
41. Ortigoza E.B., Cagle J., Chien J.H., Oh S., Brown L.S., Neu J. Electrogastrography, Near-infrared Spectroscopy, and Acoustics to Measure Gastrointestinal Development in Preterm Babies. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2018 Jun. 66(6). e146-e152. doi: 10.1097/MPG.0000000000001867.
42. Zhou P., Lu M., Chen P., Wang D., Jin Z., Zhang L. Feasibi–lity and basic acoustic characteristics of intelligent long-term bowel sound analysis in term neonates. Front. Pediatr. 2022 Nov 3. 10. 1000395. doi: 10.3389/fped.2022.1000395.

Повернутися до номеру