Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

"Pain. Joints. Spine." Том 12, №3, 2022

Back to issue

Ендоскопічна біпортальна декомпресія — сучасний метод лікування пацієнтів старшого віку з поперековим спінальним стенозом

Authors: Меленко В.І., Фіщенко Я.В., Кравчук Л.Д., Шевчук А.В., Сапоненко А.І., Щегольков Є.Е.
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics

Sections: Medical forums

print version

Актуальність. Поперековий спінальний стеноз (ПСС) — поширене дегенеративне захворювання хребта в осіб літнього віку (старше ніж 60 років). До стандартних хірургічних варіантів лікування поперекового стенозу входять відкрита декомпресійна ламінектомія, форамінотомія та спондилодез за допомогою металоконструкцій, які можуть бути рекомендовані при остео–порозі. На сьогодні золотим стандартом лікування ПСС, резистентного до консервативного лікування, вважають ламінектомію зі збереженням фасеток та транспедикулярною фіксацією.
Мета дослідження: оцінити ранні та віддалені результати лікування, а також ускладнення у пацієнтів з ПСС, яким провели інтерламінарну декомпресію з використанням біпортальної ендоскопії.
Матеріал дослідження. Здійснено аналіз результатів лікування 68 пацієнтів (середній вік 57 ± 12 року) з ПСС на рівні L3 ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue