Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 18, №7, 2022

Повернутися до номеру

Медулярний рак щитоподібної залози: трохи історії

Автори: Рибаков С.Й.
м. Вашингтон, США

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

В огляді літератури представлена історія розвитку сучасних уявлень про медулярний рак щитоподібної залози, яка налічує трохи більше п’ятдесяти років. Вона демонструє вражаючі досягнення сучасної науки, які дозволили протягом короткого проміжку часу перейти від клініко-морфологічних описів окремих випадків та варіантів захворювань до вивчення та з’ясування механізмів їх розвитку на молекулярно-генетичному рівні. Значною мірою це стало можливим завдяки відкриттю низки поєднаних форм ендокринної патології, зокрема синдромів множинної ендокринної неоплазії, серед яких провідна роль належить медулярному раку щитоподібної залози. На основі досягнень у цій галузі було запропоновано спосіб хірургічної корекції медулярного раку ще до його виникнення, що знаменувало появу нового напрямку у хірургії — профілактичної хірургії. Історія вивчення медулярного раку щитоподібної залози розпочинається з відкриття окремої популяції клітин, присутніх у невеликій кількості тканини щитоподібної залози. У своєму повідомленні, зробленому на засіданні Королівського товариства лікарів у Лондоні 27 січня 1876 року, «Про мікроскопічну будову щитоподібної залози собак» E. Cresswell Barber вперше описав наявність у залозі скупчень незвичайних клітин, які морфологічно відрізнялися від відомих фолікулярних клітин. Нині формується новий напрямок клінічної хірургії — профілактична хірургія. Основним принципом профілактичної хірургії є видалення того чи іншого органа, якщо доведено абсолютний ризик розвитку у ньому конкретного патологічного процесу. У ситуації, що розглядається, таким є медулярний рак щитоподібної залози, який виникає у 100 % осіб, які є спадковими носіями мутантного RET-протоонкогена. Подібна можливість існує для осіб з деякими формами колоректального раку, злоякісними пухлинами молочної залози, яєчників, при яких доведено їхнє спадкове походження на ґрунті виявлених мутацій певних генів. Резекція кишечника, мастектомія, оваріектомія призводять до ліквідації потенційної загрози розвитку пухлини або видалення її in situ, коли вона ще не набула характеру сформованого злоякісного новоутворення.

The literature review presents the history on the deve­lopment of modern ideas about medullary thyroid cancer, which is a little more than fifty years. It demonstrates the impressive achievements of modern science, which made it possible to move from clinical and morphological descriptions of individual cases and variants of diseases to studying and elucidating the mechanisms of their development at the molecular genetic level within a short period of time. To a large extent, this became possible thanks to the discovery of a number of combined forms of endocrine pathology, in particular multiple endocrine neoplasia syndromes among which medullary thyroid cancer plays a leading role. Based on achievements in this field, a method of surgical correction of medullary cancer even before its occurrence was proposed, which marked the emergence of a new direction in surgery — a preventive surgery. The history of studying medullary thyroid cancer begins with the discovery of a separate population of cells present in a small amount of thyroid tissue. In his report made at the meeting of the Royal College of Physicians in London on January 27, 1876, called Contribution to the minute anatomy of the thyroid of the dog, E. Cresswell Barber first described the presence of clusters of unusual cells in the gland, which morphologically differed from the known follicular cells. Currently, a new direction of clinical surgery is being formed — a preventive surgery. The basic principle of prophylactic surgery is the removal of one or another organ, if the absolute risk of developing a specific pathological process in it is proven. In the situation under consideration, this is medullary thyroid cancer, which occurs in 100 % of individuals who are hereditary carriers of the mutant RET proto-oncogene. A similar risk exists for persons with some forms of colorectal cancer, malignant tumors of the mammary gland, ovaries in which their hereditary origin has been proven on the basis of detected mutations of certain genes. Intestinal resection, mastectomy, oophorectomy lead to the elimination of the potential threat of tumor development or its removal in situ, when it has not yet acquired the nature of a formed malignant neoplasm.


Ключові слова

щитоподібна залоза, медулярний рак, історія

thyroid gland; medullary cancer; history


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Barber E. Contribution to the minute anatomy of the thyroid of the dog. Proc. Roy. Soc. London. 1876. 24. 240-243. https://www.jstor.org/stable/109205.
 2. Nonindez J. The origin of the “parafollicular cells”, a second epithelial component of the thyroid gland of the dog. Am. J. Anat. 1932. 49(3). 479-505. DOI: 10.1002/aja.1000490307.
 3. Nonindez J. Farther observations of the parafollicular cells of the mammalian thyroid. Anat. Res. 1932. 53. 339-347. https://doi.org/10.1002/ar.1090530306.
 4. Nonindez J. The “parenchymatous cells” of Barber the “protoplasma reiche Zellin” of Hurtle and the “paraphollicular cells” of the mammalian thyroid. Anat. Res. 1935. 56. 131-141.
 5. Roediger W.E. The oxyphil and C cells of the human thyroid gland. A cytochemical and histopathologic review. Cancer. 1975. 36(5). 1758-70. doi: 10.1002/1097-0142(197511)36:5<1758::aid-cncr2820360531>3.0.co. 2-j. PMID: 53094.
 6. Pearse A.G. The cytochemistry of the thyroid C cells and their relationship to calcitonin. Proc. R. Soc. Lond. B. Biol. Sci. 1966. 164(996). 478-87. doi: 10.1098/rspb.1966.0044. PMID: 4379579.
 7. Cote G.J., Grubbs E.G., Hofmann M.C. Thyroid C-Cell Biology and Oncogenic Transformation. Recent Results Cancer Res. 2015. 204. 1-39. doi: 10.1007/978-3-319-22542-5_1. PMID: 26494382; PMCID: PMC5640981.
 8. Tashjian A.H. Jr, Wolfe H.J., Voelkel E.F. Human calcitonin. Immunologic assay, cytologic localization and studies on medullary thyroid carcinoma. Am. J. Med. 1974. 56(6). 840-9. doi: 10.1016/0002-9343(74)90813-4. PMID: 4598527.
 9. Wolfe H.J., DeLellis R.A., Voelkel E.F., Tashjian A.H. Jr. Distribution of calcitonin-containing cells in the normal neonatal human thyroid gland: a correlation of morphology with peptide content. J. Clin. Endocrinol. Metab. 1975. 41(06). 1076-81. doi: 10.1210/jcem-41-6-1076. PMID: 1206094.
 10. McMillan P.J., Hooker W.M., Deptos L.J. Distribution of calcitonin-containing cells in the human thyroid. Am. J. Anat. 1974. 140(1). 73-9. doi: 10.1002/aja.1001400106. PMID: 4824765.
 11. Copp O. Evidence for calcitonin: a new hormone from the parathyroid that lowers blood calcium. Endocrinology. 1962. 70. 638-649. https://doi.org/10.1210/endo-70-5-638.
 12. Foster G.V., Macintyre I., Pearse A.G. Calcitonin production and the mitochondrion-rich cells of the dog thyroid. Nature. 1964. 203. 1029-30. doi: 10.1038/2031029a0. PMID: 14223068. 
 13. Bussolati G., Pearse A.G. Immunofluorescent localization of calcitonin in the ’C’ cells of pig and dog thyroid. J. Endocrinol. 1967. 37(2). 205-9. doi: 10.1677/joe.0.0370205. PMID: 5334670.
 14. Pearse A.G. Common cytochemical and ultrastructural characteristics of cells producing polypeptide hormones (the APUD series) and their relevance to thyroid and ultimobranchial C cells and calcitonin. Proc. R. Soc. Lond. B. Biol. Sci. 1968. 170(1018). 71-80. doi: 10.1098/rspb.1968.0025. PMID: 4384885.
 15. Pearse A.G. The cytochemistry and ultrastructure of polypeptide hormone-producing cells of the APUD series and the embryologic, physiologic and pathologic implications of the concept. J. Histochem. Cytochem. 1969. 17(5). 303-13. doi: 10.1177/17.5.303. PMID: 4143745.
 16. Champaneria M.C., Modlin I.M., Kidd M., Eick G.N. Friedrich Feyrter: a precise intellect in a diffuse system. Neuroendocrinology. 2006. 83(5-6). 394-404. doi: 10.1159/000096050. 
 17. Feyrter F., Hartmann G. On the carcinoid growth form of the carcinoma mammae, especially the carcinoma solidum (gelatinosum) mammae. Frankf. Z. Pathol. 1963. 73. 24-39 (in German). PMID: 14097474.
 18. Utekhin V.I., Churilin L.P. Professor Anthony Guy Everson Pierce: on the centenary of his birth. Crimean Journal of Experimental and Clinical Medicine. 2016. 6(4). 83-90. (in Russian)
 19. Pierce A. Histochemistry theoretical and applied. M.: Foreign Literature, 1962. 964. (in Russian)
 20. Bussolati G. C and APUD cells and endocrine tumours. Pearse’s laboratory in the years 1965-1969: a personal recollection. Endocr. Pathol. 2014. 25(2). 133-40. doi: 10.1007/s12022-014-9311-1. PMID: 24756777.
 21. Hazard J.B., Hawk W.A., Crile G. Jr. Medullary (solid) carcinoma of the thyroid; a clinicopathologic entity. J. Clin. Endocrinol. Metab. 1959. 19(1). 152-61. doi: 10.1210/jcem-19-1-152. PMID: 13620740.
 22. Hazard J.B. The C cells (parafollicular cells) of the thyroid gland and medullary thyroid carcinoma. A review. Am. J. Pathol. 1977. 88(1). 213-50. PMID: 18012; PMCID: PMC2032150.
 23. Jajuet A. Ein fall von metastasierenden amyloidtumoren (lymphosarcoma). Vircows Arch. 1906. 185. 251-267. DOI: 10.1007/BF01948712.
 24. Horn R. Carcinoma of the thyroid. Descriotion of the distinctive morphological variant and report of 7 cases. Cancer. 1951. 4. 697-707.
 25. Brandenburg W. Metastasizing amyloid goiter. Zentralbl. Allg. Pathol. 1954. 91(9-11). 422-8. PMID: 13170542. (in German)
 26. Nosé V., Volante M., Papotti M. Hyalinizing trabecular tumor of the thyroid: an update. Endocr. Pathol. 2008. 19(1). 1-8. doi: 10.1007/s12022-007-9002-2. PMID: 17960500.
 27. Williams E.D. Histogenesis of medullary carcinoma of the thyroid. J. Clin. Pathol. 1966. 19(2). 114-8. doi: 10.1136/jcp.19.2.114. PMID: 5948665; PMCID: PMC473198. 
 28. Meyer J. Fine structure of two amyloid-forming medullary carcinoma of the thyroid. Cancer. 1968. 21(3). 406-425. https://doi.org/10.1002/1097-0142(196803)21:3<406::AID-CNCR2820210310>3.0.CO. 2-6.
 29. Meyer J.S., Abdel-Bari W. Granules and thyrocalcitonin-like activity in medullary carcinoma of the thyroid gland. N. Engl. J. Med. 1968. 278(10). 523-9. doi: 10.1056/NEJM196803072781002. PMID: 5637238. 
 30. Melvin K.E., Tashjian A.H. Jr. The syndrome of excessive thyrocalcitonin produced by medullary carcinoma of the thyroid. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1968. 59(4). 1216-22. doi: 10.1073/pnas.59.4.1216. PMID: 5240025; PMCID: PMC224854. 
 31. Cunliffe W.J., Hudgson P., Fulthorpe J.J., Black M.M., Hall R., Johnston I.D., Shuster S. A calcitonin-secreting medullary thyroid carcinoma associated with mucosal neuromas, marfanoid features, myopathy and pigmentation. Am. J. Med. 1970. 48(1). 120-6. doi: 10.1016/0002-9343(70)90106-3. PMID: 5415403.
 32. Albores-Saavedra J., Rose G.G., Ibanez M.L., Russell W.O., Grey C.E., Dmochowski L. The amyloid in solid carcinoma of the thyroid gland. Staining characteristics, tissue culture, and electron microscopic observations. Lab. Invest. 1964. 13. 77-93. PMID: 14104480.
 33. Hirsch P.F., Voelkel E.F., Munson P.L. Thyrocalcitonin: hypocalcemic hypophosphatemic principle of the thyroid gland. Science. 1964. 146(3642). 412-3. doi: 10.1126/science.146.3642.412. PMID: 14186470.
 34. Williams E.D., Karim S.M., Sandler M. Prostaglandin secretion by medullary carcinoma of the thyroid. A possible cause of the associated idarrhoea. Lancet. 1968. 1(7532). 22-3. doi: 10.1016/s0140-6736(68)90010-x. PMID: 4169067.
 35. Melvin K. Cushing’s syndrome caused by ACTH- and calcitonin secreting medullary carcinoma of the thyroid. Metabolism. 1970. 19(10). 831-838. https://doi.org/10.1016/0026-0495(70)90080-6.
 36. Lairmore T.C., Wells S.A. Jr. Medullary carcinoma of the thyroid: current diagnosis and management. Semin. Surg. Oncol. 1991. 7(2). 92-9. doi: 10.1002/ssu.2980070209. PMID: 2034946.
 37. Baylin S.B., Beaven M.A., Buja L.M., Keiser H.R. Histaminase activity: a biochemical marker for medullary carcinoma of the thyroid. Am. J. Med. 1972. 53(6). 723-33. doi: 10.1016/0002-9343(72)90189-1. PMID: 4628882. 
 38. Ishikawa N., Hamada S. Association of medullary carcinoma of the thyroid with carcinoembryonic antigen. Br. J. Cancer. 1976. 34(2). 111-5. doi: 10.1038/bjc.1976.133. PMID: 962990; PMCID: PMC2025162.
 39. Wells S.A. Jr, Haagensen D.E. Jr, Linehan W.M., Farrell R.E., Dilley W.G. The detection of elevated plasma levels of carcinoembryonic antigen in patients with suspected or established medullary thyroid carcinoma. Cancer. 1978. 42(3 Suppl). 1498-503. doi: 10.1002/1097-0142(197809)42:3+<1498::aid-cncr2820420821>3.0.co. 2-t. PMID: 709521.
 40. Cooper C.W., Schwesinger W.H., Mahgoub A.M., Ontjes D.A. Thyrocalcitonin: stimulation of secretion by pentagastrin. Science. 1971. 172(3989). 1238-40. doi: 10.1126/science.172.3989.1238. PMID: 5576157.
 41. Hennessy J.F., Gray T.K., Cooper C.W., Ontjes D.A. Stimulation of thyrocalcitonin secretion by pentagastrin and calcium in 2 patients with medullary carcinoma of the thyroid. J. Clin. Endocrinol. Metab. 1973. 36(1). 200-3. doi: 10.1210/jcem-36-1-200. PMID: 4681885.
 42. Hennessy J.F., Wells S.A. Jr, Ontjes D.A., Cooper C.W. A comparison of pentagastrin injection and calcium infusion as provocative agents for the detection of medullary carcinoma of the thyroid. J. Clin. Endocrinol. Metab. 1974. 39(3). 487-95. doi: 10.1210/jcem-39-3-487. PMID: 4471967. 
 43. Wells S.A. Jr, Ontjes D.A., Cooper C.W., Hennessy J.F., Ellis G.J., McPherson H.T., Sabiston D.C. Jr. The early diagnosis of medullary carcinoma of the thyroid gland in patients with multiple endocrine neoplasia type II. Ann. Surg. 1975. 182(4). 362-70. doi: 10.1097/00000658-197510000-00002. PMID: 1180576; PMCID: PMC1343993.
 44. Eisenberg R., Wallerstein H. Pheochromocytoma of suprarenal medulla. Arch. Pathol. Lab. Med. 1992. 14. 818-836. 
 45. DeCourcy J., DeCourcy C. Pheochromocytoma and general practitioner. Cincinati: Barley Newman Publishing Co., 1952. 163. 
 46. Manning P., Molnar G., Black B. Pheochromocytoma, hyperparathyroidism and thyroid carcinoma occurring coincidentaly. N. Engl. J. Med. 1963. 268. 68-72. DOI: 10.1056/NEJM196301102680202.
 47. Sipple J. The association of pheochromocytoma with carcinoma of the thyroid gland. Am. J. Mel. 1961. 31. 163-166. https://doi.org/10.1016/0002-9343(61)90234-0.
 48. Cushman P. Jr. Familial endocrine tumors;  report of two unrelated kindred affected with pheochromocytomas, one also with multiple thyroid carcinomas. Am. J. Med. 1962. 32. 352-60. doi: 10.1016/0002-9343(62)90126-2. PMID: 13882784. 
 49. Alsanea O., Clark O.H. Familial thyroid cancer. Curr. Opin. Oncol. 2001. 13(1). 44-51. doi: 10.1097/00001622-200101000-00009. PMID: 11148685.
 50. Schimke R.N., Hartmann W.H. Familial amyloid-producing medullary thyroid carcinoma and pheochromocytoma. A distinct genetic entity. Ann. Intern. Med. 1965. 63(6). 1027-39. doi: 10.7326/0003-4819-63-6-1027. PMID: 5844561.
 51. Williams E.D. A review of 17 cases of carcinoma of the thyroid and pheochromocytoma. J. Clin. Pathol. 1965. 18(3). 288-92. doi: 10.1136/jcp.18.3.288. PMID: 14304238; PMCID: PMC472926.
 52. Wermer P. Genetic aspects of adenomatosis of endocrine glands. Am. J. Med. 1954 Mar. 16(3). 363-71. doi: 10.1016/0002-9343(54)90353-8. PMID: 13138607.
 53. Steiner A.L., Goodman A.D., Powers S.R. Study of a kindred with pheochromocytoma, medullary thyroid carcinoma, hyperparathyroidism and Cushing’s disease: multiple endocrine neoplasia, type 2. Medicine (Baltimore). 1968. 47(5). 371-409. doi: 10.1097/00005792-196809000-00001. PMID: 4386574.
 54. Gorlin R.J., Sedano H.O., Vickers R.A., Cervenka J. Multiple mucosal neuromas, pheochromocytoma and medullary carcinoma of the thyroid — a syndrome. Cancer. 1968. 22(2). 293-9 passim. doi: 10.1002/1097-0142(196808)22:2<293::aid-cncr2820220206>3.0.co. 2-r. PMID: 5660196.
 55. Schimke R.N., Hartmann W.H., Prout T.E., Rimoin D.L. Syndrome of bilateral pheochromocytoma, medullary thyroid carcinoma and multiple neuromas. A possible regulatory defect in the differentiation of chromaffin tissue. N. Engl. J. Med. 1968. 279(1). 1-7. doi: 10.1056/NEJM196807042790101. PMID: 4968712.
 56. Chong G. Medullary carcinoma of the thyroid gland. Cancer. 1975. 35. 695-704.
 57. Farndon J.R., Leight G.S., Dilley W.G., Baylin S.B., Smallridge R.C., Harrison T.S., Wells S.A. Jr. Familial medullary thyroid carcinoma without associated endocrinopathies: a distinct clinical entity. Br. J. Surg. 1986. 73(4). 278-81. doi: 10.1002/bjs.1800730411. PMID: 3697657.
 58. Alsanea O., Clark O.H. Familial thyroid cancer. Curr. Opin. Oncol. 2001. 13(1). 44-51. doi: 10.1097/00001622-200101000-00009. PMID: 11148685. 
 59. McHenry C.R., Oppenheim D.S., Murphy T., Broughan T., Vogt D., Goldfarb W.B. Familial nonmultiple endocrine neoplasia medullary thyroid carcinoma: an evolving clinical entity. Surgery. 1992. 112(4). 728-32; discussion 732-3. Erratum in: Surgery. 1992 Dec. 112(6). 1165. PMID: 1411944.
 60. Mathew C.G., Chin K.S., Easton D.F., Thorpe K., Carter C., Liou G.I., Fong S.L., et al. A linked genetic marker for multiple endocrine neoplasia type 2A on chromosome 10. Nature. 1987. 328(6130). 527-8. doi: 10.1038/328527a0. PMID: 2886917.
 61. Simpson N.E., Kidd K.K., Goodfellow P.J., McDermid H., Myers S., Kidd J.R., Jackson C.E., et al. Assignment of multiple endocrine neoplasia type 2A to chromosome 10 by linkage. Nature. 1987. 328(6130). 528-30. doi: 10.1038/328528a0. PMID: 2886918.
 62. Wells S.A. Jr, Pacini F., Robinson B.G., Santoro M. Multiple endocrine neoplasia type 2 and familial medullary thyroid carcinoma: an update. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2013. 98(8). 3149-64. doi: 10.1210/jc.2013-1204. 
 63. Donis-Keller H., Dou S., Chi D., Carlson K.M., Toshima K., Lairmore T.C., Howe J.R., et al. Mutations in the RET proto-oncogene are associated with MEN 2A and FMTC. Hum. Mol. Genet. 1993. 2(7). 851-6. doi: 10.1093/hmg/2.7.851. PMID: 8103403.
 64. Mulligan L.M., Kwok J.B., Healey C.S., Elsdon M.J., Eng C., Gardner E., Love D.R., et al. Germ-line mutations of the RET proto-oncogene in multiple endocrine neoplasia type 2A. Nature. 1993. 363(6428). 458-60. doi: 10.1038/363458a0. PMID: 8099202. 
 65. Hofstra R.M., Landsvater R.M., Ceccherini I., Stulp R.P., Stelwagen T., Luo Y., Pasini B., et al. A mutation in the RET proto-oncogene associated with multiple endocrine neoplasia type 2B and sporadic medullary thyroid carcinoma. Nature. 1994. 367(6461). 375-6. doi: 10.1038/367375a0. PMID: 7906866.
 66. Takahashi M., Ritz J., Cooper G.M. Activation of a novel human transforming gene, ret, by DNA rearrangement. Cell. 1985. 42(2). 581-8. doi: 10.1016/0092-8674(85)90115-1. PMID: 2992805. 
 67. Eng C., Smith D.P., Mulligan L.M., Nagai M.A., Healey C.S., Ponder M.A., Gardner E., et al. Point mutation within the tyrosine kinase domain of the RET proto-oncogene in multiple endocrine neoplasia type 2B and related sporadic tumours. Hum. Mol. Genet. 1994. 3(2). 237-41. doi: 10.1093/hmg/3.2.237. 
 68. Ogilvie J.B., Kebebew E. Indication and timing of thyroid surgery for patients with hereditary medullary thyroid cancer syndromes. J. Natl. Compr. Canc. Netw. 2006. 4(2). 139-47. doi: 10.6004/jnccn.2006.0014. PMID: 16451770.
 69. Sakorafas G.H., Friess H., Peros G. The genetic basis of hereditary medullary thyroid cancer: clinical implications for the surgeon, with a particular emphasis on the role of prophylactic thyroidectomy. Endocr. Relat. Cancer. 2008. 15(4). 871-84. doi: 10.1677/ERC-08-0098. PMID: 19015274.
 70. Shuman A.G., Shaha A.R., Tuttle R.M., Fins J.J., Morris L.G. Medullary thyroid carcinoma: ethical issues for the surgeon. Ann. Surg. Oncol. 2012. 19(7). 2102-7. doi: 10.1245/s10434-012-2235-4. 
 71. Elisei R., Romei C., Renzini G., Bottici V., Cosci B., Molinaro E., Agate L., et al. The timing of total thyroidectomy in RET gene mutation carriers could be personalized and safely planned on the basis of serum calcitonin: 18 years experience at one single center. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2012. 97(2). 426-35. doi: 10.1210/jc.2011-2046. 
 72. Shepet K., Alhefdhi A., Lai N., Mazeh H., Sippel R., Chen H. Hereditary medullary thyroid cancer: age-appropriate thyroidectomy improves disease-free survival. Ann. Surg. Oncol. 2013. 20(5). 1451-5. doi: 10.1245/s10434-012-2757-9. 
 73. Wang T.S., Opoku-Boateng A., Roman S.A., Sosa J.A. Prophylactic thyroidectomy: who needs it, when, and why. J. Surg. Oncol. 2015. 111(1). 61-5. doi: 10.1002/jso.23697. 
 74. Wells S.A. Jr, Asa S.L., Dralle H., Elisei R., Evans D.B., Gagel R.F., Lee N., et al.; American Thyroid Association Guidelines Task Force on Medullary Thyroid Carcinoma. Revised American Thyroid Association guidelines for the management of medullary thyroid carcinoma. Thyroid. 2015. 25(6). 567-610. doi: 10.1089/thy.2014.0335. PMID: 25810047; PMCID: PMC4490627.
 75. Matsushita R., Nagasaki K., Todauki T. Present status of prophylactic thyroidectomy in pediatric multiple endocrine neoplasia type 2: A Nation wide survey 1997-2017. J. Pediat. Endocrinol. Metab. 2019. 32(6). 585-595. https://doi.org/10.1515/jpem-2018-0444.
 76. Skinner M.A., Moley J.A., Dilley W.G., Owzar K., Debenedetti M.K., Wells S.A. Jr. Prophylactic thyroidectomy in multiple endocrine neoplasia type 2A. N. Engl. J. Med. 2005. 353(11). 1105-13. doi: 10.1056/NEJMoa043999. PMID: 16162881.

Повернутися до номеру