Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 18, №7, 2022

Повернутися до номеру

Роль вітаміну D у лікуванні депресії у хворих на автоімунний тиреоїдит і гіпотиреоз серед населення західноукраїнської популяції

Автори: Iryna Kamyshna
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ternopil, Ukraine

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Вступ. Тиреоїдит Хашимото — одне з найчастіших ендокринних захворювань, що може призвести до гіпотиреозу. Це захворювання також є одним з найбільш поширених автоімунних захворювань. Пацієнти з гіпотиреозом часто відчувають ознаки депресії, яка переважає серед інших симптомів гіпотиреозу. Дані останніх досліджень довели, що дефіцит вітаміну D може викликати прояви депресії в населення. Метою нашої роботи є вивчення впливу холекальциферолу в пацієнтів з автоімунним тиреоїдитом (АІТ) і гіпотиреозом у західноукраїнській популяції на рівень депресії у цих хворих. Матеріали та методи. У дослідження було включено 56 пацієнтів з гіпотиреозом, спричиненим АІТ. Ми визначали наявність депресії за допомогою шкали депресії Гамільтона. Обстеження проводили на початку й наприкінці 12-тижневого лікування. Результати. У пацієнтів першої групи, які отримували холекальциферол і L-тироксин, рівень депресії за шкалою депресії Гамільтона знизився на 40 %, тоді як у пацієнтів, які отримували тільки L-тироксин, рівень депресії знизився на 25 %. Крім того, спостерігалася вірогідна різниця між пацієнтами першої і другої груп після лікування (р = 0,003). При аналізі ефекту лікування в пацієнтів першої групи з додатковим призначенням холекальциферолу на тлі L-тироксину у 21,4 % пацієнтів зникли прояви депресії. Крім того, спостерігалося зниження рівня депресії в решти пацієнтів цієї групи. Так, у пацієнтів ступінь вираженості депресивних проявів зменшився від середньої тяжкості до легкого депресивного розладу. При цьому після лікування лише L-тироксином частота депресивних розладів середнього ступеня тяжкості знизилася з 78,6 до 35,7 %, але повного зникнення депресії в цієї групи пацієнтів після лікування не спостерігалося. Висновок. Пацієнтам з автоімунним тиреоїдитом і гіпотиреозом слід додатково призначати препарати вітаміну D, які справляють позитивний вплив на депресивні розлади.

Background. Hashimoto’s thyroiditis is known to be an essential endocrine disease that affects the population and may lead to hypothyroidism. This disease is one of the most common autoimmune diseases. Hypothyroid patients frequently experience signs of depression, which is prevalent among other symptoms in hypothyroidism. Data from recent research has proved that vitamin D deficiency may cause depression manifestations in the population. The aim of our work is to study the effect of cholecalciferol on the level of depression in the Western Ukrainian population with autoimmune thyroiditis and hypothyroidism. Materials and methods. The study included 56 patients with hypothyroidism caused by autoimmune thyroiditis. We identified the severity of depression levels using the Hamilton Depression Rating Scale. Examinations were performed at the beginning and by the end of a 12-week treatment. Results. In patients of group 1 who received cholecalciferol and L-thyroxine, the level of depression on the Hamilton Depression Rating Scale decreased by 40 %, while in those who received only L-thyroxine, by 25 %. In addition, there was a significant difference between patients in groups 1 and 2 after treatment (p = 0.003). That is, additional cholecalciferol on the background of L-thyroxine was more effective than therapy with L-thyroxine alone. Analysis of the effect of treatment in group 1 with the additional administration of cholecalciferol on the background of L-thyroxine has shown that depression disappeared in 21.4 % of patients. In addition, there was a decrease in depression in other participants from this group. Thus, in the remaining patients, the severity of depressive manifestations decreased from moderate to mild depressive disorder. At the same time, after treatment with L-thyroxine alone, depressive disorder of moderate severity decreased from 78.6 to 35.7 %, but complete disappearance of depression in this group of patients after treatment was not observed. Conclusions. Vitamin D supplementation should be administered in patients suffering from autoimmune thyroiditis and hypothyroidism, which may correct depression disorders.


Ключові слова

депресія; автоімунний тиреоїдит; гіпоти­реоз; вітамін D

depression; autoimmune thyroiditis; hypothyroidism; vitamin D


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Klubo-Gwiezdzinska J., Wartofsky L. Hashimoto thyroiditis: an evidence-based guide to etiology, diagnosis and treatment. Pol. Arch. Intern. Med. 2022. 132(3). 16222. doi: 10.20452/pamw. 16222. 
 2. Gorkhali B., Sharma S., Amatya M., Acharya D., Sharma M. Anxiety and Depression among Patients with Thyroid Function Disorders. J. Nepal. Health Res. Counc. 2020. 18(3). 373-378. doi: 10.33314/jnhrc.v18i3.2499. PMID: 33210626.
 3. Ittermann T., Völzke H., Baumeister S.E., Appel K., Grabe H.J. Diagnosed thyroid disorders are associated with depression and anxiety. Soc. Psychiatry Psychiatr. Epidemiol. 2015. 50(9). 1417-25. doi: 10.1007/s00127-015-1043-0. 
 4. Krysiak R., Kowalcze K., Okopień B. The impact of exogenous vitamin D on thyroid autoimmunity in euthyroid men with autoimmune thyroiditis and early-onset androgenic alopecia. Pharmacol. Rep. 2021. doi: 10.1007/s43440-021-00295-3. Epub ahead of print. PMID: 34106452.
 5. Erensoy H. The association between anxiety and depression with 25(OH)D and thyroid stimulating hormone levels. Neurosciences (Riyadh). 2019. 24(4). 290-295. doi: 10.17712/nsj.2019.4.20190028. PMID: 31872808; PMCID: PMC8015556.
 6. Pankiv I.V. Effect of vitamin D supplementation on insulin resistance in patients with hypothyroidism. International Journal of Endocrinology (Ukraine). 2017. 13(6). 455-458. DOI: 10.22141/2224-0721.13.6.2017.112892.
 7. Casseb G.A.S., Kaster M.P., Rodrigues A.L.S. Potential Role of Vitamin D for the Management of Depression and Anxiety. CNS Drugs. 2019. 33(7). 619-637. doi: 10.1007/s40263-019-00640-4. PMID: 31093951.
 8. Garber J.R., Cobin R.H., Gharib H., Hennessey J.V., Klein I., Mechanick J.I. et al. Clinical practice guidelines for hypothyroidism in adults: cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologists and the American Thyroid Association. Endocr. Pract. 2012. 18(6). 988-1028. doi: 10.4158/EP12280.GL. 
 9. Blacker D. Rating Scales in Psychiatry. In: Sadock B.J., Sadock V.A., Eds. ComprehensiveTextbook ofPsychiatry (8th). Philadelphia: Lippincott Williams& Wilkins, 2007. Р. 929-943
 10. Leyhe T., Müssig K. Cognitive and affective dysfunctions in autoimmune thyroiditis. Brain Behav. Immun. 2014. 41. 261-6. doi: 10.1016/j.bbi.2014.03.008. Epub 2014 Mar 29. PMID: 24685840.
 11. Siegmann E.M., Müller H.H.O., Luecke C., Philipsen A., Kornhuber J., Grömer T.W. Association of Depression and Anxiety Disorders With Autoimmune Thyroiditis: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Psychiatry. 2018. 75(6). 577-584. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2018.0190. 
 12. Holick M.F., Binkley N.C., Bischoff-Ferrari H.A., Gordon C.M., Hanley D.A., Heaney R.P., Murad M.H., Weaver C.M. Guidelines for preventing and treating vitamin D deficiency and insufficiency revisited. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2012. 97(4). 1153-8. doi: 10.1210/jc.2011-2601.
 13. Wang S., Liu Y., Zhao N., Cui X., Huang M., Li Y., Shan Z., Teng W. IL-34 Expression Is Reduced in Hashimoto’s Thyroiditis and Associated With Thyrocyte Apoptosis. Front Endocrinol (Lausanne). 2018. 9. 629. doi: 10.3389/fendo.2018.00629. PMID: 30405534; PMCID: PMC6206842.
 14. Kust D., Matesa N. The impact of familial predisposition on the development of Hashimoto’s thyroiditis. Acta Clin. Belg. 2020. 75(2). 104-108. doi: 10.1080/17843286.2018.1555115. 
 15. Cai Y.J., Wang F., Chen Z.X., Li L., Fan H., Wu Z.B., Ge J.F. et al. Hashimoto’s thyroiditis induces neuroinflammation and emotional alterations in euthyroid mice. J. Neuroinflammation. 2018. 15(1). 299. doi: 10.1186/s12974-018-1341-z. PMID: 30373627; PMCID: PMC6206655.
 16. Roehlen N., Doering C., Hansmann M.L., Gruenwald F., Vorlaender C., Bechstein W.O. et al. Vitamin D, FOXO3a, and Sirtuin1 in Hashimoto’s Thyroiditis and Differentiated Thyroid Cancer. Front Endocrinol (Lausanne). 2018. 9. 527. doi: 10.3389/fendo.2018.00527. PMID: 30271381; PMCID: PMC6142903.
 17. Häusler D., Weber M.S. Vitamin D Supplementation in Central Nervous System Demyelinating Disease-Enough Is Enough. Int. J. Mol. Sci. 2019. 20(1). 218. doi: 10.3390/ijms20010218. PMID: 30626090; PMCID: PMC6337288.
 18. Kalueff A.V., Tuohimaa P. Neurosteroid hormone vitamin D and its utility in clinical nutrition. Curr. Opin. Clin. Nutr. Metab. Care. 2007. 10(1). 12-9. doi: 10.1097/MCO.0b013e328010ca18. PMID: 17143049.
 19. Bertone-Johnson E.R. Vitamin D and the occurrence of depression: causal association or circumstantial evidence? Nutr. Rev. 2009. 67(8). 481-92. doi: 10.1111/j.1753-4887.2009.00220.x. PMID: 19674344; PMCID: PMC2950608.
 20. Patrick R.P., Ames B.N. Vitamin D hormone regulates serotonin synthesis. Part 1: relevance for autism. FASEB J. 2014. 28(6). 2398-413. doi: 10.1096/fj.13-246546. 
 21. Pertile R.A.N., Cui X., Hammond L., Eyles D.W. Vitamin D regulation of GDNF/Ret signaling in dopaminergic neurons. FASEB J. 2018. 32(2). 819-828. doi: 10.1096/fj.201700713R. 
 22. Moradi H., Sohrabi M., Taheri H., Khodashenas E., Movahedi A. The effects of different combinations of perceptual-motor exercises, music, and vitamin D supplementation on the nerve growth factor in children with high-functioning autism. Complement Ther. Clin. Pract. 2018. 31. 139-145. doi: 10.1016/j.ctcp.2018.02.005. 
 23. Sepehrmanesh Z., Kolahdooz F., Abedi F., Mazroii N., Assarian A., Asemi Z., Esmaillzadeh A. Vitamin D Supplementation Affects the Beck Depression Inventory, Insulin Resistance, and Biomarkers of Oxidative Stress in Patients with Major Depressive Disorder: A Randomized, Controlled Clinical Trial. J. Nutr. 2016. 146(2). 243-8. doi: 10.3945/jn.115.218883. 
 24. Cheng Y.C., Huang Y.C., Huang W.L. The effect of vitamin D supplement on negative emotions: A systematic review and meta-analysis. Depress Anxiety. 2020. 37(6). 549-564. doi: 10.1002/da.23025. 
 25. Lopez R.B., Denny B.T., Fagundes C.P. Neural mechanisms of emotion regulation and their role in endocrine and immune functioning: A review with implications for treatment of affective disorders. Neurosci. Biobehav. Rev. 2018. 95. 508-514. doi: 10.1016/j.neubiorev.2018.10.019. 
 26. Baeke F., Takiishi T., Korf H., Gysemans C., Mathieu C. Vitamin D: modulator of the immune system. Curr. Opin. Pharmacol. 2010. 10(4). 482-96. doi: 10.1016/j.coph.2010.04.001. 
 27. Sabir M.S., Haussler M.R., Mallick S., Kaneko I., Lucas D.A., Haussler C.A., Whitfield G.K., Jurutka P.W. Optimal vitamin D spurs serotonin: 1,25-dihydroxyvitamin D represses serotonin reuptake transport (SERT) and degradation (MAO-A) gene expression in cultured rat serotonergic neuronal cell lines. Genes Nutr. 2018. 13. 19. doi: 10.1186/s12263-018-0605-7. PMID: 30008960; PMCID: PMC6042449.

Повернутися до номеру