Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 18, №5, 2022

Повернутися до номеру

Дослідження зв’язку рівня мелатоніну з релігійною орієнтацією, рівнем депресії і якістю сну студентів сестринського та інших відділень

Автори: Esra Şentürk (1), Ela Varol (1), Metin Yıldız (2), Güray Okyar (1)
(1) — Agri Ibrahim Cecen University School of Health, Agri, Turkey
(2) — Department of Midwifery, Sakarya University, Sakarya, Turkey

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Мелатонін пов’язаний зі сном, настроєм, репродуктивною функцією, розвитком пухлин і старінням. У той же час інформації про важливість мелатоніну для фізіології людини недостатньо. Хронічні проблеми зі сном, стрес, втома, дратівливість, сплутаність свідомості, напруження й симптоми депресії можуть спостерігатися при дефіциті мелатоніну. Подібного дослідження в літературі немає, тому метою дослідження було вивчення зв’язку між рівнем мелатоніну і релігійною орієнтацією, рівнем депресії і якістю сну студентів медсестринського та інших відділень. Матеріали та методи. Це перехресне дослідження проводилося з квітня 2019 року по квітень 2020 року. Цільовою популяцією дослідження були 1200 учасників, які навчаються на другому курсі. Це сприяло отриманню однорідності параметрів стресу, сну й мелатоніну. Вибірка становила 145 осіб, які взяли подальшу участь у дослідженні. Для збору даних використовували описову інформаційну форму, шкали релігійної орієнтації, депресії Бека та індекс якості сну Піттсбурга (PSQI). Результати. Встановлено, що рівень мелатоніну в студентів становив 0,79 ± 0,52 пг/мл, загальний середній бал за шкалою якості сну становив 7,24 ± 3,35, за шкалою депресії Бека — 16,40 ± 10,84 і за шкалою релігійної орієнтації — 47,41 ± 6,05. Було визначено, що якість сну була «поганою», встановлено помірно виражений депресивний стан, а рівень мелатоніну був нижче за норму. Висновки. Оскільки загальна оцінка якості сну студентів перевищувала 5, встановлено, що якість сну була «поганою». У групі обстежених спостерігався помірно виражений стан депресії, учасники вказували на помірно виражену релігійну орієнтацію. У дослідженні, де за стандарт було прийнято 0,90, було виявлено, що рівень мелатоніну перебував нижче за референсні значення. У подальшому рекомендується проводити дослідження в більших за чисельністю групах.

Background. With insufficient information about the importance of melatonin in human physiology, this hormone is known to be associated with sleep, mood, reproduction, tumor development, and aging. Chronic sleep problems, stress, fatigue, irritability, confusion, tension, and depressive symptoms can be observed in melatonin deficiency. There is no such study in the literature and it is thought to shed light on the literature. The purpose of the study is to examine the relationship between melatonin level and religious orientation, depression level, and sleep quality of students in nursing and different department. Materials and methods. This cross-sectional study was conducted between April 2019 and April 2020. The target population of the study consisted of 1200 students who studying in 2nd grade to ensure harmony and homogeneity in stress, sleep, and melatonin parameters. The sample of the study consisted of 145 individuals who accepted to participate in the study among the 2nd-grade students. Descriptive Information Form, Religious Orientation Scale, Beck Depression Inventory, and Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI) scale were used to collect research data. Results. According to the findings obtained from the study, it was determined that the melatonin level of the students was 0.79 ± 0.52 pg/ml, the total score mean of the Sleep Quality Scale was 7.24 ± 3.35, the Beck Depression Inventory was 16.40 ± 10.84 and the Religious Orientation Scale was 47.41 ± 6.05. It was determined that their sleep quality was “bad”; moderately depressed and religious orientation and the melatonin level was below normal. Conclusions. Since the sleep quality total score of the students was above 5, it was determined that their sleep quality was “bad”. It was found that the group was moderately depressed and had a moderate religious orientation. In the study where the standard was accepted as 0.90, it was found that the melatonin level was below normal. It is recommended that the study be conducted in larger groups.


Ключові слова

мелатонін; депресія; релігійна орієнтація; якість сну

depression; melatonin; religious orientation; sleep quality


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Hirotsu C., Tufik S., Andersen M.L. Interactions between sleep, stress, and metabolism: From physiological to pathological conditions. Sleep Science. 2015. 8(3). 143-52. https://doi.org/10.1016/j.slsci.2015.09.002.
 2. Panel C.C., Watson N.F., Badr M.S., Belenky G., Bliwise D.L., Buxton O.M. et al. Recommended amount of sleep for a healthy adult: a joint consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society. Journal of Clinical Sleep Medicine. 2015. 11(6). 591-592. https://doi.org/10.5664/jcsm.4758.
 3. Kabrita C.S., Hajjar-Muça T.A., Duffy J.F. Predictors of poor sleep quality among Lebanese university students: association between evening typology, lifestyle behaviors, and sleep habits. Nature and Science of Sleep. 2014. 6. 11. https://doi.org/10.2147/NSS.S55538.
 4. Maheshwari G., Shaukat F. Impact of poor sleep quality on the academic performance of medical students. Cureus. 2019. 11(4). https://doi.org/10.7759/cureus.4357.
 5. World Health Organization. International Classification of Diseases 11th Revision. Geneva: World Health Organization, 2019. http://apps.who.int/iris.
 6. van Winkel M., Wichers M., Collip D., Jacobs N., Derom C., Thiery E. et al. Unraveling the role of loneliness in depression: the relationship between daily life experience and behavior. Psychiatry. 2017. 80(2). 104-17. https://doi.org/10.1080/00332747.2016.1256143.
 7. Braam A.W., Koenig H.G. Religion, spirituality and depression in prospective studies: A systematic review. J. Affect. Disord. 2019. 257. 428-438. doi: 10.1016/j.jad.2019.06.063. 
 8. Gürsu O. Nöropsikoloji, din ve psikolojik iyi oluş. Journal of International Social Research. 2017. 10(53). https://doi.org/10.17719/jisr.20175334138.
 9. Onay A. Religious attitudes and Muslim identity, with reference to Turkish university students. Dissertation, University of Leeds; 2000. https://core.ac.uk/download/pdf/43682.pdf.
 10. Lee M.S., Yin T.C., Sung P.H., Chiang J.Y., Sun C.K., Yip H.K. Melatonin enhances survival and preserves functional integrity of stem cells: A review. Journal of Pineal Research. 2017. 62(2). e12372. https://doi.org/10.1111/jpi.12372.
 11. Bouwmans M.E., Beltz A.M., Bos E.H., Oldehinkel A.J., de Jonge P., Molenaar P.C. The person-specific interplay of melatonin, affect, and fatigue in the context of sleep and depression. Personality and Individual Differences. 2018. 123. 163-70. https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.11.022.
 12. Beck A.T., Ward C.H., Mendelson M., Mock J., Erbaugh J. An inventory for measuring depression. Archives of General Psychiatry. 1961. 4(6). 561-71. https://doi.org/10.1001/archpsyc.1961.01710120031004.
 13. García-Batista Z.E., Guerra-Peña K., Cano-Vindel A., Herrera-Martínez S.X., Medrano L.A. Validity and reliability of the Beck Depression Inventory (BDI-II) in general and hospital population of Dominican Republic. PLoS One. 2018. 13(6). e0199750. doi: 10.1371/journal.pone.0199750. 
 14. Buysse D.J., Reynolds III C.F., Monk T.H., Berman S.R., Kupfer D.J. The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Research. 1989. 28(2). 193-213. https://doi.org/10.1016/0165-1781(89)90047-4.
 15. Ağargün M.Y., Kara H., Anlar Ö. The validity and reliability of the Pittsburgh Sleep Quality Index. Türk Psikiyatri Dergisi. 1996. 7(2). 107-15.
 16. Lv W.J., Liu C., Yu L.Z., Zhou J.H., Li Y., Xiong Y. et al. Melatonin Alleviates Neuroinflammation and Metabolic Disorder in DSS-Induced Depression Rats. Oxid. Med. Cell Longev. 2020. 2020. 1241894. doi: 10.1155/2020/1241894. 
 17. Melrose S. Seasonal Affective Disorder: An Overview of Assessment and Treatment Approaches. Depress. Res. Treat. 2015. 2015. 178564. doi: 10.1155/2015/178564. 
 18. Lewy A.J., Emens J.S., Songer J.B., Sims N., Laurie A.L., Fiala S.C. et al. Winter depression: integrating mood, circadian rhythms, and the sleep/wake and light/dark cycles into a bio-psycho-social-environmental model. Sleep Medicine Clinics. 2009. 4(2). 285-99. https://doi.org/10.1016/j.jsmc.2009.02.003.
 19. Sayin H.Ü. Psychoactive Plants Consumed in Religious Rituals: Common Archetypal Symbols & Figures in Myths & Religions. SexuS Journal. 2017. 2. 201-36. https://doi.org/10.14704/nq.2014.12.2.753.
 20. Ratner P. Scientists Find Religion Triggers Same Area of Brain as Sex, Drugs, and Love. http://bigthink.com/paulratner/your-brain-on-god-scientists-find-that-religious; 2016.
 21. Strassman R. DMT and the soul of prophecy: A new science of spiritual revelation in the Hebrew Bible. Simon and Schuster, 2014.
 22. St John G. The DMT Gland: The Pineal, The Spirit Molecule, and Popular Culture. International Journal for the Study of New Religions. 2016. 7(2). https://doi.org/10.1558/ijsnr.v7i2.31949.
 23. Barron J. Segmented Sleep. http://www.nytimes.com/2016/04/03/magazine/letter-of-recommendation segmentedsleep.html?_r=1; 2016. (Accessed: 23.09.2020).
 24. Tokdemir İ. Günümüz Sanatında Mistik Etkileşimler ve İçseli Bulma. Yükseklisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2013.
 25. Altunkaya N. Bariatrik cerrahi uygulanan olgularda; melatonin, kortizol, vücut sıcaklığı değişikliklerinin ve melatonin seviyesi ile analjezi ihtiyacı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uzmanlık Tezi, İnönü Üniversitesi, 2017.
 26. Gao T., Wang Z., Dong Y., Cao J., Lin R., Wang X. et al. Role of melatonin in sleep deprivation induced intestinal barrier dysfunction in mice. Journal of Pineal Research. 2019. 67(1). e12574. https://doi.org/10.1111/jpi.12574.
 27. Gobbi G., Comai S. Sleep well. Untangling the role of melatonin MT1 and MT2 receptors in sleep. Journal of Pineal Research. 2019. 66(3). e12544. https://doi.org/10.1111/jpi.12544.
 28. Xu H., Zhang C., Qian Y., Zou J., Li X., Liu Y. et al. Efficacy of melatonin for sleep disturbance in middle-aged primary insomnia: a double-blind, randomised clinical trial. Sleep Medicine. 2020. 76.113-9. https://doi.org/10.1016/j.sleep.2020.10.018.
 29. Özkan I., Özarslan A., Bekler F. Üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite uyku kalitesi ve depresyon ilişkisi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2015. (9). 65-73. 

Повернутися до номеру